Hľadanie správy alebo položky pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie

Hľadanie správy alebo položky pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie

Potrebujete nájsť dôležitú správu v preplnenom priečinku doručenej pošty alebo inom priečinku? Okamžité vyhľadávanie vám umožňuje rýchlo vyhľadať položky v Outlooku. Tabla Okamžité vyhľadávanie je vždy k dispozícii vo všetkých priečinkoch Outlooku ako Pošta, Kalendár a Úlohy.

Tipy na získanie ešte lepších výsledkov hľadania pomocou okamžitého vyhľadávania nájdete v téme Informácie o spresnení kritérií vyhľadávania.

Čo vás zaujíma?

 1. Na navigačnom paneli v dolnej časti obrazovky kliknite na položku Pošta.

  Navigačný panel so zobrazením textu

  Ak sa to nezobrazuje, pravdepodobne je zapnutá funkcia Kompaktná navigácia, takže sa namiesto textu zobrazujú ikony, a to takto:

  Navigačný panel so zobrazením ikon

  Okrem zapnutej funkcie Kompaktná navigácia je možné aj to, že je minimalizovaná tabla priečinka, takže ikony sú usporiadané zvisle. Tablu priečinka môžete rozbaliť kliknutím na tlačidlo Minimalizovať/rozbaliť, ako je zobrazené tu:

  Zobrazenia ikon na minimalizovanej table priečinka

 2. Nájdite vyhľadávacie pole. Nachádza sa v hornej časti správ, ako je zobrazené tu:

  Vyhľadávacie pole okamžitého vyhľadávania nad správami

 3. Ak chcete nájsť slovo, ktoré sa určite nachádza v správe, alebo správu od konkrétnej osoby, zadajte dané slovo alebo meno osoby (môžete použiť meno, priezvisko alebo čiastočné mená) do vyhľadávacieho poľa. Správy obsahujúce zadané slovo alebo meno sa zobrazia vo výsledkoch so zvýrazneným hľadaným textom.

  Výsledky vyhľadávania zodpovedajúce jednému slovu

 4. Výsledky môžete ešte obmedziť zmenou vyhľadávania. Uvádzame niekoľko príkladov:

  • Zadajte slovné spojenie „vyúčtovania výdavkov“ (vrátane úvodzoviek) a nájdete správy obsahujúce presnú frázu „vyúčtovania výdavkov“.

  • Ak chcete nájsť správy obsahujúce slovo „vyúčtovania“ aj slovo „výdavkov“, nie však nevyhnutne v uvedenom poradí, zadajte slovné spojenie vyúčtovania AND výdavkov (AND musí byť zadané veľkými písmenami). Môžete použiť aj operátor OR.

  • Ak chcete nájsť správy obsahujúce slovo „vyúčtovania“, nie však slovo „výdavkov“, zadajte slovné spojenie vyúčtovania NOT výdavkov (NOT musí byť zadané veľkými písmenami).

 5. POZNÁMKA: Vyhľadávaním sa položky nájdu iba vtedy, ak dáte vyhľadať celé slovo alebo začiatok slova. Ak dáte vyhľadať stred alebo koniec slova, položka sa nenájde. Ak napríklad predmet správy obsahuje text „E-maily o Office365“, nasledujúcimi vyhľadávaniami sa táto položka NENÁJDE:

  • „mail“ – pretože je to koniec slova „e-mail“

  • „365“-– pretože je to koniec slova „Office365“

  • „ice“ – pretože je to v strede slova „Office365“

 6. Po dokončení môžete výsledky vymazať kliknutím na tlačidlo X vo vyhľadávacom poli.

Ak ste nenašli, čo hľadáte, použite nástroje vyhľadávania na páse s nástrojmi na spresnenie vyhľadávania. Po kliknutí na vyhľadávacie pole môžete vybrať možnosť rozsahu na ľavej strane pása s nástrojmi. Keď sa rozhodnete pre rozsah, môžete vyhľadávanie ďalej spresniť výberom niektorej z možností, napríklad riadka predmetu alebo odosielateľa.

Rozsah (kde sa má hľadať): Tu môžete vybrať hľadanie v konkrétnych priečinkoch, napríklad vo všetkých poštových schránkach alebo len v aktuálne vybratom priečinku, ktorým je väčšinou Doručená pošta.

