Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HEX2BIN v Microsoft Exceli.

Popis

Skonvertuje šestnástkové číslo na binárne.

Syntax

HEX2BIN(číslo; [miesta])

Syntax funkcie HEX2BIN obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Šestnástkové číslo, ktoré chcete skonvertovať. Číslo nesmie obsahovať viac než 10 znakov. Najdôležitejší bit čísla je bit znakom (40. bit vpravo). Zvyšných 9 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia HEX2BIN používa najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak je číslo záporné, funkcia HEX2BIN nebude brať do úvahy argument Miesta a vráti binárne číslo dlhé 10 znakov.

  • Ak je číslo záporné, nesmie byť menšie než FFFFFFFE00. Ak je číslo kladné, nesmie byť väčšie než 1FF.

  • Ak číslo nie je platným šestnástkovým číslom, funkcia HEX2BIN vráti #NUM! .

  • Ak funkcia HEX2BIN potrebuje viac miesta, než je počet znakov, vráti #NUM! .

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument Miesta nie je číselná hodnota, funkcia HEX2BIN vráti #VALUE! .

  • Ak je tento počet záporných, funkcia HEX2BIN vráti #NUM! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=HEX2BIN("F"; 8)

Skonvertuje hodnotu F z šestnástkovej do dvojkovej sústavy. Výsledný zápis čísla bude obsahovať 8 znakov (na začiatok čísla sa pridajú 4 nuly).

00001111

=HEX2BIN("B7")

Skonvertuje hodnotu v bunke B7 zo šestnástkovej do dvojkovej sústavy.

10110111

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Skonvertuje hodnotu FFFFFFFFFF zo šestnástkovej do dvojkovej sústavy.

1111111111

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×