Hosťovi neprichádzajú skupinové e-mailové konverzácie

Skupiny v Microsoft 365 umožňujú prístup pre hostí, vďaka ktorému môžu organizácie spolupracovať s externými používateľmi aj v prípade, že používajú e-mailové účty, ktoré nie sú súčasťou služieb Microsoft 365. Ak je pozvaný hosť uvedený ako člen skupiny, no nedostáva žiadne e-maily alebo skupinové konverzácie, overte nasledujúce nastavenia:

 • Hosťovský prístup k skupinám v Office 365 vo vašej organizácii

 • Skupinové správy nie sú v schránke používateľa presmerované do priečinka Nevyžiadaná pošta.

 • Poskytovateľ e-mailových služieb hosťa neodmieta správy skupiny.

Ďalej zistite, či nebol používateľ pozvaný zo služieb SharePoint v službe Microsoft 365 a Azure Active Directory B2B. Ak áno, pravdepodobne sa v adresári vyskytol problém s konfiguráciou. Požiadajte svojho správcu IT a problém vyriešte podľa uvedeného postupu s troma krokmi:

 1. Stiahnite a nainštalujte modul Microsoft Azure Active Directory V2 prostredia PowerShell a Pomocníka pre prihlásenie k službám Microsoft Online Services.

 2. Spustite sériu príkazov prostredia PowerShell a zobrazte vlastnosti konta hosťa.

 3. Opravte konfiguráciu konta hosťa.

 1. Pripojte sa k prostrediu Microsoft PowerShell pomocou správcovských poverení spoločnosti.

 2. Spustením tejto rutiny cmdlet:

  Connect-AzureAD
 3. Na stránke zadanie poverení zadajte svoje poverenia globálneho správcu Microsoft 365. Ďalšie informácie o rolách v Microsoft 365 nájdete v téme Priradenie rolí správcu v Office 365 .

  -ALEBO-.

 1. Do okna prostredia PowerShell zadajte nasledujúci text. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.

  Install-module azuread
  $adminusername=<global admin username>
  
  $adminpassword=<global admin password> 
  
  $password=ConvertTo-SecureString $adminpassword -AsPlainText –Force
  
  $credential=New-Object System.Management.Automation.PsCredential($adminusername,$password)
  
  $cred=Get-Credential -cred $credential
  
  Connect-AzureAD -cred $cred
 2. Vyhľadajte pozvaného používateľa a vlastnosti na základe e-mailovej adresy vo vlastnosti OtherMail.

  Get-AzureADUser -All $true | ?{$_.OtherMails -eq " misconfiguredguestemail@organization.com"} | fl
 3. Ak je pole hlavného SMTP servera prázdne a pole OtherMail obsahuje viaceré hodnoty, konto hosťa nie je správne nakonfigurované. Príklad:

  Príklad hosťovského používateľského konta, ktoré nie je správne nakonfigurované

1. možnosť: Odstráňte e-mailovú adresu z poľa vlastnosti OtherMail . Vďaka tomu bude pole vlastnosti OtherMail obsahovať len jednu hodnotu zhodnú s e-mailovou adresou hosťa. Majte na pamäti, že ak odstránite e-mailovú adresu, daný používateľ stratí prístup ku všetkým súborom v službe SharePoint v službe Microsoft 365, ktoré boli danej adrese sprístupnené.

  Adresu je možné odstrániť pomocou nasledujúceho príkazu:

Get-AzureADUser -ObjectId <<Userobjectid_from_above>> | Set-AzureADUser -OtherMails "<<Desired email address>>"

-ALEBO-.

2. možnosť: Odstráňte tohto používateľa a opäť ho pridajte do skupiny. Majte na pamäti, že ak odstránite e-mailovú adresu, daný používateľ stratí prístup ku všetkým súborom v službe SharePoint v službe Microsoft 365, ktoré boli danej adrese používateľa sprístupnené.

Súvisiace témy

Spravovanie adresára Azure AD

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×