Ak používate kontrolu kompatibility, môžete dostať hlásenia o možnej strate funkcií po uložení prezentácie programu PowerPoint ako súboru PowerPointu 97-2003 (.ppt). Tento dokument obsahuje hlásenia vygenerované pri kontrole kompatibility. Pod jednotlivými hláseniami nájdete informácie o tom, čo je príčinou hlásenia, ako aj navrhované opatrenia.   

Informácie o používaní kontroly kompatibility nájdete v téme Použitie režimu kompatibility na prácu s rôznymi verziami balíka PowerPoint.

Existujú dva typy hlásení kontroly kompatibility:

 1. V bežnejších prípadoch prídete o funkciu úprav iba pri otvorení súboru v staršej verzii PowerPoint. Ak napríklad uložíte prezentáciu so Grafický prvok SmartArt v staršej verzii formátu PowerPoint a potom tento súbor otvoríte v niektorých starších verziách balíka PowerPoint, Grafický prvok SmartArt sa zmení na obrázok. Ak však súbor znova otvoríte v novšej verzii balíka PowerPoint bez toho, aby ste v tomto obrázku Grafický prvok SmartArt upravovať žiadne úpravy, môžete pokračovať v úpravách Grafický prvok SmartArt. Takéto typy hlásení obsahujú text „v starších verziách PowerPointu“.

 2. V druhom prípade dochádza k trvalej strate funkcie. Ak ste napríklad vo vlastnom rozložení upravili zástupný text, zástupný text sa natrvalo stratí.

V novších verziách balíka PowerPoint nie je možné upravovať určitý obsah zo PowerPoint. Napríklad tvary a text s novými efektmi sa v niektorých starších verziách PowerPointu skonvertujú na obrázky (bitové mapy), aby vyzerali rovnako ako v prezentácii. Preto nebude možné meniť hrúbku čiary, farbu výplne ani iné vlastnosti tvarov a textu. Po zmene textu na bitovú mapu sa počas prezentácie nezobrazia ani žiadne animácie daného textu.

Tip:   Ak chcete v prezentácii upraviť Grafický prvok SmartArt, tvar alebo iné objekty, uložte kópiu prezentácie programu PowerPoint a potom uložte kópiu vo formáte PowerPoint 97-2003 (.ppt). Ak sa pri uložení prezentácie vo formáte staršej verzie skonvertujú objekty Grafické prvky SmartArt, tvary alebo iné objekty, môžete tak urobiť zmenami v pôvodnej prezentácii.

Multimediálne klipy vložené alebo inovované v PowerPoint 2010 alebo novších verziách sa skonvertujú na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPoint.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

multimediálny klip, ktorý bol vložený do prezentácie alebo v nej bol inovovaný.

Vložte multimediálny klip ešte raz a tentoraz použite funkciu Prepojiť so súborom.

Aby sa zachoval vzhľad tvaru, niektoré efekty sa skonvertujú na obrázky, ktoré sa použijú ako výplň tvaru. Text budete môcť aj naďalej upravovať, pretože sa zobrazí nad týmito obrázkami.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

tvar s minimálne jedným z týchto efektov: tieň (vnútorný), žiara, skosenie, mäkké okraje alebo prechodová výplň.

Odstráňte efekty.

Aby sa zachoval vzhľad tvaru, tvar aj všetok text v tomto tvare sa skonvertuje na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

text minimálne s jedným z týchto efektov: odraz, tieň (vnútorný), žiara, transformácia, priestorové otáčanie, obrysy textu alebo výplne (prechod, obrázok a textúra),

Odstráňte textové efekty.

prečiarknutie alebo dvojité prečiarknutie textu, stĺpce textu, text odsadený na úrovne 6 až 9 alebo zvislý text,

Odstráňte tieto prvky pomocou tlačidiel v skupine Písmo alebo Odsek na karte Domov.

tvar s efektom odrazu.

Odstráňte efekty.

