Microsoft Outlook Express je bezplatný základný e-mailový program. E-mailové správy a informácie o konte môžete z Outlooku Express importovať do programu Microsoft Outlook.

V Outlooku Express predstavuje každý poštový priečinok jeden súbor. Napríklad priečinok doručenej pošty v Outlooku Express je samostatným súborom Inbox.dbx. Naopak Outlook ukladá každú správu ako samostatný súbor. Ak sú Outlook Express a Outlook nainštalované v rôznych počítačoch, je potrebné poznať tieto informácie, aby ste v prípade potreby dokázali nájsť a skopírovať správny priečinok.

Pri importe e-mailových správ si postup vyberte na základe toho, či sú Outlook Express a Outlook nainštalované v tom istom počítači alebo v rozličných počítačoch.

Outlook a Outlook Express sú nainštalované v tom istom počítači

 1. Výberom jednej z nasledovných možností spustite sprievodcu importom a exportom:

  • V Outlooku 2010 kliknite na karte Súbor na položky Otvoriť > Importovať.

  • V Outlook 2007 kliknite v ponuke Súbor na položku Importovať a exportovať.

 2. Vyberte položku Importovať internetovú poštu a adresy a potom vyberte položku Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom

 3. Kliknite na položku Outlook Express.

 4. Začiarknite políčko Importovať poštu.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 7. Ak chcete uložiť kópiu súhrnných informácií o importe do doručenej pošty, kliknite na položku Uložiť do priečinka Doručená pošta.

Na začiatok stránky

Outlook a Outlook Express sú nainštalované v rôznych počítačoch

Ak chcete správy preniesť pomocou sprievodcu importom a exportom, je najskôr potrebné vyhľadať a skopírovať správne súbory z počítača, kde je nainštalovaný Outlook Express do počítača, kde je nainštalovaný Outlook.

Poznámka: Nestačí však len skopírovať informácie Outlooku Express do zdieľaného umiestnenia. Priečinok je potrebné skopírovať do počítača, v ktorom je nainštalovaný Outlook.

Kopírovanie priečnika Outlooku Express

 1. V počítači, v ktorom je nastavené konto Outlook Express, kliknite v Outlooku Express v ponuke Nástroje na položku Možnosti.

 2. Kliknite na kartu Údržba.

  Dialógové okno Možnosti programu Outlook Express

 3. Kliknite na položku Priečinok na ukladanie a poznačte si celú cestu zobrazenú v poli dialógového okna Ukladací priestor.

  Dialógové okno Ukladací priestor

  Tip: Toto umiestnenie si je potrebné zaznamenať, aby ste ho mohli použiť neskôr v tomto postupe. Môžete to urobiť rýchlo tým, že vyberiete informácie v poli, stlačením kombinácie klávesov CTRL + C ich skopírujete, otvoríte Poznámkový blok spoločnosti Microsoft a stlačením kombinácie klávesov CTRL + V sem informácie vložíte.

 4. V prípade potreby upravte predvolené zobrazenie vo Windows Prieskumníkovi, aby sa zobrazovali skryté priečinky. Priečinok Outlooku Express je umiestnený v skrytom priečinku.

 5. Vyhľadajte umiestnenie, ktoré ste našli v dialógovom okne Ukladací priestor.

 6. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Skopírujte celý priečinok Outlooku Express do odpojiteľného média, akým je disketa, disk DVD alebo prenosné pamäťové zariadenie, a potom ho skopírujte do počítača, v ktorom je nainštalovaný Outlook.

   Poznámka: Keď kopírujete priečinok Outlooku Express do počítača s Outlookom, toto cieľové umiestnenie nie je najdôležitejšie, pretože informácie tu budú uložené len dočasne. Skopírujte ho tam, kde ho budete môcť jednoducho nájsť.

  • Skopírujte celý priečinok Outlooku Express do sieťového umiestnenia, kam majú prístup oba počítače. Potom v počítači, v ktorom je nainštalovaný Outlook, skopírujte priečinok zo sieťového umiestnenia do počítača.

 7. V počítači, v ktorom je nainštalovaný Outlook, otvorte Outlook Express. Ak sa zobrazí výzva na vytvorenie e-mailového konta, kliknite na položku Zrušiť.

 8. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 9. Kliknite na kartu Údržba.

  Dialógové okno Možnosti programu Outlook Express

 10. Kliknite na položku Priečinok na ukladanie a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Dialógové okno Ukladací priestor

 11. Vyhľadajte umiestnenie, do ktorého ste skopírovali priečinok Outlooku Express, a potom na priečinok kliknite.

 12. V dialógovom okne Vyhľadanie priečinka kliknite na položku OK.

 13. Dialógové okno Ukladací priestor zavriete kliknutím na položku OK.

 14. Po zobrazení výzvy na použitie nových správ alebo ich nahradenie správami zo starého ukladacieho priestoru prejdite kliknutím na položku Áno na príslušný ukladací priestor.

 15. Ukončite Outlook Express a potom ho znova spustite, aby ste proces dokončili.

Import správ Outlooku Express do Outlooku

 1. Vyberte niektorú z týchto možností:

  • V Outlooku 2010 kliknite na karte Súbor na položky Otvoriť > Importovať.

  • V Outlook 2007 kliknite v ponuke Súbor na položku Importovať a exportovať.

 2. Vyberte položku Importovať internetovú poštu a adresy a potom vyberte položku Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom

 3. Kliknite na položku Outlook Express.

 4. Začiarknite políčko Importovať poštu.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 7. Ak chcete uložiť kópiu súhrnných informácií o importe do doručenej pošty, kliknite na položku Uložiť do priečinka Doručená pošta.

Na začiatok stránky

Import názvu konta a nastavení konta z Outlooku Express

 1. Vyberte niektorú z týchto možností:

  • V Outlooku 2010 kliknite na karte Súbor na položky Otvoriť > Importovať.

  • V Outlook 2007 kliknite v ponuke Súbor na položku Importovať a exportovať.

 2. Kliknite na položku Importovať nastavenie konta internetovej pošty a potom kliknite na položku Ďalej.

 3. Kliknite na položku Outlook Express a potom na položku Ďalej.

 4. Postupujte podľa zvyšných inštrukcií sprievodcu importom a exportom.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×