Nahrávanie a prehrávanie schôdzí v Lyncu Online

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Ak vaša organizácia povolila nahrávanie, môžete zaznamenať konverzácie a schôdze cez komunikačný softvér Microsoft Lync Online. Pri zaznamenávaní môžete digitalizovať zvuk, video, výmenu okamžitých správ, zdieľanie aplikácií, prezentácie Microsoft PowerPointu, tabuľu a časti vzorkovania relácie Lyncu Online a prehrať ich presne tak, ako prebiehali počas konverzácie alebo schôdze cez Lync.

Zaznamenávanie môžete pre ostatných používateľov sprístupniť tak, že do formátu Windows Media uložíte celý záznam Lyncu alebo len jeho časť. Táto možnosť zlúči do jedného videa Windows Media celý zaznamenaný obsah, ktorý chcete zdieľať. Podľa predvoleného nastavenia sa video uloží do vášho počítača, ale môžete ho s ostatnými zdieľať, ak ho uložíte do sieťového umiestnenia alebo do knižnice súčastí Microsoft SharePoint Servera 2010.

Čo chcete urobiť?

Určenie typu obsahu nahrávania

Pred nahrávaním konverzácie alebo schôdze cez Lync môžete vybrať typ obsahu, ktorý chcete zahrnúť do záznamu. Môžete ho nastaviť počas konverzácie alebo schôdze cez Lync otvorením okna Možnosti záznamov v okne schôdze alebo konverzácie. Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte, sa použijú pri aktuálnej konverzácii alebo schôdzi. Pri nasledujúcich konverzáciách alebo schôdzach sa tieto možnosti vrátia k predvoleným nastaveniam.

Poznámka:  Ak chcete vytvoriť publikovateľnú verziu záznamu v programe Windows Media, je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že v prípade veľmi veľkého obsahu pôvodnej relácie programu Lync (napríklad veľká tabuľa, dlhá relácia výmeny okamžitých správ alebo zdieľanie dvoch monitorov) môže byť daný obsah v konečnej verzii videa slabšie čitateľný. Navyše sa správy písané rukou v časti záznamu venovanej výmene okamžitých správ obyčajne nezobrazia celé, a to z dôvodu obmedzenej šírky konečného videa.

 1. V okne schôdze alebo konverzácie kliknite na paneli s ponukami na položku Nastavenia. (Ak sa ponuka Nastavenia nezobrazuje, kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti a potom kliknite na položku Zobraziť panel s ponukami.)

 2. Kliknite na položku Možnosti záznamov.

 3. V dialógovom okne Lync – možnosti nahrávania záznamov začiarknite políčka pri typoch obsahu, ktoré chcete zahrnúť do aktuálneho nahrávania Lyncu. Ak nie je istý typ obsahu dostupný, vaša organizácia pravdepodobne nepovoľuje nahrávanie daného obsahu.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nahrávanie konverzácie alebo schôdze

Ak sa zúčastňujete na konverzácii medzi dvomi osobami cez Lync, nahrávanie môžete spustiť len v prípade, že ho povoľuje organizácia každého z účastníkov. Pamätajte, že nemôžete nahrať konverzáciu s niekým, kto používa obyčajný telefón. Ak ste na schôdzi cez Lync, nahrávanie môžete spustiť, ak ste prezentujúci a osoba, ktorá naplánovala alebo začala schôdzu, povoľuje nahrávanie.

 1. Ak chcete spustiť nahrávanie, v okne schôdze alebo konverzácie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti a potom kliknite na položku Spustiť nahrávanie záznamov.

  • Na paneli s ponukami kliknite na položku Akcie a potom kliknite na tlačidlo Spustiť nahrávanie záznamov. (Ak sa ponuka Akcie nezobrazuje, kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti a potom kliknite na položku Zobraziť panel s ponukami.)

 2. Počas nahrávania môžete používať ovládacie prvky v dolnej časti okna na pozastavenie, pokračovanie alebo ukončenie záznamu.

Na začiatok stránky

Zobrazenie používateľa, ktorý nahráva konverzáciu alebo schôdzu

Počas nahrávania sa v dolnej časti okna schôdze alebo konverzácie zobrazí správa Nahrávate záznam, Záznam nahrávajú ostatní alebo Záznam nahrávate vy aj ostatní. Ak záznam nahrávajú ostatní, ukážte na správu a zobrazí sa používateľ, ktorý spustil nahrávanie.

Na začiatok stránky

Ukončenie a uloženie záznamu

Po ukončení nahrávania Lync záznam automaticky uloží. Podľa predvoleného nastavenia sa záznamy ukladajú do vášho počítača do priečinka C:\Users\<meno používateľa>\Záznamy programu Lync. Lync vám umožňuje vytvoriť verziu záznamu vo Windowse Media, ktorú môžete pre ostatných zverejniť jej uložením do sieťového umiestnenia. Ak máte SharePoint Server 2010 alebo SharePoint Online a príslušné práva, záznam môžete uložiť do knižnice súčastí Microsoft SharePointu.