Aby sa zachoval vzhľad zoskupených tvarov, zoskupené tvary sa skonvertujú na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

zoskupené tvary s minimálne jedným z týchto efektov použitých na všetky tvary: odraz, žiara, priestorové otáčanie alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte efekty.

Aby sa zachoval vzhľad grafického prvku SmartArt, grafický prvok SmartArt sa skonvertuje na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

grafický prvok SmartArt.

Grafické prvky SmartArt sa skonvertujú na jeden objekt, ktorý nie je možné upravovať vo verziách PowerPointu starších ako Office PowerPoint 2007. Grafický prvok SmartArt je však možné oddeliť a potom upraviť pomocou starších verzií PowerPointu. Všimnite si, že po skonvertovaní grafického prvku SmartArt na jednotlivé tvary už nie sú k dispozícii funkcie na karte Nástroje pre grafické prvky SmartArt.

Aby sa zachoval vzhľad tabuľky, tabuľka sa skonvertuje na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí , pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

tabuľku s bunkami obsahujúcimi objekt WordArt,

Odstráňte textové efekty.

tabuľku s minimálne jedným z týchto efektov: odraz, skosenie bunky, tieň alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte efekty.

Toto hlásenie sa zobrazí vtedy, keď k tvaru pridáte efekt, ktorý spôsobí, že skonvertovaný obrázok bude väčší ako 30 megabajtov (MB).

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

tvar s minimálne jedným z týchto efektov: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte efekty.

Aby sa zachoval vzhľad zoskupených tvarov, zoskupené tvary sa skonvertujú na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu, a všetky efekty sa odstránia.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

zoskupené tvary s minimálne jedným z týchto efektov použitých na všetky tvary: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje, priestorové otáčanie alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte efekty.

Toto hlásenie môžete dostať v prípade, ak prezentácia obsahuje prispôsobený panel s nástrojmi Rýchly prístup, vlastné časti používateľského rozhrania, ktoré nie sú podporované vo verziách PowerPointu starších ako Office PowerPoint 2007, alebo oboje. Tieto vlastné funkcie nebudú k dispozícii v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

jedno alebo viac tlačidiel pridaných na panel s nástrojmi Rýchly prístup, ktoré sú špecifické pre túto prezentáciu,

prispôsobené rozhranie.

Keďže používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent v programoch Office PowerPoint 2007 a PowerPoint 2010 je veľmi odlišné od ponúk a panelov s nástrojmi v starších verziách PowerPointu, žiadne prispôsobenia vykonané v programe Office PowerPoint 2007 alebo PowerPoint 2010 nebudú k dispozícii v starších verziách PowerPointu.

V starších verziách PowerPointu môžete na panely s nástrojmi a do ponúk pridávať podobné vlastné príkazy.

V Microsoft Office Excel 2007 novšej veľkosti hárka je 16 384 stĺpcov a 1 048 576 riadkov. Veľkosť hárka v starších verziách programu Excel je však len 256 stĺpcov a 65 536 riadkov. Údaje v bunkách mimo tohto obmedzenia stĺpcov a riadkov sa v starších verziách Excel. Odkazy vzorca na údaje v tejto oblasti vrátia #REF! .

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

graf vytvorený z údajov v bunkách mimo vymedzeného počtu riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru.

V časti Kontrola kompatibility v Exceli kliknite na položku Hľadať a vyhľadajte bunky a rozsahy, ktoré presahujú vymedzený počet riadkov a stĺpcov, vyberte ich a potom ich pomocou príkazov Vystrihnúť a Prilepiť vložte do povoleného rozsahu riadkov a stĺpcov alebo do iného hárka.

Toto hlásenie sa zobrazí vtedy, keď prezentáciu, ktorá obsahuje vlastné rozloženie s minimálne jedným ovládacím prvkom ActiveX, uložíte ako prezentáciu PowerPointu 97-2003 (.ppt).

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

minimálne jeden ovládací prvok ActiveX pridaný do vlastného rozloženia.

