V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie GESTEP v Microsoft Exceli.

Popis

Ak je číslo alebo ≥ číslo, vráti hodnotu 1. inak vráti hodnotu 0 (nula). Táto funkcia sa používa na filtrovanie množiny hodnôt. Napríklad sčítaním niekoľkých funkcií GESTEP sa vypočíta počet hodnôt, ktoré presahujú prahovú hodnotu.

Syntax

GESTEP(číslo; [krok])

Syntax funkcie GESTEP obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Hodnota, s ktorou sa porovnáva argument krok.

  • Krok    Voliteľný argument. Prahová hodnota. Ak sa hodnota pre daný krok vynechá, funkcia GESTEP použije nulu.

Poznámka

Ak niektorý z argumentov nie je číselná hodnota, funkcia GESTEP vráti #VALUE! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=GESTEP(5; 4)

Skontroluje, či je číslo 5 väčšie alebo rovné hodnote kroku (4).

1

=GESTEP(5; 5)

Skontroluje, či je číslo 5 väčšie alebo rovné hodnote kroku (5).

1

=GESTEP(-4; -5)

Skontroluje, či je číslo -4 väčšie alebo rovné hodnote kroku (-5).

1

=GESTEP(-1)

Skontroluje, či je číslo -1 väčšie alebo rovné predvolenej hodnote kroku (0).

0

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×