Poznámka:  Ak chcete vytvoriť publikovateľnú verziu záznamu vo Windowse Media, je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že v prípade veľmi veľkého obsahu pôvodnej relácie Lyncu (napríklad veľká tabuľa, dlhá relácia výmeny okamžitých správ alebo zdieľanie dvoch monitorov) môže byť daný obsah v konečnej verzii videa slabšie čitateľný. Navyše sa správy písané rukou v časti záznamu venovanej výmene okamžitých správ obyčajne nezobrazia celé, a to z dôvodu obmedzenej šírky konečného videa.

 1. V okne schôdze alebo konverzácie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti a potom kliknite na položku Zastaviť nahrávanie záznamov.

  • Na paneli s ponukami kliknite na položku Akcie a potom kliknite na tlačidlo Zastaviť nahrávanie záznamov. (Ak sa ponuka Akcie nezobrazuje, kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti a potom kliknite na položku Zobraziť panel s ponukami.)

  • V dolnej časti okna konverzácie alebo schôdze použite tlačidlo Zastaviť nahrávanie záznamov.

 2. Zobrazí sa dialógové okno Zastaviť nahrávanie záznamov. Ak chcete zmeniť názov záznamu, zadajte nový názov do poľa Názov záznamu.

 3. Ak chcete vytvoriť verziu záznamu vo Windowse Media, v časti Zverejniť začiarknite políčko vedľa položky Vytvoriť aj verziu, ktorú možno zverejniť pre ostatných (.wmv).

 4. Ak chcete vybrať typ obsahu, ktorý chcete zahrnúť do zverejneného videa, kliknite na položku Možnosti. V časti Obsah vo videu začiarknite políčka pri požadovaných druhoch obsahu. (Ak nie je istý typ obsahu dostupný, nebol pôvodne zahrnutý do relácie programu Lync.) Potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete zmeniť umiestnenie verzie záznamu vo Windowse Media, v časti Uložiť do vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a prejdite do priečinka, do ktorého chcete video uložiť.

  • Do textového poľa prilepte webovú adresu, napríklad URL knižnice súčastí SharePoint Servera 2010.

Poznámka:  Ak máte problémy s nahratím súboru na SharePoint Server 2010, požiadajte správcu lokality SharePoint o zväčšenie nastavenia predvolenej maximálnej možnej veľkosti nahrávaného súboru (predvolená veľkosť je 50 MB), ako aj nastavenie dlhšieho časového limitu na nahrávanie súborov.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Ak chcete prejsť priamo do aplikácie Správca záznamov Microsoft Lyncu a spravovať alebo prehrávať svoje záznamy, kliknite na položku Spravovať záznamy.

Na začiatok stránky

Prehratie záznamu

Svoje záznamy môžete prehrávať po otvorení aplikácie Správca záznamov Lyncu. Záznamy sa otvoria v prehrávači záznamov Microsoft Lyncu, kde ich môžete prehrať.

 1. Niektorou z týchto možností otvorte aplikáciu Správca záznamov:

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti a potom kliknite na položku Spravovať záznamy.

  • Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položky Všetky programy, Microsoft Lync a vyberte položku Správca záznamov Microsoft Lyncu.

  • Na paneli s ponukami Lyncu kliknite na položku Akcie a potom na položku Správca záznamov. (Ak sa ponuka Akcie nezobrazuje, kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti a potom kliknite na položku Zobraziť panel s ponukami.)

 3. V aplikácii Správca záznamov kliknite na záznam a potom na tlačidlo Prehrať.

Ak iný používateľ zverejnil verziu záznamu vo Windowse Media a umiestnil ju do sieťového umiestnenia alebo na sharepointovú lokalitu, záznam môžete otvoriť a prehrať vo Windows Media Playeri. Ak chcete získať čo najlepšiu kvalitu záznamu, odporúča sa uložiť záznam Windows Media do svojho počítača a odtiaľ ho prehrať.

Na začiatok stránky

Vytvorenie verzie záznamu, ktorú je možné zdieľať s ostatnými používateľmi

Záznam môžete sprístupniť ostatným pomocou uloženia celého záznamu Lyncu alebo jeho častí vo formáte Windows Media a zverejnenia videa Windows Media v zdieľanom sieťovom umiestnení alebo v knižnici súčastí SharePoint Servera 2010. Existujú dva spôsoby na vytvorenie verzie záznamu vo Windowse Media − môžete ju vytvoriť automaticky po zastavení nahrávania záznamu a jeho uložení (podrobné informácie nájdete vyššie v tejto téme v časti Ukončenie a uloženie záznamu) alebo túto verziu môžete vytvoriť neskôr v aplikácii Správca záznamov (podrobné informácie nájdete v téme Spravovanie záznamov pomocou Správcu záznamov Lyncu).

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×