Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie IRR v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta vnútornú mieru výnosnosti pre sériu hotovostných tokov predstavovaných číselnými hodnotami. Tieto hotovostné toky nemusia mať rovnakú výšku ako v prípade anuity. Musia sa však vyskytovať v pravidelných intervaloch, napríklad mesačne alebo ročne. Miera výnosnosti je úroková sadzba investície, zahrňujúca výdavky (záporné hodnoty) a príjmy (kladné hodnoty) rozložené v pravidelných intervaloch.

Syntax

IRR(hodnoty; [odhad])

Syntax funkcie IRR obsahuje nasledovné argumenty:

 • Hodnoty    Povinný argument. Pole alebo odkaz na bunky obsahujúce čísla, ktorých vnútornú mieru výnosnosti chcete zistiť.

  • Aby bolo možné vypočítať mieru výnosnosti, musí byť medzi číslami určenými argumentom hodnoty aspoň jedno kladné a jedno záporné číslo.

  • Funkcia IRR preberá poradie hotovostných tokov z poradia hodnôt v argumente. Preto je nutné pri zadávaní výdavkov a príjmov dbať na správne zoradenie.

  • Ak argument v tvare poľa alebo odkazu obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, ich hodnoty sa ignorujú.

 • Odhad    Voliteľný argument. Číslo, ktoré je vaším odhadom výsledku funkcie IRR.

  • Microsoft Excel používa na výpočet hodnoty IRR iteratívnu techniku. Počnúc odhadom funkcia IRR prechádza vo výpočte, kým výsledok nie je presný do 0,00001 percenta. Ak IRR nenájde výsledok, ktorý funguje po 20 pokusoch, #NUM. vráti chybovú hodnotu.

  • Vo väčšine prípadov nie je nutné pre výpočet IRR zadávať odhad. Ak odhad nezadáte, použije sa implicitná hodnota 0,1 (10 percent).

  • Ak IRR #NUM! alebo ak sa výsledok príliš blíži k očakávanej hodnote, skúste použiť inú hodnotu odhadu.

Poznámky

Funkcia IRR úzko súvisí s funkciou NPV (čistá súčasná hodnota). Výnosnosť vypočítaná pomocou funkcie IRR je vlastne úroková sadzba, zodpovedajúca nulovej čistej súčasnej hodnote. Vzťah obidvoch funkcií vidno na nasledujúcom vzorci:

NPV(IRR(A2:A7);A2:A7) sa rovná 3,60E-08 [ak vezmeme do úvahy presnosť výpočtu funkcie IRR, hodnota 3,60E-08 je prakticky 0 (nula).]

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

-70 000 EUR

Počiatočné náklady na podnikanie

12 000 EUR

Čisté príjmy za prvý rok

15 000 EUR

Čisté príjmy za druhý rok

18 000 EUR

Čisté príjmy za tretí rok

21 000 EUR

Čisté príjmy za štvrtý rok

26 000 EUR

Čisté príjmy za piaty rok

Vzorec

Popis

Výsledok

=IRR(A2:A6)

Vnútorná miera návratnosti investície po štyroch rokoch

-2,1 %

=IRR(A2:A7)

Vnútorná miera návratnosti po piatich rokoch

8,7 %

=IRR(A2:A4;-10%)

Do výpočtu vnútornej miery návratnosti po dvoch rokoch je potrebné zahrnúť odhad (v tomto prípade -10 %).

-44,4 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×