Ak prezentácia neobsahuje kód, kliknite na položku Pokračovať. Kód sa potom z prezentácie odstráni.

Ak prezentácia obsahuje kód a chcete ho ponechať, kliknite na položku Zrušiť.

Poznámky: 

 • Kód priradený k ovládacím prvkom ActiveX vo vlastných rozloženiach nie je možné uložiť vo formátoch starších ako PowerPoint 2007.

 • Ak chcete zabrániť strate alebo poškodeniu kódu, uložte súbor ako súbor prezentácie (.pptx).

Toto hlásenie sa zobrazí pri ukladaní prezentácie, ktorá obsahuje vlastné rozloženie s prispôsobeným textom výzvy.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

vlastné rozloženie s prispôsobeným textom výzvy.

Pri ukladaní vo formáte staršej verzie PowerPoint automaticky zmení text výzvy na predvolený zástupný text alebo na textové pole.

Zmeňte zástupný objekt na textové pole a zadajte do textového poľa vlastnú výzvu.

Toto hlásenie sa zobrazí vtedy, keď k zástupnému objektu vo vlastnom rozložení pridáte efekt animácie.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

efekt animácie pridaný k zástupnému objektu vo vlastnom rozložení.

Pri ukladaní vo formáte staršej verzie PowerPoint automaticky zmení zástupný objekt na predvolený zástupný objekt bez animácie.

Zmeňte zástupný objekt na textové pole alebo tvar a pridajte k nemu animáciu.

Keď pri tvaroch použijete určité efekty animácie a potom prezentáciu uložíte vo formáte staršej verzie PowerPointu, animácie sa nemusia zobraziť. Je to preto, že animácia je prepojená s textom alebo tvarom, ktorý sa zmenil na obrázok.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

efekt animácie použitý na tvar, ktorý nebude možné upraviť (napríklad na grafický prvok SmartArt).

Pri ukladaní vo formáte staršej verzie PowerPoint automaticky zmení zástupný objekt na predvolený zástupný objekt bez animácie.

Zmeňte objekt na animovaný obrázok vykonaním nasledovných krokov:

 1. Vyberte tvar na snímke.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a vyberte položku Uložiť ako obrázok.

 3. Po uložení kliknite na karte Vložiť v skupine Obrázky na položku Obrázok.

 4. Prejdite na svoj obrázok a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

 5. Použite animáciu na obrázok.

Toto hlásenie sa zobrazí po uložení prezentácie, ktorá obsahuje neinicializovaný ovládací prvok ActiveX. Neinicializovaný ovládací prvok ActiveX je ovládací prvok, ktorý nebol povolený. Ďalšie informácie o povolení ovládacích prvkov ActiveX nájdete v článku Povolenie alebo zakázanie nastavení ovládacích prvkov ActiveX v súboroch balíka Office.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

neinicializovaný ovládací prvok ActiveX.

 1. Na paneli hlásení kliknite na položku Možnosti. Zobrazí sa dialógové okno zabezpečenia, v ktorom máte možnosť povoliť ovládací prvok ActiveX. Týmto inicializujete ovládací prvok ActiveX. Informácie o tom, ako sa bezpečne rozhodnúť pred kliknutím na niektorú z možností, nájdete v článku Povolenie alebo zakázanie nastavení ovládacích prvkov ActiveX v súboroch balíka Office.

 2. Ak sa hlásenie zobrazuje aj po vykonaní kroku 1, odstráňte ovládací prvok ActiveX z prezentácie.

Toto upozornenie sa môže zobraziť, ak sa na klasifikáciu údajov v dokumente používa označenie citlivosti. Označenie môžete zobraziť v stavovom riadku alebo tak, že ho otvoríte > Citlivosť.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

Jedno alebo viacero označení citlivosti, ktoré sú použité v prezentácii.

Po uložení dokumentu pomocou klienta Azure Information Protection znova použite označenie.

