Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ISEVEN v Microsoft Excel.

Popis

Vráti hodnotu TRUE, ak je číslo párne. Vráti hodnotu FALSE, ak je číslo nepárne.

Syntax

ISEVEN(číslo)

Syntax funkcie ISEVEN obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Hodnota, ktorá sa má testovať. Ak číslo nie je celým číslom, skráti sa.

Poznámky

Ak číslo nie je číselná hodnota, funkcia ISEVEN vráti #VALUE! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=ISEVEN(-1)

Overí, či je číslo -1 párne.

FALSE

=ISEVEN(2,5)

Skontroluje, či je číslo 2,5 párne. Desatinná časť (0,5) sa vynechá, overuje sa teda číslo 2.

TRUE

=ISEVEN(5)

Overí, či je číslo 5 párne.

FALSE

=ISEVEN(0)

Nula (0) sa považuje za párne číslo.

TRUE

23.12.2011

Testuje dátum v programe A6. Desiatkové vyjadrenie dňa 23.12.2011 je 40 900.

TRUE

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×