Import Gmailu do Outlooku

Pri prechode na e-mail v Microsoft 365 z inej služby, akou je napríklad Gmail (prípadne Yahoo! alebo AOL), máte dve možnosti:

 • Importovať kópiu všetkých svojich starých e-mailov do konta služieb Microsoft 365. Týmto spôsobom môžete mať všetky e-maily – minulé aj súčasné – v jednom konte. Túto možnosť vyberte, ak máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Outlook (2013 alebo 2016) a máte v úmysle prestať používať konto Gmail. Pokyny sú uvedené nižšie.

  ALEBO

 • Pripojiť svoje staré e-mailové konto k Outlooku. Budete môcť zobrazovať a získať prístup k svojmu starému e-mailu, bude však uložený v konte Gmail, nie v konte služieb Microsoft 365. Túto možnosť vyberte, ak konto Gmail plánujete naďalej aktívne používať alebo nemáte v počítači nainštalovanú aplikáciu Outlook. Pokyny nájdete v téme Pripojenie e-mailových kont v Outlooku na webe (Office 365).

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Pred importom e-mailov

Tip: Nemáte Microsoft 365? Chcete si ako službu ponechať Gmail? Outlook môžete aj naďalej používať na čítanie, písanie a spravovanie e-mailov. Stačí vykonať Krok 1: Príprava Gmailu na pripojenie k Outlooku a potom Krok 2: Pridanie konta Gmail do Outlooku.

Krok 1: Príprava Gmailu na pripojenie k Outlooku

Skôr než pripojíte svoje konto Gmail k Outlooku, potrebujete si konto Gmail pripraviť – zapnúť dvojstupňové overovanie pre Gmail a potom vytvoriť heslo aplikácie, ktoré sa bude v Outlooku/Microsoft 365 používať na vytvorenie pripojenia spolu s vašou adresou Gmailu.

Krok 2: Pridanie konta Gmail do Outlooku

Po dokončení tohto kroku sa vám existujúce správy z Gmailu zobrazia v programe Outlook. Outlook môžete použiť na prijímanie, čítanie a odosielanie nových správ z konta Gmail. Rovnako tiež môžete používať konto Gmail ako predtým prostredníctvom webovej lokality.

 1. Otvorte aplikáciu Outlook (napríklad Outlook 2013 alebo 2016). Horný pás s nástrojmi vyzerá približne takto, v ľavom rohu sa nachádza položka Súbor:

  Takto vyzerá počítačový pás s nástrojmi Outlooku.

  Môžete použiť len tie verzie Outlooku, ktoré majú v ľavom rohu položku Súbor, to znamená, že vaša verzia má Sprievodcu importom a exportom.

  Ak pás s nástrojmi Outlooku vyzerá podobne ako nižšie, nepoužívate počítačovú verziu Outlooku nainštalovanú v počítači. Pozrite si tému Ako získať počítačovú verziu Outlooku.

  Takto vyzerá webový pás s nástrojmi Outlooku.

 2. V aplikácii Outlook vyberte položky Súbor > Pridať konto.

  Príkaz Kalendár vo vedľajšej ponuke Nový v ponuke Súbor; dialógové okno Vytvorenie nového priečinka

 3. Na stránke Automatické nastavenie konta zadajte meno, adresu a heslo Gmailu (alebo heslo aplikácie) a potom vyberte tlačidlo Ďalej.

  Snímka obrazovky zobrazujúca pridanie zmienky (symbolu @) do príspevku v aplikácii SharePoint Newsfeed

  Ak sa proces konfigurácie nedokončí a namiesto toho sa zobrazia výzvy na zadanie mena používateľa a hesla pre server imap.gmail.com, vyberte položku Zrušiť a znova zadajte heslo aplikácie pre prípad, že prvé zadanie obsahovalo preklep. Ak máte aj naďalej problémy, pozrite si časť Riešenie problémov s pridaním konta Gmail do Outlooku.

 4. Kliknite na tlačidlo Dokončiť. Outlook sa zosynchronizuje s vaším kontom Gmail. E-mail v konte Gmail sa zobrazí v programe Outlook priamo pod poštovou schránkou služieb Microsoft 365.

  Po pridaní konta Gmail sa v Outlooku zobrazujú dve kontá

Krok 3: Kopírovanie správ z Gmailu do počítača

Používatelia Macu: Ak používate Outlook pre Mac 2011, k dispozícii sú aj ďalšie pokyny na export a import.

