Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti hodnotu distribučnej funkcie alebo hustoty rozdelenia gama. Táto funkcia sa používa napríklad na skúmanie premenných, ktoré môžu mať zošikmené rozdelenie. Rozdelenie gama sa obvykle používa na analýzu radov.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme GAMMA.DIST (funkcia).

Syntax

GAMMADIST(x;alfa;beta;kumulatívne)

Syntax funkcie GAMMADIST obsahuje nasledovné argumenty:

 • X     Povinný argument. Hodnota, pre ktorú chcete zistiť hodnotu rozdelenia.

 • Alfa     Povinný argument. Parameter rozdelenia.

 • Beta     Povinný argument. Parameter rozdelenia. Ak beta = 1, funkcia GAMMADIST vráti štandardné rozdelenie gama.

 • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota, ktorá určuje tvar funkcie. Ak má argument cumulative hodnotu TRUE, funkcia GAMMADIST vráti funkciu kumulatívneho rozdelenia. Ak má hodnotu FALSE, vráti funkciu hustoty pravdepodobnosti.

Poznámky

 • Ak x, alfa alebo beta nemá číselný formát, funkcia GAMMADIST vráti #VALUE! .

 • Ak x < 0, funkcia GAMMADIST vráti #NUM! .

 • Ak alfa ≤ 0 alebo beta ≤ 0, funkcia GAMMADIST vráti #NUM! .

 • Rovnica pre výpočet hustoty gama rozdelenia:

  Rovnica

  Funkcia hustoty štandardného gama rozdelenia:

  Rovnica

 • Keď alfa = 1, funkcia GAMMADIST vráti exponenciálne rozdelenie, kde:

  Rovnica

 • Pre kladné celé číslo n, kde alfa = n/2, beta = 2 a súčet = TRUE, funkcia GAMMADIST vráti hodnotu (1 - CHIDIST(x)) s n stupňami voľnosti.

 • Pre kladné argumenty alfa, poznáme funkciu GAMMADIST aj pod názvom Erlangovo rozdelenie.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

10,00001131

Hodnota, pre ktorú chcete vypočítať rozdelenie.

9

Parameter alfa pre rozdelenie

2

Parameter beta pre rozdelenie

Vzorec

Popis

Výsledok

=GAMMADIST(A2;A3;A4;FALSE)

Hustota pravdepodobnosti pri použití hodnôt x, alfa a beta v bunkách A2, A3, A4 a kumulatívneho argumentu FALSE.

0,032639

=GAMMADIST(A2;A3;A4;TRUE)

(Kumulatívna) distribučná funkcia pri použití hodnôt x, alfa a beta v bunkách A2, A3, A4 a kumulatívneho argumentu TRUE.

0,068094

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×