HYPGEOM.DIST (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HYPGEOM.DIST v Microsoft Exceli.

Vracia hypergeometrické rozdelenie. Funkcia HYPGEOM.DIST vráti pravdepodobnosť daného počtu úspešných pozorovaní vo vzorke, ak je daná veľkosť vzorky, počet úspešných pozorovaní v základnom súbore a veľkosť základného súboru. Funkcia HYPGEOM.DIST sa používa pri problémoch týkajúcich sa konečného základného súboru, pričom jednotlivé pozorovania môžu byť buď úspešné, alebo neúspešné a pravdepodobnosť vybratia každej podmnožiny danej veľkosti je rovnaká.

Syntax

HYPGEOM.DIST(vzorka_s;veľkosť_vzorky;populácia_s;počet_pop;kumulatívne)

Syntax funkcie HYPGEOM.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vzorka_s     Povinný argument. Počet úspešných pozorovaní v základnom súbore.

 • Počet_vzorka     Povinný argument. Počet prvkov vo výberovom súbore.

 • Populácia_s     Povinný argument. Počet úspešných pozorovaní vo vzorke.

 • Počet_pop     Povinný argument. Počet prvkov základného súboru.

 • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota, ktorá určuje tvar funkcie. Ak je Kumulatívna hodnota TRUE, potom funkcia HYPGEOM. DIST vráti funkciu kumulatívneho rozdelenia; Ak je argument false, vráti funkciu hromadnej pravdepodobnosti.

Poznámky

 • Hodnoty všetkých argumentov sa skrátia na celé čísla.

 • Ak niektorý z argumentov nemá číselný formát, funkcia HYPGEOM. DIST vráti #VALUE. .

 • Ak sample_s < 0 alebo sample_s je väčšia ako menšia number_sample alebo population_s, funkcia HYPGEOM. DIST vráti #NUM. .

 • Ak je sample_s menšia než väčšia hodnota 0 alebo (number_sample-number_population + population_s), funkcia HYPGEOM. DIST vráti #NUM. .

 • Ak number_sample ≤ 0 alebo number_sample > number_population, funkcia HYPGEOM. DIST vráti #NUM. .

 • Ak population_s ≤ 0 alebo population_s > number_population, funkcia HYPGEOM. DIST vráti #NUM. .

 • Ak number_pop ≤ 0, funkcia HYPGEOM. DIST vráti #NUM. .

 • Rovnica na výpočet hypergeometrického rozdelenia je:

  Rovnica

  kde:

  x = počet_úspešných

  n = rozsah_výberu

  M = populácia_s

  N = počet_pop

  Funkcia HYPGEOM.DIST sa používa pri výbere vzoriek bez náhrady z konečného základného súboru.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

Výsledok

1

Počet úspešných pozorovaní vo vzorke

4

Veľkosť vzorky

8

Počet úspešných pozorovaní v základnom súbore

20

Veľkosť základného súboru

Vzorec

Popis (výsledok)

=HYPGEOM.DIST(A2;A3;A4;A5;TRUE)

(Kumulatívna) distribučná funkcia hypergeometrického rozdelenia pre vzorku a základný súbor v bunkách A2 až A5.

0,4654

=HYPGEOM.DIST(A2;A3;A4;A5;FALSE)

Pravdepodobnostná funkcia hypergeometrického rozdelenia pre vzorku a základný súbor v bunkách A2 až A5.

0,3633

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×