Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie MAX v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti najväčšiu spomedzi hodnôt z množiny údajov.

Syntax

MAX(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntax funkcie MAX obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo1; číslo2; ...    Číslo1 je povinný argument, nasledujúce čísla sú voliteľné. 1 až 255 čísel, pre ktoré chcete nájsť maximálnu hodnotu.

Poznámky

  • Argumenty môžu byť čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

  • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

  • Ak je argumentom pole alebo odkaz, použijú sa len hodnoty v tom poli alebo odkaze. Prázdne bunky, logické hodnoty alebo textové hodnoty v poli alebo odkaze sa neberú do úvahy.

  • Ak argumenty neobsahujú žiadne čísla, funkcia MAX vráti hodnotu 0 (nula).

  • Argument, ktorý je chybovou hodnotou, alebo text, ktorý sa nedá preložiť na čísla, zapríčiní chybu.

  • Ak chcete do výpočtu zahrnúť logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel v odkaze, použite funkciu MAXA .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

10

7

9

27

2

Vzorec

Popis

Výsledok

=MAX(A2:A6)

Najväčšia hodnota v rozsahu A2:A6.

27

=MAX(A2:A6; 30)

Najväčšia hodnota spomedzi hodnôt v rozsahu A2:A6 a hodnoty 30.

30

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×