Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Skupiny v Microsoft 365 umožňujú prístup pre hostí, vďaka ktorému môžu organizácie spolupracovať s externými používateľmi aj v prípade, že používajú e-mailové účty, ktoré nie sú súčasťou služieb Microsoft 365. Ak je pozvaný hosť uvedený ako člen skupiny, no nedostáva žiadne e-maily alebo skupinové konverzácie, overte nasledujúce nastavenia:

 • Hosťovský prístup do skupín Office 365 vo vašej organizácii

 • Skupinové správy nie sú v schránke používateľa presmerované do priečinka Nevyžiadaná pošta.

 • Poskytovateľ e-mailových služieb hosťa neodmieta správy skupiny.

Ďalej zistite, či nebol používateľ pozvaný zo služieb SharePoint v službe Microsoft 365 a Azure Active Directory B2B. Ak áno, pravdepodobne sa v adresári vyskytol problém s konfiguráciou. Požiadajte svojho správcu IT a problém vyriešte podľa uvedeného postupu s troma krokmi:

 1. Stiahnite a nainštalujte modul Microsoft Azure Active Directory V2 prostredia PowerShell a Pomocníka pre prihlásenie k službám Microsoft Online Services.

 2. Spustite sériu príkazov prostredia PowerShell a zobrazte vlastnosti konta hosťa.

 3. Opravte konfiguráciu konta hosťa.

 1. Pripojte sa k prostrediu Microsoft PowerShell pomocou správcovských poverení spoločnosti.

 2. Spustením tejto rutiny cmdlet:

  Connect-AzureAD
 3. Na stránke Zadajte poverenia zadajte svoje Microsoft 365 poverenia globálneho správcu. Ďalšie informácie o rolách v Microsoft 365 nájdete v téme Priradenie rolí správcu v Office 365.

  -ALEBO-.

 1. Do okna prostredia PowerShell zadajte nasledujúci text. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.

  Install-module azuread
  $adminusername=<global admin username>
  
  $adminpassword=<global admin password> 
  
  $password=ConvertTo-SecureString $adminpassword -AsPlainText –Force
  
  $credential=New-Object System.Management.Automation.PsCredential($adminusername,$password)
  
  $cred=Get-Credential -cred $credential
  
  Connect-AzureAD -cred $cred
 2. Vyhľadajte pozvaného používateľa a vlastnosti na základe e-mailovej adresy vo vlastnosti OtherMail.

  Get-AzureADUser -All $true | ?{$_.OtherMails -eq " misconfiguredguestemail@organization.com"} | fl
 3. Ak je pole hlavného SMTP servera prázdne a pole OtherMail obsahuje viaceré hodnoty, konto hosťa nie je správne nakonfigurované. Príklad:

  Príklad hosťovského používateľského konta, ktoré nie je správne nakonfigurované

1. možnosť: Odstráňte e-mailovú adresu z poľa vlastnosti OtherMail . Vďaka tomu bude pole vlastnosti OtherMail obsahovať len jednu hodnotu zhodnú s e-mailovou adresou hosťa. Majte na pamäti, že ak odstránite e-mailovú adresu, daný používateľ stratí prístup ku všetkým súborom v službe SharePoint v službe Microsoft 365, ktoré boli danej adrese sprístupnené.

  Adresu je možné odstrániť pomocou nasledujúceho príkazu:

Get-AzureADUser -ObjectId <<Userobjectid_from_above>> | Set-AzureADUser -OtherMails "<<Desired email address>>"

-ALEBO-.

2. možnosť: Odstráňte tohto používateľa a opäť ho pridajte do skupiny. Majte na pamäti, že ak odstránite e-mailovú adresu, daný používateľ stratí prístup ku všetkým súborom v službe SharePoint v službe Microsoft 365, ktoré boli danej adrese používateľa sprístupnené.

Súvisiace témy

Spravovanie adresára Azure AD

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×