Klávesové skratky v Microsoft Planneri

Klávesové skratky v Microsoft Planneri

Mnoho používateľov zistí, že používanie externej klávesnice s klávesovým skratkám pre Planner im pomáha pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a klávesové skratky môžu byť dôležitou alternatívou k používaniu myši. Tento článok nachádza zoznam klávesové skratky pre Planner.

Poznámky: 

  • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

  • Príkazy, ktoré vyžadujú stlačenie a pustenie viacerých klávesov naraz, sú uvedené znamienkom plus (+). Príkazy, ktoré si vyžadujú postupné stlačenie klávesov, sú uvedené čiarkou (,).

  • Pri používaní Planner odporúčame použiť webový prehliadač Microsoft Edge. Keďže Planner vo webovom prehliadači funguje, klávesové skratky, ktoré fungujú v prehliadači, pracujú aj v Planner.

Klávesové skratky v Planner

V nasledujúcej tabuľke sú popísané klávesové skratky, ktoré môžete použiť na navigáciu v používateľskom rozhraní Planner, aktiváciu položky a premiestňovanie položiek. Tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré podporuje väčšina prehliadačov, spolu s tými, ktoré sú špecifické pre Planner.

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun dopredu na nasledujúcu oblasť alebo položku

Prejdite napríklad na ďalší plán na ľavej navigačnej table, posuňte sa z jednej úlohy na druhú, alebo prejdite z jedného prvku používateľského rozhrania v poli úloha na ďalšiu.

Kláves Tab

Posun dozadu na predchádzajúcu oblasť alebo položku

Shift + Tab

Aktivácia alebo otvorenie položky

Otvorte napríklad panel v pláne, aktivujte tlačidlo nový plán a vytvorte nový plán alebo zbalíte alebo rozbaľte zoznam Obľúbené plány alebo zoznam Naposledy použité plány .

Enter

Opustenie ponuky, dialógového okna alebo režimu

Ukončite napríklad dialógové okno nový plán alebo dialógové okno podrobností úlohy.

Esc

Presun na panel snasledujúcou alebo predchádzajúcou úlohou

Klávesy so šípkou doľava, doprava, nahor a nadol

Presunutie Boardvybratej úlohy na paneli na stranu o jednu pozíciu nahor

Ctrl + šípka nahor

Presunutie Boardvybratej úlohy na paneli na stranu o jednu pozíciu nadol

Ctrl + šípka nadol

Na paneli Boardpresuňte vybratú úlohu vedierko alebo stĺpec o jednu pozíciu doľava na strane

Poznámka: Platí to aj v prípade položiek, ktoré sú na stránke zoskupené podľa sektorov.

CTRL + SHIFT +<

Na paneli Boardpremiestnite vybratú úlohu vedierko alebo stĺpec o jednu pozíciu napravo od strany

Poznámka: Platí to aj v prípade položiek, ktoré sú na stránke zoskupené podľa sektorov.

CTRL + SHIFT +>

Keď je na ľavej navigačnej table k dispozícii posúvač, posuňte sa nadol. Ak je dialógové okno príliš dlhé na obrazovku, posuňte sa v dialógovom okne nadol.

Šípka nadol

Keď je na ľavej navigačnej table k dispozícii posúvač, posuňte sa nahor. Ak je dialógové okno príliš dlhé na obrazovku, posuňte sa v dialógovom okne nahor.

Šípka nahor

Prechod o jednu stránku dozadu vo webovom prehliadači

ALT + kláves so šípkou doľava alebo BACKSPACE

Prechod o jednu stránku dopredu vo webovom prehliadači

Alt + šípka doprava

Pozrite tiež

Vytvorenie plánu a pridanie segmentov v Planneri pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zoradenie a usporiadanie úloh na paneli v Planneri

Informácie o navigácii v programe Microsoft Planner pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×