Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie MIRR v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti upravenú vnútornú mieru výnosnosti pre sériu pravidelných hotovostných tokov. Funkcia MIRR pritom zohľadňuje náklady na investície, ako aj úrok z opätovnej investície prostriedkov.

Syntax

MIRR(hodnoty; finančná_sadzba; reinvestičná_sadzba)

Syntax funkcie MIRR obsahuje nasledovné argumenty:

 • Hodnoty    Povinný argument. Pole alebo odkaz na bunky, ktoré obsahujú čísla. Tieto čísla vyjadrujú sériu platieb (záporné hodnoty) a príjmov (kladné hodnoty), ktoré sa vyskytujú v pravidelných intervaloch.

  • Ak chcete vypočítať upravenú vnútornú mieru návratnosti, hodnoty musia obsahovať aspoň jednu kladnú a jednu zápornú hodnotu. V opačnom prípade funkcia MIRR vráti #DIV/0! .

  • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

 • Finančná_sadzba    Povinný argument. Úroková sadzba platená za peniaze použité v hotovostných tokoch.

 • Reinvestičná_sadzba    Povinný argument. Úroková sadzba získaná z reinvestovaných peňazí.

Poznámky

 • Funkcia MIRR preberá poradie hotovostných tokov z poradia hodnôt v argumente. Nezabudnite zapísať hodnoty výdavkov a príjmov v náležitom poradí a so správnymi znamienkami (kladné hodnoty pre prijatú hotovosť, záporné hodnoty pre zaplatenú hotovosť).

 • Ak je n počet údajov o toku hotovosti v argumente hodnoty, fmiera je finančná_sadzba a rmiera je reinvestičná_sadzba, vzorec pre funkciu MIRR je:

  Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

-120 000

Počiatočné náklady

39000

Návratnosť za prvý rok

30000

Návratnosť za druhý rok

21000

Návratnosť za tretí rok

37000

Návratnosť za štvrtý rok

46000

Návratnosť za piaty rok

0,1

Ročná úroková sadzba pre pôžičku vo výške 120 000

0,12

Ročná úroková sadzba pre reinvestované zisky

Vzorec

Popis

Výsledok

=MIRR(A2:A7; A8; A9)

Vnútorná miera návratnosti investície po piatich rokoch

13 %

=MIRR(A2:A5; A8; A9)

Modifikovaná miera návratnosti po troch rokoch

-5 %

=MIRR(A2:A7; A8; 14%)

Modifikovaná miera návratnosti po piatich rokoch pri hodnote argumentu reinvestičná_sadzba 14 %

13 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×