Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia MINIFS vráti minimálnu hodnotu buniek vybratých na základe danej množiny podmienok alebo kritérií.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii pre Windows alebo Mac, ak máte Office 2019 alebo ak máte predplatné na Microsoft 365. Ak ste predplatiteľom služieb Microsoft 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

Syntax

MINIFS(min_rozsah; rozsah_kritérií1; kritériá1; [rozsah_kritérií2; kritériá2]; ...)

Argument

Popis


min_range (povinné)

Aktuálny rozsah buniek, v ktorých sa určuje minimálna hodnota.


criteria_range1 (povinné)

Je množina buniek, ktoré sa hodnotia na základe kritérií.

kritériá1
(povinné)

Sú to kritériá vo formáte čísla, výrazu alebo textu definujúce bunky, ktoré budú vyhodnotené ako minimum. Rovnaká množina kritérií sa používa aj pri funkciách MAXIFS, SUMIFS a AVERAGEIFS.

rozsah_kritérií2,
kritériá2, ... (voliteľné)

Ďalšie rozsahy a ich príslušné kritériá. Môžete zadať maximálne 126 párov rozsahov/kritérií.

Poznámky

  • Veľkosť a tvar argumentov min_rozsah a rozsahN_kritérií musia byť rovnaké. V opačnom prípade vrátia tieto funkcie chybu #HODNOTA!

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do každej z nasledujúcich tabuliek a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Príklad 1

Druh materiálu

Hmotnosť

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Vzorec

Výsledok

=MINIFS(A2:A7;B2:B7;1)

88

V argumente rozsah_kritérií1 spĺňajú kritériá 1 bunky B2, B6 a B7. Zo zodpovedajúcich buniek v argumente min_rozsah má bunka A7 minimálnu hodnotu. Výsledok je preto 88.

Príklad 2

Hmotnosť

Druh materiálu

10

b

11

a

100

a

111

b

1

a

1

a

Vzorec

Výsledok

=MINIFS(A2:A5;B3:B6;"a")

10

Poznámka: Argumenty rozsah_kritérií a min_rozsah nie sú zarovnané, majú však rovnaký tvar a veľkosť.

V argumente rozsah_kritérií1 spĺňajú kritériá “a“ 1., 2. a 4. bunka. Zo zodpovedajúcich buniek v argumente min_rozsah má bunka A2 minimálnu hodnotu. Výsledok je preto 10.

Príklad 3

Hmotnosť

Druh materiálu

Trieda

Úroveň

10

b

Obchod

100

11

a

Technika

100

12

a

Obchod

200

13

b

Technika

300

14

b

Technika

300

15

b

Obchod

400

Vzorec

Výsledok

=MINIFS(A2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;">100")

13

V argumente rozsah_kritérií1 spĺňajú kritériá “b“ bunky B2, B5, B6 a B7. Zo zodpovedajúcich buniek v argumente rozsah_kritérií2 bunky D5, D6, a D7 spĺňajú kritériá > 100. Zo zodpovedajúcich buniek v argumente min_rozsah má bunka D5 minimálnu hodnotu. Výsledok je preto 13.

Príklad 4

Hmotnosť

Druh materiálu

Trieda

Úroveň

10

b

Obchod

8

1

a

Technika

8

100

a

Obchod

8

11

b

Technika

0

1

a

Technika

8

1

b

Obchod

0

Vzorec

Výsledok

=MINIFS(A2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;A8)

1

Argument kritériá2 je A8. Pretože bunka A8 je však prázdna, považuje sa za hodnotu 0 (nula). Bunky v argumente rozsah_kritérií2, ktoré zodpovedajú 0, sú D5 a D7. Zo zodpovedajúcich buniek v argumente min_rozsah má bunka A7 minimálnu hodnotu. Výsledok je preto 1.

Príklad 5

Hmotnosť

Druh materiálu

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Vzorec

Výsledok

=MINIFS(A2:A5;B2:C6;"a")

#HODNOTA!

Keďže veľkosť a tvar argumentov min_rozsah a rozsah_kritérií nie sú rovnaké, funkcia MINIFS vráti chybu #HODNOTA! .

Príklad 6

Hmotnosť

Druh materiálu

Trieda

Úroveň

10

b

Obchod

100

1

a

Technika

100

100

a

Obchod

200

1

b

Technika

300

1

a

Technika

100

1

a

Obchod

400

Vzorec

Výsledok

=MINIFS(A2:A6;B2:B6;"a";D2:D6;">200")

0

Kritériá nespĺňajú žiadne bunky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Funkcia MAXIFS

Funkcia SUMIFS

Funkcia AVERAGEIFS

Funkcia COUNTIFS

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×