Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie INTERCEPT v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta bod, v ktorom sa čiara pretína s osou y pomocou existujúcich hodnôt x a y. Bod priesečníka je založený na najvhodnejšej regresnej čiare vykreslenej cez známe hodnoty x a známe hodnoty y. Funkciu INTERCEPT použite, ak chcete určiť hodnotu závislej premennej, keď je nezávislá premenná 0 (nula). Funkciu INTERCEPT môžete použiť napríklad na predpovedanie elektrického odporu kovu pri teplote 0°C pri odobratí údajových bodov pri izbovej a vyššej teplote.

Syntax

INTERCEPT(známe_y; známe_x)

Syntax funkcie INTERCEPT obsahuje nasledovné argumenty:

 • Známe_y    Povinný argument. Závislá množina pozorovaní alebo údajov.

 • Známe_x    Povinný argument. Nezávislá množina pozorovaní alebo údajov.

Poznámky

 • Argumenty musia byť čísla, názvy, polia (alebo odkazy na polia), ktoré obsahujú čísla.

 • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

 • Ak známe_hodnoty_y a známe_hodnoty_x obsahujú rôzny počet údajových bodov alebo ak neobsahujú žiadne údajové body, funkcia INTERCEPT vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Rovnica pre priesečník regresnej priamky a:

  Rovnica

  pričom smernica b sa vypočíta takto:

  Rovnica

  kde x a y sú stredné hodnoty vzorky AVERAGE(známe_x) a AVERAGE(známe_y).

 • Algoritmus použitý vo funkciách INTERCEPT a SLOPE je odlišný od algoritmu použitého vo funkcii LINEST. V prípade neurčitých a kolineárnych údajov môže rozdiel medzi týmito algoritmami viesť k odlišným výsledkom. Ak sú napríklad údajové body argumentu známe_hodnoty_y sú 0 a údajové body argumentu známe_hodnoty_x sú 1:

  • Funkcie INTERCEPT a SLOPE vrátia #DIV/0! Ak je zadané umiestnenie pred prvou alebo za poslednou položkou v poli, výsledkom vzorca bude chybová hodnota #ODKAZ!. Algoritmus INTERCEPT a SLOPE je navrhnutý tak, aby hľadal jednu a len jednu odpoveď, a v tomto prípade môže existovať viac ako jedna odpoveď.

  • Funkcia LINEST vráti hodnotu 0. Algoritmus LINEST vráti primerané výsledky pre kolineárne údaje a v takomto prípade je možné získať najmenej jednu odpoveď.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Známa hodnota y

Známa hodnota x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

Vzorec

Popis

Výsledok

=INTERCEPT(A2:A6; B2:B6)

Bod, v ktorom priamka pretína os y, vypočítaný na základe vyššie uvedených hodnôt x a y.

0,0483871

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×