Vzorce môžete rýchlo nakopírovať do susediacich buniek pomocou rukoväte výplne.

Rukoväť výplne
 

Pri presúvaní rukoväte do iných buniek Excel zobrazí rôzne výsledky pre každú bunku.

Kopírovanie vzorca presunutím rukoväte výplne

Postupujte takto:

 1. Vyberte bunku obsahujúcu vzorec, ktorým chcete vyplniť susediace bunky.

 2. Umiestnite kurzor do pravého dolného rohu, čím sa zmení na znamienko plus (+) takto:

  Cursor resting on fill handle

 3. Presúvajte rukoväť výplne nadol, nahor alebo cez bunky, ktoré chcete vyplniť. V tomto príklade je na obrázku znázornené presunutie rukoväte výplne nadol:

  Kurzor presúvajúci rukoväť výplne dole

 4. Po uvoľnení sa vzorec automaticky vyplní do ostatných buniek:

  Hodnoty buniek, ktoré boli vyplnené

 5. Ak chcete zmeniť spôsob vyplnenia buniek, kliknite na tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia Auto Fill Options button, ktoré sa zobrazí po ukončení presunu, a potom vyberte požadovanú možnosť.

Ďalšie informácie o kopírovaní vzorcov nájdete v téme Kopírovanie a prilepenie vzorca do ďalšej bunky alebo hárka.

Tipy: 

 • Vyplniť vzorec v stĺpci nadol môžete stlačením kombinácie klávesov Ctrl + D. Najprv vyberte bunku so vzorcom, ktorý chcete vyplniť, potom vyberte bunky pod ním a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D.

 • Vyplniť vzorec do riadka môžete aj stlačením kombinácie klávesov Ctrl + R. Najprv vyberte bunku so vzorcom, ktorý chcete vyplniť, potom vyberte bunky napravo od neho a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + R.

Keď vypĺňanie nefunguje

Niekedy vypĺňanie funguje dobre a inokedy nefunguje podľa očakávaní. Preto je dôležité skontrolovať odkazy na bunky v prvej bunke.

Odkazy na bunky sú jednoducho ukazovateľmi na iné bunky. Povedzme napríklad, že prvá bunka obsahuje tento vzorec:


=SUM(A1;B1)


A1 a B1 sú relatívne odkazy. Znamená to jednoducho, že pri vypĺňaní vzorca nadol sa odkazy prírastkovo zmenia z bunky A1, B1 na A2, B2 a podobne takto:

=SUM(A1;B1)

=SUM(A2;B2)

=SUM(A3;B3)

Inokedy zas môžete chcieť, aby sa odkazy na iné bunky zmenili. Povedzme napríklad, že prvý odkaz A1 má zostať nezmenený a B1 sa má zmeniť pri presúvaní rukoväte výplne. V takomto prípade zadáte do prvého odkazu znak dolára ($): =SUM($A$1;B1). Znak dolára prinúti Excel, aby pri vypĺňaní ďalších buniek ukazovali na núl A1. Bude to vyzerať takto:

=SUM($A$1;B1)

=SUM($A$1;B2)

=SUM($A$3;B3)

Odkazy so značkou dolára ($) sa nazývajú absolútne odkazy. Pri vypĺňaní nadol zostane odkaz na bunku A1 nezmenený, ale Excel zmení odkaz na bunku B1 na B2 a B3.

Vyskytli sa problémy pri zobrazovaní rukoväte výplne?

Ak sa rukoväť výplne nezobrazuje, môže byť skrytá. Ak ho chcete zobraziť:

 1. V ponuke Excel kliknite na položku Predvoľby.

 2. Kliknite na položku Upraviť.

 3. V časti Možnosti úprav začiarknite políčko Povoliť rukoväť výplne a presúvanie buniek.

Ak automatický výpočet v zošite nefunguje, vzorce sa pri vyplnení buniek neprepočítania.

Tu je postup na jej zapnutie:

 1. V ponuke Excel kliknite na položku Predvoľby.

 2. Kliknite na možnosť Výpočet.

 3. V časti Možnosti výpočtov skontrolujte,či je vybratá možnosť Automaticky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×