Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
  1. V ponuke Súbor kliknite na položku Importovať.

  2. V dialógovom okne Import kliknite na možnosť typu súboru, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na položku Importovať.

  3. V dialógovom okne Výber súboru vyhľadajte a kliknite na súbor CSV, HTML alebo text, ktorý chcete použiť ako rozsah externých údajov, a potom kliknite na položku Získať údaje.

  4. Postupujte podľa krokov Sprievodcu importom textu, kde môžete určiť, ako chcete rozdeliť text do stĺpcov a ďalšie možnosti formátovania. Po dokončení kroku 3 sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  5. V dialógovom okne Import údajov kliknite na položku Vlastnosti a nastavte možnosti definície dotazu, ovládacieho prvku obnovenia a rozloženia údajov pre importované externé údaje. Po dokončení sa kliknutím na tlačidlo OK vráťte do dialógového okna Import údajov.

  6. Použite jeden z nasledovných postupov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Importovanie údajov do aktuálneho hárka

Kliknite na položku Existujúcihárok a potom kliknite na tlačidlo OK.

Importovanie údajov do nového hárka

Kliknite na položku Novýhárok a potom kliknite na tlačidlo OK.

Excel pridáte do zošita nový hárok a automaticky prilepí rozsah externých údajov do ľavého horného rohu nového hárka.

Poznámka: Rozloženie alebo vlastnosti importovaných údajov môžete kedykoľvek zmeniť. V ponuke Údaje ukážte na položku Získať externé údaje apotom kliknite na položku Upraviť import textu alebo Vlastnosti rozsahu údajov. Ak vyberiete položku Upraviť importtextu , vyberte súbor, ktorý ste importoval pôvodne, a potom v Sprievodcovi importom textu vykonajte zmeny v externých údajoch. Výberom položky Vlastnosti rozsahuúdajov môžete nastaviť možnosti definície dotazu, ovládacieho prvku obnovenia a rozloženia údajov pre externé údaje.

Pozrite tiež

Importovanie údajov z databázy

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×