Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Popis

Každá z týchto funkcií, ktoré sa spoločne označujú ako funkcie IS, skontroluje zadanú hodnotu a v závislosti od výsledku vráti hodnotu TRUE alebo FALSE. Funkcia ISBLANK napríklad vráti logickú hodnotu TRUE, ak je hodnota argumentu odkazom na prázdnu bunku, inak vráti hodnotu FALSE.

Pomocou funkcie IS môžete získať informácie o hodnote skôr, ako ju použijete vo výpočte alebo inej akcii. Funkciu ISERROR môžete napríklad použiť spolu s funkciou IF na vykonanie inej akcie v prípade výskytu chyby:

= IF( ISERROR(A1); "Vyskytla sa chyba."; A1 * 2)

Vzorec skontroluje, či sa v bunke A1 vyskytuje chyba. Ak áno, funkcia IF vráti hlásenie „Vyskytla sa chyba“. Ak sa nezistí žiadna chyba, funkcia IF vykoná výpočet A1*2.

Syntax

ISBLANK(hodnota)

ISERR(hodnota)

ISERROR(hodnota)

ISLOGICAL(hodnota)

ISNA(hodnota)

ISNONTEXT(hodnota)

ISNUMBER(hodnota)

ISREF(hodnota)

ISTEXT(hodnota)

Syntax funkcie IS má nasledovné argument:

  • hodnota    Povinný argument. Je to hodnota, ktorú chcete testovať. Argument môže obsahovať nasledujúce hodnoty: prázdna bunka, chyba, logická hodnota, text, číslo, odkaz alebo názov odkazujúci na niektorý z uvedených typov údajov.

Funkcia

Vracia hodnotu TRUE ak

ISBLANK

Hodnota odkazuje na prázdnu bunku.

ISERR

Hodnota odkazuje na chybovú hodnotu, okrem #NEDOSTUPNÝ

ISERROR

Hodnota odkazuje na chybovú hodnotu (#NEDOSTUPNÝ, #HODNOTA!, #ODKAZ!, #DELENIENULOU!, #ČÍSLO!, #NÁZOV? alebo #NEPLATNÝ!).

ISLOGICAL

Hodnota odkazuje na logickú hodnotu.

ISNA

Hodnota odkazuje na chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ (hodnota nie je prístupná).

ISNONTEXT

Hodnota odkazuje na ľubovoľnú položku, ktorá nie je text. (Nezabúdajte, že táto funkcia vráti hodnotu TRUE, ak hodnota odkazuje na prázdnu bunku.)

ISNUMBER

Hodnota odkazuje na číslo.

ISREF

Hodnota odkazuje na odkaz.

ISTEXT

Hodnota odkazuje na text.

Poznámky

  • Argumenty hodnôt funkcií IS sa neskonvertujú. Všetky číselné hodnoty, ktoré sú uzavreté v dvojitých úvodzovkách, sa považujú za text. Napríklad vo väčšine ostatných funkcií, v ktorých sa vyžaduje číslo, sa textová hodnota "19" skonvertuje na číslo 19. Vo vzorci ISNUMBER("19") sa však hodnota 19 neskonvertuje z textovej hodnoty na číselnú hodnotu a funkcia ISNUMBER vráti hodnotu FALSE.

  • Funkcie IS sa používajú vo vzorcoch na testovanie výsledkov výpočtov. Ak sa kombinujú s funkciou IF, poskytujú metódu na nájdenie chyby vo vzorci (pozrite nasledovné príklady).

Príklady

Príklad 1

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=ISLOGICAL(TRUE)

Skontroluje, či je argument TRUE logická hodnota.

TRUE

=ISLOGICAL("TRUE")

Skontroluje, či je argument TRUE logická hodnota.

FALSE

=ISNUMBER(4)

Skontroluje, či je argument 4 číselná hodnota.

TRUE

=ISREF(G8)

Skontroluje, či je argument G8 platný odkaz.

TRUE

=ISREF(XYZ1)

Skontroluje, či je argument XYZ1 platný odkaz.

FALSE

Príklad č. 2

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Zlato

Oblasť 1

#ODKAZ!

330,92

#NEDOSTUPNÝ

Vzorec

Popis

Výsledok

=ISBLANK(A2)

Skontroluje, či je bunka A2 prázdna.

FALSE

=ISERROR(A4)

Skontroluje, či hodnota v bunke A4 (#ODKAZ!) označuje chybu.

TRUE

=ISNA(A4)

Skontroluje, či hodnota v bunke A4 (#ODKAZ!) označuje chybu #NEDOSTUPNÝ.

FALSE

=ISNA(A6)

Skontroluje, či hodnota v bunke A6 (#NEDOSTUPNÝ) označuje chybu #NEDOSTUPNÝ.

TRUE

=ISERR(A6)

Skontroluje, či hodnota v bunke A6 (#NEDOSTUPNÝ) označuje chybu.

FALSE

=ISNUMBER(A5)

Skontroluje, či hodnota v bunke A5 (330,92) je číslo.

TRUE

=ISTEXT(A3)

Skontroluje, či hodnota v bunke A3 (Oblasť 1) je text.

TRUE

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×