V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie IMPRODUCT v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti súčin 1 až 255 komplexných čísel v tvare x + yi alebo x + yj.

Syntax

IMPRODUCT(ičíslo1; [ičíslo2]; ...)

Syntax funkcie IMPRODUCT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Ičíslo1; [ičíslo2]; …     Argument ičíslo1 je povinný, nasledujúce argumenty ičíslo sú voliteľné. 1 až 255 komplexných čísel, ktoré sa majú vynásobiť.

Poznámky

  • Funkcia COMPLEX sa používa na konvertovanie reálnych a imaginárnych koeficientov na komplexné číslo.

  • Súčin dvoch komplexných čísel sa počíta nasledovne:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=IMPRODUCT("3+4i";"5-3i")

Súčin dvoch komplexných čísiel

27 + 11i

=IMPRODUCT("1+2i";30)

Súčin komplexného čísla a čísla 30

30 + 60i

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×