Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HYPERLINK v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia HYPERLINK vytvorí odkaz, ktorý prejde na iné miesto v aktuálnom zošite alebo otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, intranet alebo na internete. Keď kliknete na bunku obsahujúcu funkciu HYPERLINK, Excel prejde na uvedené miesto alebo otvorí zadaný dokument.

Syntax

HYPERLINK(link_location; [friendly_name])

Syntax funkcie HYPERLINK obsahuje nasledovné argumenty:

  • Link_location    Povinný argument. Cesta a názov súboru pre dokument, ktorý sa má otvoriť. Argument link_location môže odkazovať na miesto v dokumente, napríklad na konkrétnu bunku alebo pomenovaný rozsah v excelovom hárku alebo zošite, na záložku v dokumente Microsoft Wordu. Cesta môže byť k súboru, ktorý je uložený na pevnom disku. Cesta môže byť aj UNC (Universal Naming Convention) na serveri (v Microsoft Excel pre Windows) alebo URL cestu na internete alebo intranete.

    PoznámkaExcel pre web    funkcia HYPERLINK je platná len pre webové adresy (URL adresy). Link_location môže ísť o textový reťazec uzavretý v úvodzovkách alebo odkaz na bunku, ktorá obsahuje prepojenie vo formáte textového reťazca.

    Ak prechod určený v link_location neexistuje alebo sa nedá prejsť, po kliknutí na bunku sa zobrazí chyba.

  • Priateľský_názov    Voliteľný argument. Predstavuje text cieľového umiestnenia alebo číselnú hodnotu zobrazenú v bunke. Argument Priateľský_názov je zobrazený modrou farbou a je podčiarknutý. Ak sa priateľský_názov vynechá, v bunke sa ako text cieľového umiestnenia zobrazí argument umiestnenie_prepojenia.

    Priateľský_názov môže byť hodnota, textový reťazec, názov alebo bunka obsahujúca text cieľového umiestnenia alebo hodnoty.

    Ak argument Priateľský_názov vráti chybovú hodnotu (napríklad #HODNOTA!), v bunke sa namiesto textu cieľového umiestnenia zobrazí chyba.

Poznámka

Ak chcete v počítačovej aplikácii Excel vybrať bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie bez toho, aby ste sa poskakli do cieľa hypertextového prepojenia, kliknite na bunku a podržte tlačidlo myši, kým sa ukazovateľ nezmení na krížik Kurzor výberu v Exceli, potom tlačidlo myši uvoľnite. V Excel pre web vyberte bunku kliknutím na bunku, keď je ukazovateľom šípka. prejsť na cieľ hypertextového prepojenia kliknutím, keď je ukazovateľ rukou.

Príklady

Príklad

Výsledok

=HYPERLINK("http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx"; "Kliknutím zobrazíte zostavu")

Otvorí zošit uložený na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava. V bunke sa ako text prechodu na danú adresu zobrazí Kliknutím zobrazíte zostavu.

=HYPERLINK("[http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx]Ročná!F10"; D1)

V hárku Ročná v zošite uloženom na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava vytvorí hypertextové prepojenie na bunku F10. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa ako text prechodu zobrazí obsah bunky D1.

=HYPERLINK("[http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx]'Prvý štvrťrok'!OddCelkom"; "Kliknutím zobrazíte bilanciu oddelenia za prvý štvrťrok")

Vytvorí hypertextové prepojenie na rozsah s názvom OddCelkom v hárkuPrvý štvrťrok v zošite uloženom na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa zobrazí text Kliknutím zobrazíte bilanciu oddelenia za prvý štvrťrok.

=HYPERLINK("http://priklad.microsoft.com/Výročná správa.docx]ŠtvrťročZisk"; "Štvrťročná správa o zisku")

Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na určité konkrétne miesto vo wordovom súbore, príslušné miesto označte záložkou. V tomto príklade sa vytvára hypertextové prepojenie na záložku ŠtvrťročZisk v súbore Výročná správa.doc, ktorý je uložený na adrese http://priklad.microsoft.com.

=HYPERLINK("\\FINANČNÉ HOSPODÁRENIE\Výkazy\1štvrťvýk.xlsx"; D5)

Zobrazí obsah bunky B5 ako text prechodu v bunke a otvorí zošit uložený na serveri FINANČNÉ HOSPODÁRENIE v zdieľanom priečinku Výkazy. V tomto príklade sa používa cesta UNC.

=HYPERLINK("D:\FINANČNÉ HOSPODÁRENIE\1štvrťvýk.xlsx"; H10)

Otvorí zošit 1štvrťvýk.xlsx uložený v adresári Finančné hospodárenie na jednotke D a zobrazí číselnú hodnotu uloženú v bunke H10.

=HYPERLINK("[C:\Dokumenty\Môjzošit.xlsx]Bilancie")

Vytvorí hypertextové prepojenie na oblasť Bilancie v inom (externom) zošite, Môjzošit.xlsx.

=HYPERLINK("[Book1.xlsx]Hárok1! A10";"Prejsť na hárok1 > A10")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku, zahrčte názov zošita aj názov hárka tak, aby hárok1 bol aktuálnym hárkom.

=HYPERLINK("[Book1.xlsx]Január! A10","Prejsť na dátum > A10")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku, zadajte názov zošita aj názov hárka, napríklad tento názov, pričom január je ďalší hárok v zošite.

=HYPERLINK(CELL("adresa";Január! A1), "Go to January > A1")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku bez použitia úplne kvalifikovaného odkazu na hárok ([Book1.xlsx]), môžete použiť toto umiestnenie, kde funkcia CELL("adresa") vráti názov aktuálneho zošita.

=HYPERLINK($Z$1)

Ak chcete rýchlo aktualizovať všetky vzorce v hárku, ktoré využívajú funkciu HYPERLINK s tými istými argumentmi, môžete cieľové umiestnenie prepojenia vložiť do inej bunky toho istého alebo iného hárka a potom vo vzorcoch s funkciou HYPERLINK použiť absolútny odkaz na danú bunku (v podobe umiestnenie_prepojenia). Zmeny uskutočnené v cieľovom umiestnení prepojenia sa okamžite prejavia vo vzorcoch s funkciou HYPERLINK.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×