Po dokončení tohto kroku sa kópia správ z Gmailu uloží v súbore, ktorý Outlook vytvorí vo vašom počítači. Tento súbor sa nazýva Údajový súbor Outlooku (.pst). Ak do konta Gmail po vytvorení tejto snímky dostanete ďalšie e-maily, tieto ďalšie správy sa neskopírujú do súboru .pst, ale zopakovaním týchto krokov ich môžete kedykoľvek dodatočne skopírovať.

 1. V aplikácii Outlook (Outlook 2013 alebo Outlook 2016) vyberte položky Súbor > Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Otáčanie tvaru

 2. Vyberte položku Exportovať do súboru a potom položku Ďalej.

  Výber položky Exportovať do súboru

 3. Vyberte možnosť Údajový súbor programu Outlook (.pst) a potom vyberte položku Ďalej.

  Vyberte možnosť Údajový súbor programu Outlook (.pst) a potom vyberte položku Ďalej

 4. Výberom mena alebo e-mailovej adresy svojho konta Gmail vyberte konto, ktoré chcete exportovať, overte, či je začiarknuté políčko Vrátane podpriečinkov (tým sa zabezpečí skopírovanie všetkých e-mailov) a potom vyberte položku Ďalej.

  Uloženie automatického textu do galérie rýchlych častí

 5. Výberom položky Prehľadávať vyberte, kam chcete uložiť Údajový súbor Outlooku (.pst) a zadajte názov súboru. Predvolený názov je „záloha“, preto vyberte iný názov, ktorý si jednoducho zapamätáte, napr. gmail. Ak exportujete do existujúceho údajového súboru programu Údajový súbor Outlooku (.pst), v časti Možnosti zvoľte postup, ktorý sa použije v prípade exportu položiek, ktoré už v súbore existujú. Pokračujte výberom položky Dokončiť.

  DomainExplorer-Konfigurácia-9-3,4

 6. V dialógovom okne Pridanie voliteľného hesla pridajte požadované heslo. Položku OK na uloženie súboru s údajmi vyberte aj vtedy, ak polia na heslo ponecháte prázdne. Outlook začne bez ďalšieho upozornenia okamžite exportovať údaje. Po dokončení tejto činnosti nezobrazí žiadnu správu.

  Dotaz so všetkými poľami tabuľky.

 7. Prejdite na umiestnenie, kde ste uložili súbor .pst, a overte, či sa tam nachádza.

Krok 4: Kopírovanie Gmailu do poštovej schránky služieb Microsoft 365

Po dokončení tohto kroku bude e-mail obsiahnutý v súbore .pst k dispozícii v poštovej schránke služieb Microsoft 365.

 1. V aplikácii Outlooku (Outlook 2013 alebo Outlook 2016) výberom položiek Súbor > Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať spustite Sprievodcu importom a exportom.

 2. Vyberte položky Importovať z iného programu alebo súboru > Ďalej.

  Vyberte import e-mailu z iného programu alebo súboru.

 3. Vyberte položky Údajový súbor programu Outlook (.pst) > Ďalej.

  Vyberte import údajového súboru programu Outlook (.pst).

 4. Vyhľadajte .pst súbor, ktorý ste vytvorili v kroku 3 (v našom príklade je názov súboru gmail.pst). V časti Možnosti vyberte, ako má program spracovať duplikáty. Vyberte položku Ďalej.

  Vyberte pst súbor, ktorý ste vytvorili, aby ste ho mohli importovať.

 5. Ak ste priradili heslo k údajovému súboru Outlooku (.pst), zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Vyberte možnosť na importovanie e-mailu do poštovej schránky služieb Microsoft 365 (v príklade má poštová schránka služieb Microsoft 365 názov jakub@onmicrosoft.com). Vyberte možnosť Dokončiť.

  Rozloženie grafického prvku SmartArt

 7. Outlook spustí kopírovanie informácií zo súboru .pst do vašej poštovej schránky služieb Microsoft 365. Ak máte veľké množstvo údajov, môže to trvať niekoľko hodín. Ak vypnete Outlook alebo sa odpojíte od internetu skôr, než sa dokončí import, po opätovnom pripojení sa v ňom bude pokračovať.

  Po dokončení práce v programe Outlook sa zobrazí snímka z Gmailu, ktorá je teraz uložená vo vašej poštovej schránke služieb Microsoft 365. Gratulujeme! Staré správy z Gmailu sa teraz nachádzajú v poštovej schránke služieb Microsoft 365.

  Po dokončení importu e-mailov do poštovej schránky služieb Office 365 sa tieto zobrazia na dvoch miestach.

  Keďže staré správy z Gmailu sú uložené vo vašej poštovej schránke služieb Microsoft 365, na prístup k týmto e-mailovým správam z ľubovoľného zariadenia môžete použiť Outlook na webe.

