Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HARMEAN v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti harmonický priemer množiny údajov. Harmonický priemer je prevrátená hodnota aritmetického priemeru prevrátených čísel.

Syntax

HARMEAN(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntax funkcie HARMEAN obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo1; číslo2; ...    Argument číslo1 je povinný, nasledujúce argumenty sú voliteľné. 1 až 255 argumentov, pre ktoré chcete vypočítať priemer. Namiesto argumentov oddelených bodkočiarkami môžete použiť jedno pole alebo odkaz na pole.

Poznámky

  • Harmonický priemer je vždy menší než geometrický priemer, ktorý je vždy menší než aritmetický priemer.

  • Argumenty sú čísla, názvy, polia alebo referencie obsahujúce čísla.

  • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

  • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

  • Argumenty, obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

  • Ak je ktorýkoľvek údajový ≤ 0, funkcia HARMEAN vráti #NUM! .

  • Rovnica pre výpočet harmonického priemeru je:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

4

5

8

7

11

4

3

Vzorec

Popis

Výsledok

=HARMEAN(A2:A8)

Harmonický priemer množiny údajov v rozsahu buniek A2:A8.

5,028376

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×