Tlačidlo Odporúčané kontingenčné tabuľky na karte Vložiť

Upraviť (čo chcete hľadať): Po výbere rozsahu môžete pridať ďalšie kritériá v skupine Upraviť. Po výbere niektorej z možností pridá Outlook do vyhľadávacieho poľa špeciálny skript, ktorým obmedzí vyhľadávanie.

GoDaddy-Konfigurácia-SRV-1-2,3,4

Pozrime sa na jednotlivé možnosti.

 • Od: filtruje výsledky hľadania tak, že sa zobrazia iba správy odoslané konkrétnou osobou. Môžete napríklad vyhľadať všetky správy odoslané od Aleny.

 • Predmet: filtruje výsledky vyhľadávania podľa riadka Predmet v e-maile. Môžete napríklad vyhľadať všetky správy, ktoré v riadku predmetu obsahujú kľúčové slovo „výdavkov“.

 • Má prílohy: zobrazí všetky správy, ktoré obsahujú prílohu.

 • Kategorizované: vyberte kategóriu a zobrazia sa všetky správy, ktoré ste označili príznakom určitej kategórie.

 • Tento týždeň: v rozbaľovacej ponuke vyberte časový rámec, ktorým spresníte výsledky hľadania na základe času prijatia správy.

 • Komu: v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť, ktorou vyfiltrujete výsledky podľa príjemcov e-mailu. Môže ísť napríklad o správy, kde ste boli uvedení v poli Kópia, alebo správy odoslané konkrétnej osobe.

 • Neprečítané: zobrazí všetky neprečítané správy vo vybratom priečinku.

 • Označené: zobrazí správy, ktoré ste označili príznakom na spracovanie.

 • Dôležité: zobrazí všetky správy, ktoré boli označené s vysokou dôležitosťou.

 • Ďalšie: výberom niektorej z možností v ponuke môžete ďalej spresniť výsledky hľadania. Môžete napríklad filtrovať podľa citlivosti alebo veľkosti správy.

Nezabudnite, že tieto možnosti sa dajú aj kombinovať.

Tu je príklad: Môžete vyhľadať všetky správy od Aleny, ktoré ste prijali za posledný mesiac a v riadku predmetu obsahujú kľúčové slovo „výdavkov“.

Nastavenie vyhľadávania v tomto príklade:

 1. Vyberte priečinok Doručená pošta a potom kliknite do poľa Prehľadať.

 2. Vyberte položku Podpriečinky v skupine Rozsah.

 3. Kliknite na položku Od a zvýraznený text vo vyhľadávacom poli nahraďte napísaním slova Alena.

 4. Kliknite na položku Predmet a zvýraznený text vo vyhľadávacom poli nahraďte napísaním slova výdavkov.

 5. V rozbaľovacej ponuke vedľa položky Tento týždeň vyberte možnosť Minulý mesiac.

  Priečinky v súboroch Archive.pst a Personal Folders.pst

Príliš veľa výsledkov? Alebo sa vám nedarí nájsť, čo hľadáte?

 1. Kliknite do vyhľadávacieho poľa.

 2. Na karte Hľadať kliknite na položky Nástroje vyhľadávania > Rozšírené vyhľadávanie.

  Rozšírené vyhľadávanie v časti Nástroje vyhľadávania

V okne Rozšírené vyhľadávanie môžete zadať oveľa zložitejšie kritériá a vyhľadávať dokonca aj v kalendári, zozname kontaktov, v poznámkach a v úlohách.

 1. Kliknite na kartu Rozšírené.

 2. V časti Zadať ďalšie kritériá kliknite na tlačidlo Pole a potom na možnosť Všetky poštové polia. Zobrazí sa ponuka polí, v ktorých môžete vyhľadávať, ako napríklad Od, Komu, Prijaté, Predmet a množstvo ďalších.

  Ponuka polí rozšíreného vyhľadávania

 3. Začnite výberom poľa a potom vyberte podmienku a hodnotu na testovanie. Príklad:

  Od/ Obsahuje/ Eva vyhľadá správy od osôb s menom „Eva“. Všimnite si, že sme použili podmienku obsahuje namiesto je (presne), aby sme nemuseli vyhľadať presnú zhodu. Takže ak Evino e-mailové meno je „Eva Gajdošová“, pravidlo Od/je (presne)/Eva nebude fungovať, pretože na získanie presnej zhody by bolo treba zadať celé Evino meno, teda Eva Gajdošová. V takýchto prípadoch je podmienka obsahuje praktická.

