V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie MIN v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti najmenšie číslo v množine hodnôt.

Syntax

MIN(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntax funkcie MIN obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo1; číslo2;...    Číslo1 je povinný argument, nasledujúce čísla sú voliteľné. 1 až 255 čísel, pre ktoré chcete nájsť minimálnu hodnotu.

Poznámky

  • Argumenty môžu byť čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

  • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

  • Ak je argumentom pole alebo odkaz, použijú sa len hodnoty v tom poli alebo odkaze. Prázdne bunky, logické hodnoty alebo textové hodnoty v poli alebo odkaze sa neberú do úvahy.

  • Ak argumenty neobsahujú čísla, funkcia MIN vráti hodnotu 0.

  • Argumenty obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

  • Ak chcete do výpočtu zahrnúť odkazy na logické hodnoty a textové reprezentácie čísel, použite funkciu MINA.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

10

7

9

27

2

Vzorec

Popis

Výsledok

=MIN(A2:A6)

Najmenšie číslo v rozsahu A2:A6.

2

=MIN(A2:A6;0)

Najmenšie číslo spomedzi hodnôt v rozsahu A2:A6 a čísla 0.

0

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×