Vráti hodnotu distribučnej funkcie alebo hustoty rozdelenia gama. Táto funkcia sa používa napríklad na skúmanie premenných, ktoré môžu mať zošikmené rozdelenie. Rozdelenie gama sa obvykle používa na analýzu radov.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme GAMMA.DIST (funkcia).

Syntax

GAMMADIST(x;alfa;beta;kumulatívne)

Syntax funkcie GAMMADIST obsahuje nasledovné argumenty:

 • X     Povinný argument. Hodnota, pre ktorú chcete zistiť hodnotu rozdelenia.

 • Alfa     Povinný argument. Parameter rozdelenia.

 • Beta     Povinný argument. Parameter rozdelenia. Ak beta = 1, funkcia GAMMADIST vráti štandardné rozdelenie gama.

 • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota, ktorá určuje tvar funkcie. Ak má argument cumulative hodnotu TRUE, funkcia GAMMADIST vráti funkciu kumulatívneho rozdelenia. Ak má hodnotu FALSE, vráti funkciu hustoty pravdepodobnosti.

Poznámky

 • Ak x, alfa alebo beta nemá číselný formát, funkcia GAMMADIST vráti #VALUE! .

 • Ak x < 0, funkcia GAMMADIST vráti #NUM! .

 • Ak alfa ≤ 0 alebo beta ≤ 0, funkcia GAMMADIST vráti #NUM! .

 • Rovnica pre výpočet hustoty gama rozdelenia:

  Rovnica

  Funkcia hustoty štandardného gama rozdelenia:

  Rovnica

 • Keď alfa = 1, funkcia GAMMADIST vráti exponenciálne rozdelenie, kde:

  Rovnica

 • Pre kladné celé číslo n, kde alfa = n/2, beta = 2 a súčet = TRUE, funkcia GAMMADIST vráti hodnotu (1 - CHIDIST(x)) s n stupňami voľnosti.

 • Pre kladné argumenty alfa, poznáme funkciu GAMMADIST aj pod názvom Erlangovo rozdelenie.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

10,00001131

Hodnota, pre ktorú chcete vypočítať rozdelenie.

9

Parameter alfa pre rozdelenie

2

Parameter beta pre rozdelenie

Vzorec

Popis

Výsledok

=GAMMADIST(A2;A3;A4;FALSE)

Hustota pravdepodobnosti pri použití hodnôt x, alfa a beta v bunkách A2, A3, A4 a kumulatívneho argumentu FALSE.

0,032639

=GAMMADIST(A2;A3;A4;TRUE)

(Kumulatívna) distribučná funkcia pri použití hodnôt x, alfa a beta v bunkách A2, A3, A4 a kumulatívneho argumentu TRUE.

0,068094

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×