Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie IPMT v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta výšku platby úroku v určitom úrokovom období pri pravidelných konštantných splátkach a konštantnej úrokovej sadzbe.

Syntax

IPMT(sadzba;obd;pobd;sh;[bh];[typ])

Syntax funkcie IPMT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Sadzba    Povinný argument. Úroková sadzba za dané obdobie.

  • Obd    Povinný argument. Obdobie, pre ktoré chcete zistiť úrok a musí byť v rozsahu od 1 do pobd.

  • Pobd    Povinný argument. Celkový počet platobných období v danom intervale.

  • Sh    Povinný argument. Súčasná hodnota, čiže celková čiastka určujúca súčasnú hodnotu budúcich platieb.

  • Bh    Voliteľný argument. Budúca hodnota alebo hotovostný zostatok, ktorý chcete dosiahnuť po zaplatení poslednej platby. Ak je tento argument vynechaný, predpokladá sa, že má hodnotu 0 (budúca hodnota pôžičky pre uvedený príklad je 0).

  • Typ    Voliteľný argument. Číslo 0 alebo 1, ktoré vyjadruje, kedy sú sumy splatné. Ak sa tento argument vynechá, predpokladá sa, že má hodnotu 0.

Hodnota argumentu typ

Znamená, že platby sú splatné

0

Na konci obdobia

1

Na začiatku obdobia

Poznámky

  • Dajte pozor, aby ste pri špecifikácii argumentov sadzba a pobd použili rovnaké jednotky. Ak mesačne splácate štvorročnú pôžičku pri ročnom úroku 12 %, potom sadzba = 12%/12 a pobd = 4*12. Ak splácate tú istú pôžičku ročne, potom sadzba = 12% a pobd = 4.

  • Pre všetky argumenty platí, že suma, ktorú zaplatíte, ako napríklad vklady pri úsporách, je vyjadrená záporným číslom, a suma, ktorú dostanete, ako napríklad dividendy, je vyjadrená kladným číslom.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

10,00 %

Ročné úročenie

1

Obdobie, pre ktoré chcete vyhľadať splatené úroky.

3

Počet rokov splácania pôžičky

8 000 EUR

Súčasná hodnota pôžičky

Vzorec

Popis

Dynamický výsledok

=IPMT(A2/12; A3; A4*12; A5)

Úrok z pôžičky splatný v prvom mesiaci pri podmienkach uvedených v bunkách A2:A5

(66,67 EUR)

=IPMT(A2; 3; A4; A5)

Úroky z pôžičky splatné v poslednom roku pri rovnakých podmienkach a ročných splátkach

(292,45 EUR)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×