IFERROR (funkcia)

Funkciu IFERROR môžete použiť na depešu a spracovanie chýb vo vzorci. IFERROR vráti zadanú hodnotu, ak sa vzorec vyhodnotí ako chyba. v opačnom prípade vráti výsledok vzorca.

Syntax

IFERROR(hodnota;hodnota_ak_chyba)

Syntax funkcie IFERROR obsahuje nasledovné argumenty:

  • hodnotu    Povinný argument. Argument, v ktorom sa kontroluje výskyt chyby.

  • value_if_error    Povinný argument. Hodnota, ktorá sa má vrátiť, ak sa vzorec vyhodnotí ako chyba. Hodnotia sa tieto typy chýb: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? alebo #NULL!.

Poznámky

  • Ak je hodnota alebo value_if_error prázdnou bunkou, IFERROR ju spracuje ako prázdnu hodnotu reťazca ("").

  • If hodnota je vzorec poľa, IFERROR vráti pole výsledkov pre každú bunku v rozsahu zadanom v poli hodnota. Možno to nájsť v druhom príklade uvedenom nižšie.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter.

Kvóta

Predané jednotky

210

35

55

0

23

Vzorec

Popis

Výsledok

=IFERROR(A2/B2; "Chyba pri výpočte")

Skontroluje, či nastane chyba pri výpočte vzorca, ktorý je prvým argumentom funkcie (číslo 210 delené 35), nenájde žiadnu chybu a vráti výsledok vzorca.

6

=IFERROR(A3/B3; "Chyba pri výpočte")

Skontroluje, či nastane chyba pri výpočte vzorca, ktorý je prvým argumentom funkcie (55 delené 0), nájde chybu delenia nulou a vráti hodnotu argumentu value_if_error.

Chyba pri výpočte

=IFERROR(A4/B4; "Chyba pri výpočte")

Skontroluje, či nastane chyba pri výpočte vzorca, ktorý je prvým argumentom funkcie (hodnota "" delená 23), nenájde žiadnu chybu a vráti výsledok vzorca.

0

Príklad 2

Kvóta

Predané jednotky

Pomer

210

35

6

55

0

Chyba pri výpočte

23

0

Vzorec

Popis

Výsledok

=C2

Skontroluje, či nastane chyba pri výpočte vzorca, ktorý sa nachádza v prvom prvku poľa v prvom argumente funkcie (A2/B2 alebo číslo 210 delené 35), nenájde žiadnu chybu a potom vráti výsledok vzorca.

6

=C3

Skontroluje, či nastane chyba pri výpočte vzorca, ktorý sa nachádza v druhom prvku poľa v prvom argumente funkcie (A3/B3 alebo číslo 55 delené 0), nájde chybu delenia nulou a potom vráti hodnotu argumentu value_if_error.

Chyba pri výpočte

=C4

Skontroluje, či nastane chyba pri výpočte vzorca, ktorý sa nachádza v treťom prvku poľa v prvom argumente funkcie (A4/B4 alebo hodnota "" delená 23), nenájde žiadnu chybu a vráti výsledok vzorca.

0

Poznámka: Ak máte aktuálnu verziu programu Microsoft 365, môžete zadať vzorec v ľavom hornom rohu výstupného rozsahu a potom stlačením klávesu ENTER potvrďte vzorec ako dynamický vzorec poľa. V opačnom prípade sa musí vzorec zadať ako vzorec staršieho poľa tak, že najskôr vyberiete výstupný rozsah, zadáte vzorec do ľavej hornej bunky výstupného rozsahu a potom ho potvrďte stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. Excel vloží zložené zátvorky na začiatok a koniec vzorca za vás. Ďalšie informácie o vzorce polí nájdete v téme Vzorce poľa – pokyny a príklady.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×