Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HYPERLINK v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia HYPERLINK vytvorí odkaz, ktorý prejde na iné miesto v aktuálnom zošite, alebo otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, intranet alebo na internete. Keď kliknete na bunku obsahujúcu funkciu HYPERLINK , Excel prejde na uvedené umiestnenie alebo otvorí zadaný dokument.

Syntax

HYPERLINK(link_location; [friendly_name])

Syntax funkcie HYPERLINK obsahuje nasledovné argumenty:

  • Link_location    Povinný argument. Cesta a názov súboru k dokumentu, ktorý sa má otvoriť. Argument link_location môže odkazovať na miesto v dokumente, napríklad na konkrétnu bunku alebo pomenovaný rozsah v excelovom hárku alebo zošite, na záložku v dokumente Microsoft Wordu. Cesta môže byť k súboru, ktorý je uložený na pevnom disku. Cesta môže byť aj cesta UNC (Universal Naming Convention) na serveri (v Microsoft Exceli pre Windows) alebo url cesta na internete alebo intranete.

    Všimnite si    ,Excel pre web funkcia HYPERLINK je platná len pre webové adresy (URL adresy). Link_location môže byť textový reťazec uzavretý v úvodzovkách alebo odkaz na bunku, ktorá obsahuje prepojenie ako textový reťazec.

    Ak skok zadaný v link_location neexistuje alebo sa nedá navigovať, po kliknutí na bunku sa zobrazí chyba.

  • Friendly_name    Voliteľný argument. Predstavuje text cieľového umiestnenia alebo číselnú hodnotu zobrazenú v bunke. Argument Priateľský_názov je zobrazený modrou farbou a je podčiarknutý. Ak sa priateľský_názov vynechá, v bunke sa ako text cieľového umiestnenia zobrazí argument umiestnenie_prepojenia.

    Priateľský_názov môže byť hodnota, textový reťazec, názov alebo bunka obsahujúca text cieľového umiestnenia alebo hodnoty.

    Ak argument Priateľský_názov vráti chybovú hodnotu (napríklad #HODNOTA!), v bunke sa namiesto textu cieľového umiestnenia zobrazí chyba.

Poznámka

Ak chcete v počítačovej aplikácii Excel vybrať bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie bez toho, aby ste museli prejsť na cieľ hypertextového prepojenia, kliknite na bunku a podržte tlačidlo myši, kým sa ukazovateľ nezmení na krížik Kurzor výberu v Exceli, a potom uvoľnite tlačidlo myši. V Excel pre web vyberte bunku kliknutím, keď je ukazovateľ šípkou. kliknutím, keď je ukazovateľ ukázanou rukou, prejdite na cieľ hypertextového prepojenia.

Príklady

Príklad

Výsledok

=HYPERLINK("http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx"; "Kliknutím zobrazíte zostavu")

Otvorí zošit uložený na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava. V bunke sa ako text prechodu na danú adresu zobrazí Kliknutím zobrazíte zostavu.

=HYPERLINK("[http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx]Ročná!F10"; D1)

V hárku Ročná v zošite uloženom na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava vytvorí hypertextové prepojenie na bunku F10. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa ako text prechodu zobrazí obsah bunky D1.

=HYPERLINK("[http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx]'Prvý štvrťrok'!OddCelkom"; "Kliknutím zobrazíte bilanciu oddelenia za prvý štvrťrok")

Vytvorí hypertextové prepojenie na rozsah s názvom OddCelkom v hárkuPrvý štvrťrok v zošite uloženom na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa zobrazí text Kliknutím zobrazíte bilanciu oddelenia za prvý štvrťrok.

=HYPERLINK("http://priklad.microsoft.com/Výročná správa.docx]ŠtvrťročZisk"; "Štvrťročná správa o zisku")

Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na určité konkrétne miesto vo wordovom súbore, príslušné miesto označte záložkou. V tomto príklade sa vytvára hypertextové prepojenie na záložku ŠtvrťročZisk v súbore Výročná správa.doc, ktorý je uložený na adrese http://priklad.microsoft.com.

=HYPERLINK("\\FINANČNÉ HOSPODÁRENIE\Výkazy\1štvrťvýk.xlsx"; D5)

Zobrazí obsah bunky B5 ako text prechodu v bunke a otvorí zošit uložený na serveri FINANČNÉ HOSPODÁRENIE v zdieľanom priečinku Výkazy. V tomto príklade sa používa cesta UNC.

=HYPERLINK("D:\FINANČNÉ HOSPODÁRENIE\1štvrťvýk.xlsx"; H10)

Otvorí zošit 1štvrťvýk.xlsx uložený v adresári Finančné hospodárenie na jednotke D a zobrazí číselnú hodnotu uloženú v bunke H10.

=HYPERLINK("[C:\Dokumenty\Môjzošit.xlsx]Bilancie")

Vytvorí hypertextové prepojenie na oblasť Bilancie v inom (externom) zošite, Môjzošit.xlsx.

=HYPERLINK("[Book1.xlsx]Hárok1! A10","Prejsť na hárok1 > A10")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku, zahrňte názov zošita aj názov hárka, kde hárok1 je aktuálnym hárkom.

=HYPERLINK("[Book1.xlsx]Január! A10","Prejsť na január > A10")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku, zahrňte názov zošita aj názov hárka, ako je tento, pričom január je ďalším hárkom v zošite.

=HYPERLINK(CELL("adresa";Január! A1),"Prejsť na január > A1")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku bez použitia úplného odkazu na hárok ([Book1.xlsx]), môžete použiť túto možnosť, pričom funkcia CELL("adresa") vráti aktuálny názov zošita.

=HYPERLINK($Z$1)

Ak chcete rýchlo aktualizovať všetky vzorce v hárku, ktoré využívajú funkciu HYPERLINK s tými istými argumentmi, môžete cieľové umiestnenie prepojenia vložiť do inej bunky toho istého alebo iného hárka a potom vo vzorcoch s funkciou HYPERLINK použiť absolútny odkaz na danú bunku (v podobe umiestnenie_prepojenia). Zmeny uskutočnené v cieľovom umiestnení prepojenia sa okamžite prejavia vo vzorcoch s funkciou HYPERLINK.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×