Všetky značky obsahu použité v dokumente, ako napríklad zmeny hlavičky alebo päty alebo vodotlače, zostanú nezmenené.

Dôležité:  Office 2007 už nie je podporovaný. Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia a naďalej dostávajte podporu.

Inovovať teraz

Pomocou funkcie Kontrola kompatibility môžete identifikovať možné straty funkcií pri ukladaní prezentácie Microsoft Office PowerPoint 2007 vo formáte súboru staršej verzie balíka PowerPoint. Tento dokument obsahuje hlásenia vygenerované pri kontrole kompatibility. Pod jednotlivými hláseniami nájdete informácie o tom, čo je príčinou hlásenia, ako aj navrhované opatrenia.

Existujú dva rôzne typy hlásení kontroly kompatibility.

V bežnejších prípadoch prídete o funkciu úprav iba pri otvorení súboru v staršej verzii PowerPoint. Ak napríklad uložíte prezentáciu s grafickým objektom SmartArt vo formáte staršej verzie balíka PowerPoint a potom tento súbor otvoríte v staršej verzii balíka PowerPoint, grafický prvok SmartArt sa zmení na obrázok. Ak však súbor znova otvoríte v programe Office PowerPoint 2007 bez toho, aby ste v grafickom prvku SmartArt upravovať žiadne úpravy, môžete pokračovať v úpravách grafického prvku SmartArt. Tieto typy správ majú v starších verziách PowerPoint správy.

V druhom prípade natrvalo stratíte funkčnosť. Ak ste napríklad vo vlastnom rozložení upravili zástupný text, zástupný text sa natrvalo stratí.

V starších verziách balíka Office PowerPoint 2007 nie je možné upravovať určitý PowerPoint. Napríklad tvary a text s novými efektmi sa v starších verziách PowerPointu skonvertujú na PowerPoint obrázky (bitové mapy), aby vyzerali rovnako ako v prezentácii. Preto nebude možné meniť hrúbku čiary, farbu výplne ani iné vlastnosti tvarov a textu. Po prepení textu na bitovú mapu sa počas prezentácie nebudú zobrazovať ani žiadne animácie tohto textu.

Tip: Ak chcete v prezentácii programu Office PowerPoint 2007 upraviť grafický prvok SmartArt, tvar alebo iné objekty, uložte kópiu prezentácie vo Office PowerPoint 2007 a potom uložte kópiu vo formáte PowerPoint 97-2003. Ak sa grafické prvky SmartArt, tvary alebo iné objekty po uložení prezentácie vo formáte staršej verzie skonvertujú na obrázky, môžete tak urobiť v pôvodnej prezentácii programu Office PowerPoint 2007.

Aby sa zachoval vzhľad tvaru, niektoré efekty sa skonvertujú na obrázky, ktoré sa použijú ako výplň tvaru. Text budete môcť aj naďalej upravovať, pretože sa zobrazí nad týmito obrázkami.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

tvar s minimálne jedným z týchto efektov: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstránenie efektov alebo výplne prechodom.

Aby sa zachoval vzhľad tvaru, tvar aj všetok text v tomto tvare sa skonvertuje na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

Text s jedným alebo viac z týchto efektov: odraz, žiara, skosenie, tieň (vnútorný alebo perspektíva), otočenie transformácie, priestorové otáčanie, obrysy textu alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstránenie textového efektu, obrysu alebo výplne.

prečiarknutie alebo dvojité prečiarknutie textu, stĺpce textu, text odsadený na úrovne 6 až 9 alebo zvislý text,

Odstráňte tieto prvky pomocou tlačidiel v skupine Písmo alebo Odsek na karte Domov.

tvar s minimálne jedným z týchto efektov: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstránenie efektov alebo výplne prechodom.

Aby sa zachoval vzhľad zoskupených tvarov, zoskupené tvary sa skonvertujú na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

zoskupené tvary s minimálne jedným z týchto efektov použitých na všetky tvary: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje, priestorové otáčanie alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte 3-D efekt.

