Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak v tabuľkovom hárku zhromažďujete veľké množstvo pracovných alebo súkromných kontaktov, po krátkej príprave ich môžete importovať priamo do programu Outlook 2013 alebo Outlook 2016 pre Windows. Existujú tri hlavné kroky.

 1. Uložte zošit programu Excel vo formáte súboru .csv.

 2. Importujte kontakty.

 3. Priraďte stĺpce z tabuľkového hárka programu Excel k príslušným poliam v programe Outlook.

Krok 1: Uloženie zošita programu Excel vo formáte súboru .csv.

Outlook dokáže importovať súbory s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv), ale nie zošity s viacerými hárkami, takže krok 1 ukladá Excel zošit ako .csv súbor. Postup:

 1. Kliknite v zošite na hárok s kontaktnými informáciami, ktoré chcete importovať.

 2. Na karte Súbor kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie na uloženie vášho súboru.

 4. V poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť CSV (oddelený čiarkami) (*.csv) a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  V Exceli sa zobrazí hlásenie Vybratý typ súboru neobsahuje zošity, ktoré obsahujú viacero hárkov. Toto sa vzťahuje na obmedzenie súboru CSV. s pôvodným zošitom (súborom .xlsx) sa nič nestane.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  V Exceli sa zobrazí hlásenie Niektoré funkcie v zošite sa môžu stratiť, ak ho uložíte ako CSV (oddelený čiarkami). Toto hlásenie sa týka len obmedzení súboru CSV a môžete ho ignorovať.

 6. Kliknite na tlačidlo Áno a Excel uloží aktuálny hárok ako súbor CSV. Pôvodný zošit (súbor .xlsx) sa zatvorí.

 7. Zatvorte súbor CSV.

Práca v programe Excel sa skončila. Teraz môžete začať s importom v programe Outlook.

Poznámka: Niektoré miestne nastavenia používajú iné predvolené oddeľovače v zoznamoch. V nemčine je napríklad predvoleným oddeľovačom bodkočiarka. Outlook však bodkočiarku ako oddeľovač polí nepodporuje. Pred prechodom na ďalší krok preto môže byť potrebné nahradiť všetky bodkočiarky v súbore CSV čiarkami.

Krok 2: Importovanie kontaktov do Outlooku

Poznámka:  V prípade importu súboru .csv do konta Outlook.com (alebo iného konta Exchange ActiveSync) si v programe Outlook 2013 prečítajte tému Import kontaktov do konta Outlook.com.

 1. V hornej časti pása s nástrojmi programu Outlook vyberte položku Súbor.

  Takto vyzerá pás s nástrojmi v Outlooku 2016.
 2. Vyberte položky Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Ak chcete vytvoriť súbor pst pre Outlook, vyberte položku Súbor, položku Otvoriť a Exportovať, a potom kliknite na tlačidlo Importovať alebo exportovať.

 3. Vyberte položku Importovať z iného programu alebo súboru a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom s vybratou možnosťou Importovať z iného programu alebo súboru

  Tip: Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla a vy ste heslo ešte nenastavili, kliknutím na položku Zrušiť prejdite do ďalšieho okna.

 4. Vyberte položku Hodnoty oddelené čiarkou a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Prejdite na súbor CSV, ktorý chcete importovať

 6. V okne Možnosti vyberte, či chcete duplikáty (existujúce kontakty) nahrádzať alebo duplikované položky neimportovať.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej a vyberte umiestnenie priečinka pre kontakty. Predvolene by sa mal vybrať priečinok Kontakty, ale ak nie, presuňte sa nahor a nadol a vyhľadajte ho. Môžete vybrať aj iný priečinok alebo vytvoriť nový.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko vedľa položky Importovať "MyContacts.csv" (za predpokladu, že je to názov vášho súboru).

 10. Zatiaľ neklikajte na tlačidlo Dokončiť, najprv je potrebné priradiť niektoré stĺpce z vášho CSV súboru k poliam kontaktov v Outlooku. Priradenie môže pomôcť tomu, aby sa kontakty importovali presne podľa vášho želania.

Krok 3: Priradenie stĺpcov v súbore CSV k poliam kontaktov v programe Outlook

 1. Kliknite na tlačidlo Priradiť vlastné polia. Zobrazí sa dialógové okno Priradenie vlastných polí.

  • V časti Z uvidíte pole s názvami stĺpcov z CSV súboru, ktorý importujete.

  • V časti Komu sa zobrazia štandardné polia, ktoré Outlook používa pre kontakty. Ak niektoré z nich zodpovedá stĺpcu z CSV súboru, stĺpec sa zobrazí v časti Priradené z.

  • Polia Názov, Meno a Priezvisko sú štandardnými poľami kontaktu v programe Outlook, takže ak kontaktné informácie vo vašom súbore obsahujú niektoré z týchto mien kontaktov, môžete ich použiť.

   Priradenie stĺpca z Excelu do poľa kontaktu v Outlooku

 2. Niektoré polia bude asi potrebné priradiť manuálne. V tomto importovanom súbore sa napríklad číslo mobilného telefónu kontaktu nachádza v stĺpci Mobil. Ten v programe Outlook nemá zhodnú položku. Vhodnú zhodnú položku však v programe Outlook nájdete takto:

  1. Na pravej table sa posuňte nadol, kde nájdete položku Ďalšia adresa označenú znamienkom plus (+).

  2. Kliknutím na znamienko plus rozbaľte obsah položky a zobrazí sa vhodný náprotivok, položka Mobilný telefón.

 3. Na ľavom paneli potiahnite myšou položku Mobil na položku Mobilný telefón na pravej table.

  Všimnite si, že položka Mobil sa teraz zobrazuje vedľa položky Mobilný telefón v stĺpci Mapované z.

  Položka Mobil je priradená k poľu Mobilný telefón v Outlooku

 4. Myšou presuňte ostatné hodnoty z ľavej tably do príslušných polí v Outlooku na pravej table, a to postupne. Položku Adresa môžete napríklad presunúť buď do položky Ulica (domov), alebo Ulica (práca) podľa toho, akú adresu máte uvedenú pri kontaktoch.

 5. Kliknite na položku Dokončiť.

  Vaše kontakty sa importovali do programu Outlook.

 6. Ak chcete zobraziť kontakty v programe Outlook 2016, v dolnej časti navigačného panela vyberte ikonu Ľudia.

  Vyberte ikonu Ľudia v dolnej časti stránky.

Pozrite tiež

Importovanie a exportovanie outlookových e-mailov, kontaktov a kalendára

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×