V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie FVSCHEDULE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti budúcu hodnotu začiatočnej istiny po priradení série zložených úrokových sadzieb. Funkcia FVSCHEDULE sa používa na výpočet budúcej hodnoty investície s premennou alebo nastaviteľnou sadzbou.

Syntax

FVSCHEDULE(istina; plán)

Syntax funkcie FVSCHEDULE obsahuje nasledovné argumenty:

  • Istina    Povinný argument. Súčasná hodnota.

  • Plán    Povinný argument. Séria zložených úrokových sadzieb.

Poznámky

Hodnotami môžu byť čísla alebo prázdne bunky. Pri iných hodnotách funkcia FVSCHEDULE vráti chybovú hodnotu #HODNOTA! Prázdne bunky majú automaticky hodnotu 0 (žiaden úrok).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=FVSCHEDULE(1,{0,09;0,11;0,1})

Budúca hodnota istiny (1) pri zložených ročných úrokových sadzbách 9 %, 11 % a 10 %.

1,3309

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×