HEX2OCT (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HEX2OCT v Microsoft Exceli.

Popis

Skonvertuje šestnástkové číslo na osmičkové.

Syntax

HEX2OCT(číslo; [miesta])

Syntax funkcie HEX2OCT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Šestnástkové číslo, ktoré chcete skonvertovať. Číslo nesmie obsahovať viac než 10 znakov. Najvýznamnejší bit čísla je bit znamienka. Zvyšných 39 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia HEX2OCT použije najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak je číslo záporné; funkcia HEX2OCT nebude brať do úvahy argument Miesta a vráti osmičkové číslo dlhé 10 znakov.

  • Ak je číslo záporné, nesmie byť menšie než FFE0000000. Ak je číslo kladné, nesmie byť väčšie než 1FFFFFFF.

  • Ak číslo nie je platné šestnástkové číslo, HEX2OCT vráti #NUM. .

  • Ak HEX2OCT vyžaduje viac než len znaky miest, vráti #NUM. .

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument miesta nie je číselná hodnota, HEX2OCT vráti #VALUE. .

  • Ak je argument Miesta záporný, HEX2OCT vráti #NUM. .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=HEX2OCT("F"; 3)

Skonvertuje hodnotu F zo šestnástkovej do osmičkovej sústavy. Výsledný zápis čísla bude obsahovať 3 znaky (na začiatok čísla sa pridá jedna nula).

017

=HEX2OCT("3B4E")

Skonvertuje hodnotu 3B4E zo šestnástkovej do osmičkovej sústavy.

35516

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Skonvertuje hodnotu FFFFFFFF00 zo šestnástkovej do osmičkovej sústavy.

7777777400

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×