 4. Pridajte potrebný alebo požadovaný počet podmienok na testovanie. My pridáme ešte tri ďalšie:

Od | Obsahuje | Eva vyhľadá správy od osôb s menom „Eva“. Všimnite si, že sme použili podmienku obsahuje namiesto je (presne), aby sme nemuseli vyhľadať presnú zhodu. Takže ak Evino e-mailové meno je „Eva Gajdošová“, pravidlo Od | je (presne) |Eva nebude fungovať, pretože na získanie presnej zhody by bolo treba zadať celé Evino meno, teda Eva Gajdošová. V takýchto prípadoch je podmienka obsahuje praktická.

Potom pridáte povedzme aj tieto podmienky:

 • Prijaté | medzi | 1.5.2013 a 31.5.2013

 • Správa | obsahuje | rozpočet

 • Komu | obsahuje | Marek

  Vytvorenie zoznamu podmienok vyhľadávania

Outlook teraz vyhľadá správy od osoby menom Eva, ktoré boli do priečinka doručenej pošty doručené v máji 2013, pričom v tele správy sa nachádza slovo „rozpočet“, a (okrem vás) boli odoslané aj osobe menom Marek. Uvádzame priblížený pohľad na zoznam štyroch nami pridaných kritérií.

Polia, podmienky a hodnoty

Nakoniec kliknutím na položku Hľadať spustite vyhľadávanie.

Výsledky rozšíreného vyhľadávania

Ak vás neľaká myšlienka na viac než 250 výsledkov vyhľadávania, môžete toto obmedzenie obísť:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Vyhľadať.

 2. V časti Výsledky zrušte začiarknutie políčka Zrýchliť vyhľadávanie obmedzením počtu zobrazených výsledkov.

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Čo vás zaujíma?

 1. V zobrazení navigačná tabla kliknite na priečinok, v ktorom chcete hľadať.

 2. Do poľa Okamžité vyhľadávanie zadajte hľadaný text.

  Pole Okamžité vyhľadávanie

  • Zobrazia sa položky obsahujúce zadaný text so zvýrazneným hľadaným textom.

  • Ak chcete hľadanie zúžiť, zadajte viac znakov.

 3. Ak chcete hľadanie rozšíriť a zahrnúť všetky priečinky, na konci výsledkov hľadania kliknite na položku Skúste hľadať znova.

  Poznámky: 

  • Ak chcete vrátiť kurzor do poľa Okamžité vyhľadávanie stlačte kombináciu klávesov CTRL+E.

  • Po dokončení pomocou vyhľadávania môžete vyhľadávanie vymazať kliknutím na položku Zavrieť vyhľadávanie Tlačidlo Zavrieť vyhľadávanie vedľa poľa okamžitého vyhľadávania.

  • Prehľadávajú sa aj prílohy, ale výsledky z príloh nie sú zvýraznené.

Vyhľadávanie bude presnejšie, ak pridáte ďalšie kritériá. Po kliknutí alebo zadaní údajov do poľa Okamžité vyhľadávanie sa vytvorí karta Nástroje vyhľadávania. V skupine Upraviť môžete spresniť vyhľadávanie pomocou rôznych možností kritérií.

Karta Nástroje vyhľadávania na páse s nástrojmi

Poznámka: Pridané vyhľadávacie polia závisia od toho, v ktorej časti Outlooku sa nachádzate: v Pošte, Kalendári, Kontaktoch, Úlohách, Poznámkach, zozname priečinkov alebo v Denníku. Vyhľadávacie polia závisia aj od outlookového e-mailového profilu, ktorý práve používate. Vyhľadávacie polia sa zachovajú aj po ukončení a reštartovaní Outlooku. Vyhľadávací dotaz sa nezachová.

Desať naposledy vykonaných hľadaní sa ukladá a je možné ich opätovne použiť.

 • Kliknite do poľa Okamžité vyhľadávanie a na karte Nástroje vyhľadávania kliknite v skupine Možnosti na položku Najnovšie vyhľadávania a potom kliknite na požadované hľadané slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete znovu použiť.

  Príkaz Najnovšie vyhľadávania na páse s nástrojmi

Pozrite tiež

Informácie o spresnení kritérií vyhľadávania na lepšie vyhľadávanie v Outlooku

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×