Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti hodnotu distribučnej funkcie lognormálneho rozdelenia pre hodnotu x, kde ln(x) má normálne rozdelenie s parametrami stredná_hodnota a smerodajná_odchýlka.

Táto funkcia sa používa na analýzu údajov, ktoré boli transformované logaritmickou funkciou.

Syntax

LOGNORM.DIST(x;stred;smerodajná_odch;kumulatívne)

Syntax funkcie LOGNORM.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

  • X     Povinný argument. Hodnota, pre ktorú chcete funkciu vyhodnotiť.

  • Stred     Povinný argument. Stredná hodnota hodnôt ln(x).

  • Smerodajná_odch     Povinný argument. Smerodajná odchýlka hodnôt ln(x).

  • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota, ktorá určuje tvar funkcie. Ak má kumulatívne hodnotu TRUE, lognorm. Funkcia DIST vráti kumulatívnu distribučnú funkciu. ak má hodnotu FALSE, vráti funkciu hustoty pravdepodobnosti.

Poznámky

  • Ak niektorý z argumentov nie je číselná hodnota, funkcia LOGNORM. Funkcia DIST vráti #VALUE! .

  • Ak je x ≤ 0 alebo standard_dev ≤ 0, LOGNORM. Funkcia DIST vráti #NUM! .

  • Rovnica pre výpočet funkcie súčtového logaritmicko-normálneho rozdelenia je:

    LOGNORM.DIST(x,µ,o) = NORM.S.DIST(1n(x)-µ / o)

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

4

Hodnota, pre ktorú sa má vypočítať funkcia (x).

3,5

Stredná hodnota funkcie ln(x)

1,2

Smerodajná odchýlka hodnôt funkcie ln(x)

Vzorec

Popis

Výsledok

=LOGNORM.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

(Kumulatívna) distribučná funkcia lognormálneho rozdelenia pre hodnotu 4 pri použití argumentov v rozsahu A2:A4.

0,0390836

=LOGNORM.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Pravdepodobnostná funkcia lognormálneho rozdelenia pre hodnotu 4 pri použití rovnakých argumentov.

0,0176176

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×