Aby sa zachoval vzhľad grafického prvku SmartArt, grafický prvok SmartArt sa skonvertuje na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

grafický prvok SmartArt.

Grafické prvky SmartArt sa skonvertujú na jeden objekt, ktorý nie je možné upravovať vo verziách PowerPointu starších ako Office PowerPoint 2007. Grafický prvok SmartArt však môžete skonvertovať najednotlivé tvary, ktoré potom možno upraviť pomocou starších verzií PowerPoint. Po skonvertovanie grafického prvku SmartArt na jednotlivé tvary už nie sú k dispozícii funkcie na kartách Nástroje pre grafické prvky SmartArt.

Aby sa zachoval vzhľad tabuľky, tabuľka sa skonvertuje na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v staršej verzii PowerPoint.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

tabuľku s bunkami obsahujúcimi objekt WordArt,

Odstráňte štýl objektu WordArt.

tabuľku s minimálne jedným z týchto efektov: odraz, skosenie bunky, tieň alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte efekty.

Toto hlásenie sa zobrazí vtedy, keď k tvaru pridáte efekt, ktorý spôsobí, že skonvertovaný obrázok bude väčší ako 30 megabajtov (MB).

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Riešenie a skúste to

tvar s minimálne jedným z týchto efektov: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstránenie efektov alebo výplne prechodom.

Aby sa zachoval vzhľad zoskupených tvarov, zoskupené tvary sa skonvertujú na obrázok, ktorý nie je možné upravovať v starších verziách PowerPointu, a všetky efekty sa odstránia.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

zoskupené tvary s minimálne jedným z týchto efektov použitých na všetky tvary: odraz, žiara, skosenie, mäkké okraje, priestorové otáčanie alebo výplne (prechod, obrázok a textúra).

Odstráňte 3-D efekt.

Toto hlásenie môžete dostať v prípade, ak prezentácia obsahuje prispôsobený panel s nástrojmi Rýchly prístup, vlastné časti používateľského rozhrania, ktoré nie sú podporované vo verziách PowerPointu starších ako Office PowerPoint 2007, alebo oboje. Tieto vlastné funkcie nebudú k dispozícii v starších verziách PowerPointu.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

jedno alebo viac tlačidiel pridaných na panel s nástrojmi Rýchly prístup, ktoré sú špecifické pre túto prezentáciu,

prispôsobené rozhranie.

Keďže používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent v programe Office PowerPoint 2007 sa veľmi líši od ponúk a panelov s nástrojmi v starších verziách balíka PowerPoint, žiadne prispôsobenia vykonané v programe Office PowerPoint 2007 nie sú k dispozícii v starších verziách balíka PowerPoint.

V starších verziách PowerPointu môžete na panely s nástrojmi a do ponúk pridávať podobné vlastné príkazy.

V Microsoft Office Excel 2007 veľkosti hárka je 16 384 stĺpcov a 1 048 576 riadkov, ale veľkosť hárka v starších verziách programu Excel je len 256 stĺpcov a 65 536 riadkov. Údaje v bunkách mimo tohto obmedzenia stĺpcov a riadkov sa v starších verziách Excel. Odkazy vzorca na údaje v tejto oblasti vrátia #REF! .

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

graf vytvorený z údajov v bunkách, ktoré sú mimo limit riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru.

V časti Kontrola kompatibility služby Office Excel 2007 kliknite na položku Hľadať a vyhľadajte bunky a rozsahy, ktoré nepatria medzi obmedzenia riadkov a stĺpcov, vyberte ich a potom ich pomocou príkazov Vystrihnúť a Prilepiť umiestnite do rozsahu obmedzení stĺpcov a riadkov alebo do iného hárka.

