Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Číselný systém predstavuje čísla so symbolickými znakmi systematicky a používa základnú hodnotu na pohodlné zoskupovanie čísel v kompaktnej forme. Najčastejším číselným systémom je desatinné číslo, ktoré má základnú hodnotu 10 a symbolickú množinu znakov 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Existujú však aj iné číselné systémy, ktoré môžu byť efektívnejšie používať na konkrétny účel. Keďže napríklad počítače používajú booleovskú logiku na vykonávanie výpočtov a operácií, používajú systém binárnych čísel, ktorý má základnú hodnotu 2.

Microsoft Office Excel obsahuje niekoľko funkcií, ktoré môžete použiť na konvertovanie čísel do a z nasledujúcich číselných systémov:

Číselný systém

Základná hodnota

Symbolická tabuľka znakov

Binárne

2

0,1

Osmičkové

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Desatinná čiarka

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9

Hexadecimálne

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Na vykonanie tejto úlohy použite funkciu BIN2DEC .

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledok)

=BIN2DEC(1100100)

Skonvertuje číslo 1100100 z dvojkovej do desiatkovej sústavy (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Skonvertuje binárne 1111111111 na desiatkové číslo (-1)

Na vykonanie tejto úlohy použite funkciu BIN2HEX .

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledok)

=BIN2HEX(11111011; 4)

Skonvertuje binárny 11111011 na šestnástkový so 4 znakmi (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Skonvertuje číslo 1110 z dvojkovej do šestnástkovej sústavy (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Skonvertuje binárny 1111111111 na šestnástkový (FFFFFFFFFF)

Na vykonanie tejto úlohy použite funkciu BIN2OCT .

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledok)

=BIN2OCT(1001; 3)

Skonvertuje číslo 1001 z dvojkovej do osmičkovej sústavy s 3 znakmi (011)

=BIN2OCT(1100100)

Skonvertuje číslo 1100100 z dvojkovej do osmičkovej sústavy (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Skonvertuje binárne 1111111111 na osmičkové (7777777777)

Na vykonanie tejto úlohy použite funkciu DEC2BIN .

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledok)

=DEC2BIN(9; 4)

Skonvertuje číslo 9 z desiatkovej do dvojkovej sústavy so 4 znakmi (1 001)

=DEC2BIN(-100)

Skonvertuje číslo -100 z desiatkovej do dvojkovej (1110011100)

Na vykonanie tejto úlohy použite funkciu DEC2HEX .

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledok)

=DEC2HEX(100; 4)

Skonvertuje číslo 100 z desiatkovej do šestnástkovej sústavy so 4 znakmi (0064)

=DEC2HEX(-54)

Skonvertuje číslo -54 z desiatkovej do šestnástkovej sústavy (FFFFFFFFCA)

Na vykonanie tejto úlohy použite funkciu DEC2OCT .

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledok)

=DEC2OCT(58; 3)

Skonvertuje číslo 58 z desiatkovej do osmičkovej sústavy (072)

=DEC2OCT(-100)

Skonvertuje desatinné číslo na osmičkové číslo (7777777634)

Na vykonanie tejto úlohy použite funkciu HEX2BIN .

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledok)

=HEX2BIN("F"; 8)

Skonvertuje šestnástkové písmeno F na binárne číslo s 8 znakmi (00001111)

=HEX2BIN("B7")

Skonvertuje šestnástkové číslo B7 na binárne (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Skonvertuje hodnotu FFFFFFFFFF zo šestnástkovej do dvojkovej sústavy (1111111111)

Na vykonanie tejto úlohy použite funkciu HEX2DEC .

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledok)

=HEX2DEC("A5")

Skonvertuje hodnotu A5 zo šestnástkovej do desiatkovej sústavy (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Skonvertuje šestnástkové FFFFFFFF5B na desiatkové číslo (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Skonvertuje hodnotu 3DA408B9 zo šestnástkovej do desiatkovej sústavy (1034160313)

Na vykonanie tejto úlohy použite funkciu HEX2OCT .

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledok)

=HEX2OCT("F"; 3)

Skonvertuje šestnástkové písmeno F na osmičkové číslo s 3 znakmi (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Skonvertuje hodnotu 3B4E zo šestnástkovej do osmičkovej sústavy (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Skonvertuje šestnástkové FFFFFFFF00 na osmičkové (7777777400)

Na vykonanie tejto úlohy použite funkciu OCT2BIN .

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledok)

=OCT2BIN(3; 3)

Skonvertuje osmičkové číslo 3 na binárne číslo s 3 znakmi (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Skonvertuje osmičkové 7777777000 na binárne číslo (1000000000)

Na vykonanie tejto úlohy použite funkciu OCT2DEC .

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledok)

=OCT2DEC(54)

Skonvertuje osmičkové číslo 54 na desatinné číslo (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Skonvertuje osmičkové 7777777533 na desatinné číslo (-165)

Na vykonanie tejto úlohy použite funkciu OCT2HEX .

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledok)

=OCT2HEX(100; 4)

Skonvertuje osmičkové číslo 100 na šestnástkové číslo so 4 znakmi (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Skonvertuje osmičkové číslo 7777777533 na šestnástkové (FFFFFFFF5B)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×