Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HEX2BIN v Microsoft Exceli.

Popis

Skonvertuje šestnástkové číslo na binárne.

Syntax

HEX2BIN(číslo; [miesta])

Syntax funkcie HEX2BIN obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Šestnástkové číslo, ktoré chcete skonvertovať. Číslo nesmie obsahovať viac než 10 znakov. Najvýznamnejší bit čísla je bit znamienka (40. bit sprava). Zvyšných 9 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia HEX2BIN používa najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak je číslo záporné, funkcia HEX2BIN nebude brať do úvahy argument Miesta a vráti binárne číslo dlhé 10 znakov.

  • Ak je číslo záporné, nesmie byť menšie než FFFFFFFE00. Ak je číslo kladné, nesmie byť väčšie než 1FF.

  • Ak číslo nie je platným šestnástkovým číslom, HEX2BIN vráti #NUM! .

  • Ak HEX2BIN vyžaduje viac miesta, ako je počet znakov, vráti #NUM! .

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument Miesta nie je číselná hodnota, funkcia HEX2BIN vráti #VALUE! .

  • Ak je argument Miesta záporný, HEX2BIN vráti #NUM! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=HEX2BIN("F"; 8)

Skonvertuje hodnotu F z šestnástkovej do dvojkovej sústavy. Výsledný zápis čísla bude obsahovať 8 znakov (na začiatok čísla sa pridajú 4 nuly).

00001111

=HEX2BIN("B7")

Skonvertuje hodnotu v bunke B7 zo šestnástkovej do dvojkovej sústavy.

10110111

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Skonvertuje hodnotu FFFFFFFFFF zo šestnástkovej do dvojkovej sústavy.

1111111111

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×