HYPGEOM.DIST (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HYPGEOM.DIST v Microsoft Exceli.

Vracia hypergeometrické rozdelenie. Funkcia HYPGEOM.DIST vráti pravdepodobnosť daného počtu úspešných pozorovaní vo vzorke, ak je daná veľkosť vzorky, počet úspešných pozorovaní v základnom súbore a veľkosť základného súboru. Funkcia HYPGEOM.DIST sa používa pri problémoch týkajúcich sa konečného základného súboru, pričom jednotlivé pozorovania môžu byť buď úspešné, alebo neúspešné a pravdepodobnosť vybratia každej podmnožiny danej veľkosti je rovnaká.

Syntax

HYPGEOM.DIST(vzorka_s;veľkosť_vzorky;populácia_s;počet_pop;kumulatívne)

Syntax funkcie HYPGEOM.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vzorka_s     Povinný argument. Počet úspešných pozorovaní v základnom súbore.

 • Počet_vzorka     Povinný argument. Počet prvkov vo výberovom súbore.

 • Populácia_s     Povinný argument. Počet úspešných pozorovaní vo vzorke.

 • Počet_pop     Povinný argument. Počet prvkov základného súboru.

 • Kumulatívne     Povinný argument. Predstavuje logickú hodnotu určujúcu tvar funkcie. Ak má argument súčet hodnotu TRUE, funkcia HYPGEOM.DIST vráti distribučnú funkciu. Ak má argument súčet hodnotu FALSE, vráti hustotu rozdelenia pravdepodobnosti.

Poznámky

 • Hodnoty všetkých argumentov sa skrátia na celé čísla.

 • Ak nie je niektorý z argumentov číselného formátu, vráti funkcia HYPGEOM.DIST chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je argument počet_úspešných < 0 alebo je väčší než menší z argumentov veľkosť_vzorky alebo populácia_s, funkcia HYPGEOM.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je argument vzorka_s menší než väčšia z hodnôt 0 a ((veľkosť_vzorky - počet_pop + populácia_s), funkcia HYPGEOM.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je argument veľkosť_vzorky = 0 alebo argument veľkosť_vzorky > argument počet_pop, funkcia HYPGEOM.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je argument populácia_s = 0 alebo argument populácia_s > argument počet_pop, funkcia HYPGEOM.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je argument počet_pop = 0, funkcia HYPGEOM.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Rovnica na výpočet hypergeometrického rozdelenia je:

  Rovnica

  kde:

  x = počet_úspešných

  n = rozsah_výberu

  M = populácia_s

  N = počet_pop

  Funkcia HYPGEOM.DIST sa používa pri výbere vzoriek bez náhrady z konečného základného súboru.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

Výsledok

1

Počet úspešných pozorovaní vo vzorke

4

Veľkosť vzorky

8

Počet úspešných pozorovaní v základnom súbore

20

Veľkosť základného súboru

Vzorec

Popis (výsledok)

=HYPGEOM.DIST(A2;A3;A4;A5;TRUE)

(Kumulatívna) distribučná funkcia hypergeometrického rozdelenia pre vzorku a základný súbor v bunkách A2 až A5.

0,4654

=HYPGEOM.DIST(A2;A3;A4;A5;FALSE)

Pravdepodobnostná funkcia hypergeometrického rozdelenia pre vzorku a základný súbor v bunkách A2 až A5.

0,3633

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×