  Rýchle spustenie

(Voliteľné) Krok 5: Odstránenie konta Gmail z Outlooku

Po dokončení tohto kroku bude vaše konto Gmail naďalej existovať, ale nebude sa zobrazovať v programe Outlook. Ak vám budú do tohto konta Gmail doručené ďalšie e-maily, budete musieť zopakovať kroky uvedené v tomto článku, aby sa tieto e-maily preniesli do vašej poštovej schránky služieb Microsoft 365.

 1. V programe Outlook vyberte položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

  Ak chcete odstrániť konto Gmail, vyberte položky Súbor, Nastavenie kont, Nastavenie kont.

 2. V poli Nastavenie kont vyberte svoje konto Gmail a následne vyberte možnosť Odstrániť.

  Päta s poznámkou pod čiarou

 3. V dialógovom okne s informáciou o vymazaní offline vyrovnávacej pamäte vyberte možnosť Áno.

  Keď odstránite konto Gmail z Outlooku, v upozornení o odstránení vyrovnávacej pamäte offline kliknite na tlačidlo Áno.

  Správy z Gmailu, ktoré ste importovali do poštovej schránky služieb Microsoft 365, sa tam naďalej nachádzajú, no vaše konto Gmail sa už nebude zobrazovať v Outlooku.

Riešenie problémov s pridaním konta Gmail do Outlooku

Tu sú 3 bežné problémy, s ktorými sa zákazníci stretávajú pri importovaní Gmailu do Outlooku.

 • Problém 1: Ak sa zobrazí nasledujúca výzva, vyberte možnosť Zrušiť (bude to treba vykonať viackrát) a potom znova vyberte tlačidlo Zrušiť na stránke Automatické nastavenie konta, aby sa výzva už nezobrazovala.

  Ak sa zobrazí toto dialógové okno, vyberte možnosť Zrušiť.

  Táto výzva sa zobrazí, pretože Google si myslí, že heslo má okrem vás aj niekto iný. Výzva sa bude zobrazovať opakovane, vždy, keď Outlook otestuje dostupnosť Googlu. Stáva sa to v týchto prípadoch:

  • Ak ste zadali nesprávne heslo. Problém vyriešite opätovnou kontrolou hesla.

  • Ak na prihlásenie do konta Gmail používate počítač, ktorý ste predtým ešte nepoužívali.

  • Ak ste sa do konta Gmail dlhší čas neprihlasovali.

  Ak chcete problém vyriešiť, skúste toto:

  1. Prihláste sa do konta Gmail v tom istom počítači, ktorý použijete na proces pridania konta.

  2. Uistite sa, že ste vykonali kroky na prípravu svojho konta Gmail.

  3. Znova začnite Krokom 2: Pridanie konta Gmail do Outlooku, vykonajte ho až od kroku 3, teda od položiek Súbor > Pridať konto.

 • Problém 2: Ak namiesto toho, aby sa v Outlooku zobrazili správy z Gmailu, uvidíte chybové hlásenie „Server IMAP upozorňuje na nasledujúce skutočnosti...“, prejdite do svojho konta Gmail a skontrolujte, či bolo nastavenie Povolenie menej bezpečných nastavené na možnosť ZAPNUTÉ. Potom znova vykonajte kroky na pridanie konta Gmail do Outlooku.

  Základná sieťová grafika zobrazujúca klienta, server proxy a cloud služieb Office 365.

 • Problém 3: Zobrazí sa chybové hlásenie „Operáciu sa nepodarilo dokončiť, pretože poskytovateľ služieb ju nepodporuje.“ Snažíte sa importovať správy z Gmailu do konta Outlook.com alebo Hotmail.com? Táto chyba je dôsledkom toho, že sa pokúšate importovať do konta Exchange ActiveSync (EAS). Poskytovateľ služby EAS (Outlook.com a Hotmail) nepodporuje importovanie (alebo premiestňovanie), podporuje len kopírovanie do priečinka. Pokyny nájdete v téme Pridanie všetkých e-mailových kont do služby Outlook.com.

Importovanie kontaktov a kalendára z Gmailu

V Gmaile sú kontakty a kalendár uložené oddelene od e-mailu, takže ich skopírovanie do Outlooku si vyžaduje ďalšie kroky. Pokyny nájdete v témach:

Import kontaktov zo služby Gmail do Outlooku

Import kalendára Google do Outlooku

Pozrite tiež

Importovanie a exportovanie outlookových e-mailov, kontaktov a kalendára

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×