Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie LOGNORM.INV v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti inverznú funkciu súčtového lognormálneho rozdelenia x, kde ln(x) má normálne rozdelenie s parametrami Stredná hodnota a Smerodajná odchýlka. Ak = LOGNORM.DIST(x;...), potom LOGNORM.INV(p;...) = x.

Lognormálne rozdelenie sa používa na analýzu logaritmicky transformovaných údajov.

Syntax

LOGNORM.INV(pravdepodonosť; stred; smerodajná_odch)

Syntax funkcie LOGNORM.INV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť    Povinný argument. Pravdepodobnosť spojená s lognormálnou distribúciou.

  • Stred    Povinný argument. Stredná hodnota hodnôt ln(x).

  • Smerodajná_odch    Povinný argument. Smerodajná odchýlka hodnôt ln(x).

Poznámky

  • Ak niektorý z argumentov nie je číselná hodnota, funkcia LOGNORM. Funkcia INV vráti #VALUE! .

  • Ak je pravdepodobnosť <= 0 alebo >= 1, LOGNORM. Funkcia INV vráti #NUM! .

  • Ak standard_dev <= 0, LOGNORM. Funkcia INV vráti #NUM! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,039084

Pravdepodobnosť priradená k logaritmicko-normálnemu rozdeleniu

3,5

Stredná hodnota funkcie ln(x)

1,2

Smerodajná odchýlka hodnôt funkcie ln(x)

Vzorec

Popis

Výsledok

=LOGNORM.INV(A2; A3; A4)

Inverzná funkcia ku (kumulatívnej) distribučnej funkcii lognormálneho rozdelenia pri vyššie uvedených podmienkach

4,0000252

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×