Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie GROWTH  v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta predpokladaný exponenciálny rast pomocou existujúcich údajov. Funkcia GROWTH vráti hodnoty y pre rad nových hodnôt x, ktoré určíte pomocou existujúcich hodnôt x a y. Funkciu hárka GROWTH môžete použiť aj na prispôsobenie exponenciálnej krivky existujúcim hodnotám x a y.

Syntax

GROWTH(známe_y; [známe_x]; [nové_x]; [konštanta])

Syntax funkcie GROWTH obsahuje nasledovné argumenty:

 • Známe_y    Povinný argument. Množina tých hodnôt y, ktoré vo vzťahu y = b*m^x už poznáte.

  • Ak je pole známe_hodnoty_y v jedinom stĺpci, potom sa každý stĺpec argumentu známe_hodnoty_x považuje za samostatnú premennú.

  • Ak je pole známe_hodnoty_y v jedinom riadku, potom sa každý riadok argumentu známe_hodnoty_x považuje za samostatnú premennú.

  • Ak je niektorá z čísel v known_y 0 alebo záporná, funkcia GROWTH vráti #NUM! .

 • Známe_x    Voliteľný argument. Nepovinná množina tých hodnôt x, ktoré vo vzťahu y = b*m^x už poznáte.

  • Pole známe_hodnoty_x môže zahŕňať jednu alebo viac množín premenných. Ak sa použije iba jedna premenná, parametre známe_y a známe_x môžu byť rozsahy ľubovoľného tvaru, pokiaľ majú rovnaké rozmery. Ak sa použije viac premenných, argument známe_y musí byť vektor (t.j. rozsah s výškou jedného riadka alebo šírkou jedného stĺpca).

  • Ak nie je argument známe_hodnoty_x zadaný, predpokladá sa, že ide o pole {1;2;3;...} rovnakej veľkosti ako argument známe_hodnoty_y.

 • Nové_x    Voliteľný argument. Nové hodnoty x, pre ktoré má funkcia GROWTH vypočítať zodpovedajúce hodnoty y.

  • New_x musí obsahovať stĺpec (alebo riadok) pre každú nezávislú premennú rovnako ako known_x. Takže ak sa known_y nachádzajú v jednom stĺpci, known_x a new_x musia mať rovnaký počet stĺpcov. Ak sa known_y nachádza v jednom riadku, known_x a new_x musia mať rovnaký počet riadkov.

  • Ak nie je argument nové_hodnoty_x zadaný, predpokladá sa, že má rovnakú veľkosť ako argument známe_hodnoty_x.

  • Ak vynecháme obe argumenty známe_hodnoty_x a nové_hodnoty_x, predpokladá sa, že sú to polia {1;2;3;...} rovnakej veľkosti ako argument známe_hodnoty_y.

 • Konštanta    Voliteľný argument. Logická hodnota určujúca, či sa má konštanta b rovnať hodnote 1.

  • Ak má argument b hodnotu TRUE alebo nie je zadaný, konštanta b sa počíta normálne.

  • Ak má argument b hodnotu FALSE, počíta sa s konštantou b = 1 a hodnoty m sa upravia tak, aby platilo y = m^x.

Poznámky

 • Vzorec, ktorého výsledkom je pole, musí byť zadaný ako vzorec poľa po vybratí správneho počtu buniek.

 • Keď zadávate konštantu poľa ako argument, ako je napríklad argument známe_hodnoty_x, musíte hodnoty v každom riadku oddeľovať bodkočiarkami. Riadky oddeľujte spätnou lomkou.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Mesiac

Jednotky

Vzorec (zodpovedajúce jednotky)

11

33 100

32 618

12

47 300

47 729

13

69 000

69 841

14

102 000

102 197

15

150 000

149 542

16

220 000

218 822

Mesiac

Vzorec (odhadované jednotky)

Vzorec použitý vo vyššie uvedenom poli C2:C7

17

320 197

=GROWTH(B2:B7;A2:A7)

18

468 536

Vzorec použitý vo vyššie uvedenom poli B9:B10

=GROWTH(B2:B7;A2:A7;A9:A10)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×