Toto hlásenie sa zobrazí vtedy, keď prezentáciu programu Office PowerPoint 2007, ktorá obsahuje vlastné rozloženie technológia ActiveX ovládacími prvkami ako prezentáciu vo formáte PowerPoint 97-2003 (.ppt), uložíte ju.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

Jeden alebo viacero technológia ActiveX ovládacích prvkov pridaných do vlastného rozloženia.

Ak prezentácia neobsahuje kód, kliknite na položku Pokračovať.

Ak prezentácia obsahuje kód, kliknite na položku Zrušiť.

Poznámky: 

 • V Office PowerPoint 2007 nie je možné uložiť kód priradený k technológia ActiveX ovládacím prvkom vo vlastných rozloženiach do starších PowerPoint súborov.

 • Ak chcete zabrániť strate alebo poškodeniu kódu, uložte súbor ako PowerPoint 2007 súbor prezentácie (.pptx).

Toto hlásenie sa zobrazí pri ukladaní prezentácie, ktorá obsahuje vlastné rozloženie s prispôsobeným textom výzvy.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

vlastné rozloženie s prispôsobeným textom výzvy.

Odstráňte prispôsobený text výzvy z vlastného rozloženia.

V zobrazení Predloha snímky vyberte vlastný text v zástupnom objekte a potom ho odstráňte. Predvolený zástupný text sa vráti po odstránení vlastného textu.

Toto hlásenie sa zobrazí vtedy, keď k zástupnému objektu vo vlastnom rozložení pridáte efekt animácie.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

efekt animácie pridaný k zástupnému objektu vo vlastnom rozložení.

Odstráňte efekt animácie z zástupného objektu takto:

 1. V zobrazení Predloha snímky vyberte zástupný objekt.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastná animácia.

 3. V časti Vlastnápracovná tabla kliknite na položku Odstrániť.

Keď pri tvaroch použijete určité efekty animácie a potom prezentáciu uložíte vo formáte staršej verzie programu PowerPoint, animácie sa nemusia zobraziť. Je to preto, lebo animácia je na texte alebo tvare, ktorý sa zmenil na obrázok.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

Efekt animácie použitý na tvar, ktorý nebude možné upraviť.

Odstráňte animáciu takto:

 1. Kliknite na tvar obsahujúci animáciu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na karte Animácie v skupine Animácie vyberte v zozname Animovať položku Bez animácie.

Toto hlásenie sa zobrazí po uložení prezentácie, ktorá obsahuje neinicializovaný ovládací prvok ActiveX. Neinicializovaný ovládací prvok ActiveX je ovládací prvok, ktorý nebol povolený. Ďalšie informácie o povolení ovládacích technológia ActiveX nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie ovládacích prvkov technológia ActiveX v Office dokumentoch.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

neinicializovaný ovládací prvok ActiveX.

 1. Na paneli hlásení kliknite na položku Možnosti. Zobrazí sa dialógové okno zabezpečenia s možnosťou povoliť ovládací prvok Active X. Týmto inicializujete ovládací prvok ActiveX. Informácie o tom, ako sa bezpečne rozhodnúť pred kliknutím na možnosť, nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie technológia ActiveX nastavení v Office súborov.

 2. Ak sa hlásenie zobrazuje aj po vykonaní kroku 1, odstráňte technológia ActiveX z prezentácie.

Toto upozornenie sa môže zobraziť, ak sa na klasifikáciu údajov v dokumente používa označenie citlivosti. Označenie môžete zobraziť v stavovom riadku alebo tak, že ho otvoríte > Citlivosť.

Hlásenie sa zobrazí, pretože prezentácia obsahuje

Vyskúšajte toto riešenie

Jedno alebo viacero označení citlivosti, ktoré sú použité v prezentácii.

Po uložení dokumentu pomocou klienta Azure Information Protection znova použite označenie.

Všetky značky obsahu použité v dokumente, ako napríklad zmeny hlavičky alebo päty alebo vodotlače, zostanú nezmenené.

Súvisiace témy

Otvorenie prezentácie vytvorenej v inej verzii PowerPointu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×