Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti číslo zaokrúhlené na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty. Číslo sa bez ohľadu na znamienko zaokrúhli nahor. Ak je však dané číslo alebo násobok nula, vráti sa nula.

Syntax

CEILING(číslo; [významnosť])

Syntax funkcie ISO.CEILING obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný údaj. Predstavuje hodnotu, ktorá sa má zaokrúhliť.

  • Významnosť    Voliteľný argument. Predstavuje voliteľný násobok, na ktorý sa má hodnota zaokrúhliť.

    Ak sa násobok vynechá, použije sa jeho predvolená hodnota 1.

    Poznámka: Použije sa absolútna hodnota násobku, takže funkcia ISO.CEILING vráti matematickú hornú hranicu bez ohľadu na znamienko čísla a násobku.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=ISO.CEILING(4,3)

Zaokrúhli číslo 4,3 nahor na najbližší násobok čísla 1.

5

=ISO.CEILING(-4,3)

Zaokrúhli číslo -4,3 nahor na najbližší násobok čísla 1.

-4

=ISO.CEILING(4,3; 2)

Zaokrúhli číslo 4,3 nahor na najbližší násobok čísla 2.

6

=ISO.CEILING(4,3;-2)

Zaokrúhli číslo 4,3 nahor na najbližší násobok čísla -2.

6

=ISO.CEILING(-4,3;2)

Zaokrúhli číslo -4,3 nahor na najbližší násobok čísla 2.

-4

=ISO.CEILING(-4,3;-2)

Zaokrúhli číslo -4,3 nahor na najbližší násobok čísla -2.

-4

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×