HYPERLINK (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HYPERLINK v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia hypertextového prepojenia vytvorí odkaz, ktorý prejde na iné miesto v aktuálnom zošite, alebo otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, intranet alebo na internete. Keď kliknete na bunku obsahujúcu funkciu hypertextového prepojenia , Excel prejde na uvedené umiestnenie alebo Otvorí zadaný dokument.

Syntax

Hypertextové prepojenie(Link_location; [friendly_name])

Syntax funkcie HYPERLINK obsahuje nasledovné argumenty:

  • Link_location    Povinný argument. Cesta a názov súboru k dokumentu, ktorý sa má otvoriť. Argument link_location môže odkazovať na miesto v dokumente, napríklad na konkrétnu bunku alebo pomenovaný rozsah v excelovom hárku alebo zošite, na záložku v dokumente Microsoft Wordu. Cesta môže byť k súboru, ktorý je uložený na jednotke pevného disku. Cesta môže byť tiež cestou konvencie Universal Naming Convention (UNC) na serveri (v Microsoft Exceli pre Windows) alebo s adresou URL (Uniform Resource Locator) na internete alebo na intranete.

    Poznámka   Excel pre web funkcia hypertextového prepojenia platí len pre webové adresy (URL adresy). Link_location môže byť textový reťazec uzavretý v úvodzovkách alebo odkaz na bunku, ktorá obsahuje prepojenie ako textový reťazec.

    Ak prechod zadaný v link_location neexistuje alebo nie je možné prejsť, po kliknutí na bunku sa zobrazí chyba.

  • Priateľský_názov    Voliteľný argument. Predstavuje text cieľového umiestnenia alebo číselnú hodnotu zobrazenú v bunke. Argument Priateľský_názov je zobrazený modrou farbou a je podčiarknutý. Ak sa priateľský_názov vynechá, v bunke sa ako text cieľového umiestnenia zobrazí argument umiestnenie_prepojenia.

    Priateľský_názov môže byť hodnota, textový reťazec, názov alebo bunka obsahujúca text cieľového umiestnenia alebo hodnoty.

    Ak argument Priateľský_názov vráti chybovú hodnotu (napríklad #HODNOTA!), v bunke sa namiesto textu cieľového umiestnenia zobrazí chyba.

Poznámka

V počítačovej aplikácii Excel vyberte bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie bez toho, aby ste prešli na cieľ hypertextového prepojenia, kliknite na bunku a podržte stlačené tlačidlo myši, kým sa ukazovateľ nezmení na krížový Kurzor výberu v Exceli , a potom uvoľnite tlačidlo myši. V Excel pre web vyberte bunku tak, že na ňu kliknete, keď je ukazovateľ šípkou. Ak chcete prejsť na cieľ hypertextového prepojenia, kliknite na položku pri ukázaní myšou.

Príklady

Príklad

Výsledok

=HYPERLINK("http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx"; "Kliknutím zobrazíte zostavu")

Otvorí zošit uložený na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava. V bunke sa ako text prechodu na danú adresu zobrazí Kliknutím zobrazíte zostavu.

=HYPERLINK("[http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx]Ročná!F10"; D1)

V hárku Ročná v zošite uloženom na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava vytvorí hypertextové prepojenie na bunku F10. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa ako text prechodu zobrazí obsah bunky D1.

=HYPERLINK("[http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx]'Prvý štvrťrok'!OddCelkom"; "Kliknutím zobrazíte bilanciu oddelenia za prvý štvrťrok")

Vytvorí hypertextové prepojenie na rozsah s názvom OddCelkom v hárkuPrvý štvrťrok v zošite uloženom na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa zobrazí text Kliknutím zobrazíte bilanciu oddelenia za prvý štvrťrok.

=HYPERLINK("http://priklad.microsoft.com/Výročná správa.docx]ŠtvrťročZisk"; "Štvrťročná správa o zisku")

Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na určité konkrétne miesto vo wordovom súbore, príslušné miesto označte záložkou. V tomto príklade sa vytvára hypertextové prepojenie na záložku ŠtvrťročZisk v súbore Výročná správa.doc, ktorý je uložený na adrese http://priklad.microsoft.com.

=HYPERLINK("\\FINANČNÉ HOSPODÁRENIE\Výkazy\1štvrťvýk.xlsx"; D5)

Zobrazí obsah bunky B5 ako text prechodu v bunke a otvorí zošit uložený na serveri FINANČNÉ HOSPODÁRENIE v zdieľanom priečinku Výkazy. V tomto príklade sa používa cesta UNC.

=HYPERLINK("D:\FINANČNÉ HOSPODÁRENIE\1štvrťvýk.xlsx"; H10)

Otvorí zošit 1štvrťvýk.xlsx uložený v adresári Finančné hospodárenie na jednotke D a zobrazí číselnú hodnotu uloženú v bunke H10.

=HYPERLINK("[C:\Dokumenty\Môjzošit.xlsx]Bilancie")

Vytvorí hypertextové prepojenie na oblasť Bilancie v inom (externom) zošite, Môjzošit.xlsx.

= HYPERLINK ("[Book1.xlsx] Hárok1! A10 "," prejsť na hárok Hárok1 > A10 ")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku, zadajte názov zošita a názov hárka, ako je napríklad tento, pričom hárok Hárok1 je aktuálny hárok.

= HYPERLINK ("[Book1.xlsx] Január! A10 "," prejsť na január > A10 ")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku, zadajte názov zošita a názov hárka, ako je tento, pričom január je ďalší hárok v zošite.

= Hypertextové prepojenie (BUNKa ("adresa", január! A1), "prejsť na január > a1")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku bez použitia úplného odkazu na hárok ([Book1.xlsx]), môžete použiť túto možnosť, v ktorej BUNKa ("adresa") vráti aktuálny názov zošita.

=HYPERLINK($Z$1)

Ak chcete rýchlo aktualizovať všetky vzorce v hárku, ktoré využívajú funkciu HYPERLINK s tými istými argumentmi, môžete cieľové umiestnenie prepojenia vložiť do inej bunky toho istého alebo iného hárka a potom vo vzorcoch s funkciou HYPERLINK použiť absolútny odkaz na danú bunku (v podobe umiestnenie_prepojenia). Zmeny uskutočnené v cieľovom umiestnení prepojenia sa okamžite prejavia vo vzorcoch s funkciou HYPERLINK.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×