Nahratie súborov do knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Ozdobná ikona. Obsah pre čítačku obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú čítačku obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte SharePoint v službe Microsoft 365 s klávesnicou a čítačkou obrazovky na nahratie súborov do knižnice dokumentov, čo je skvelý nástroj na zdieľanie dokumentov v rámci tímu alebo organizácie. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint v službe Microsoft 365, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint v službe Microsoft 365 používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint v službe Microsoft 365.

Nahratie súborov do knižnice dokumentov v aplikácii SharePoint v službe Microsoft 365

 1. Prihláste sa do konta Microsoft 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint v službe Microsoft 365. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint v službe Microsoft 365. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint v službe Microsoft 365, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint v službe Microsoft 365 a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete presunúť výber na prepojenie Nahrať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať). Stlačte kláves Enter (alebo kombináciu klávesov Alt + U).

 3. Keď sa otvorí dialógové okno Pridanie dokumentu, v aplikácii JAWS sa ozve „Add a document dialog“ (Dialógové okno pridanie dokumentu). Ak chcete presunúť výber na tlačidlo Prehľadávať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Choose a file button“ (Tlačidlo výber súboru). Stlačte medzerník.

 4. V dialógovom okne Vybrať súbor na nahratie postupujte takto:

  • Stláčajte kláves Tab, kým sa výber nepresunie na priečinky a súbory v dialógovom okne Vybrať súbor na nahratie. Ozve sa názov niektorého z priečinkov alebo súborov.

  • Na presun medzi priečinkami a súbormi a na ich výber použite klávesy so šípkami. Po výbere priečinka alebo súboru zaznie názov priečinka.

  • Keď budete počuť názov priečinka, ktorý chcete otvoriť, stlačte kláves Enter. Opakujte postup dovtedy, kým nenájdete priečinok s požadovaným súborom.

  Poznámka: Na presun o jednu úroveň vyššie v hierarchii priečinkov stlačte kláves Backspace.

 5. Ak chcete vložiť súbor z aktuálne vybratého priečinka, použite jeden z nasledujúcich dvoch spôsobov:

  • Pokračujte vo výbere priečinkov a súborov, kým nebudete počuť názov požadovaného súboru. Potom stlačte kláves Enter.

  • Ak poznáte názov súboru, ktorý chcete nahrať, stláčajte kláves F6 dovtedy, kým zameranie nie je v okne Názov súboru a neozve sa „File name“ (Názov súboru). Potom zadajte názov súboru a stlačte kláves Enter.

 6. V dialógovom okne Pridať dokument presuňte výber na tlačidlo OK a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK“. Stlačte kláves Enter (alebo kombináciu klávesov Alt + O).

 7. Po nahratí súboru do knižnice dokumentov sa v aplikácii JAWS ozve „File uploading complete“ (Nahrávanie súboru sa dokončilo). V Moderátorovi sa ozve „Zero of one complete“ (Dokončené nula z jedného).

Pozrite tiež

Ako vziať alebo vrátiť súbory do projektu v knižnici dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vyhľadávanie lokalít v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu SharePoint Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Používajte SharePoint v službe Microsoft 365 s klávesnicou a čítačkou obrazovky na nahratie súborov do knižnice dokumentov, čo je skvelý nástroj na zdieľanie dokumentov v rámci tímu alebo organizácie. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint v službe Microsoft 365, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint v službe Microsoft 365 používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint v službe Microsoft 365.

Nahratie súborov alebo priečinkov do knižnice dokumentov

 1. Otvorte dialógové SharePoint v službe Microsoft 365 dokumentov, do ktorej chcete nahrať súbor.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Command bar" (Panel príkazov) a za tým položka, ktorá je práve v zameraní.

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve "Upload, menu item" (Nahrať, položka ponuky), a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve typ položky, ktorú chcete nahrať, napríklad "Files" (Súbory). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

  Otvorí Windowsdialógové okno Otvoriť. Ak ste vybrali na nahratie priečinka, otvorí sa dialógové okno Vybrať priečinok.

 5. Ak chcete vybrať súbor alebo priečinok na nahratie, vykonajte nasledovné:

  • Stláčajte kláves Tab, kým sa zameranie nepresunie na priečinky a súbory v dialógovom okne. Ozve sa názov niektorého z priečinkov alebo súborov.

  • Na presun medzi priečinkami a súbormi a na ich výber použite klávesy so šípkami. Pri výbere každého priečinka alebo súboru sa ozzve názov súboru alebo priečinka.

  • Keď budete počuť názov priečinka, ktorý chcete otvoriť, stlačte kláves Enter. Tento postup opakujte, kým nenájdete súbor alebo priečinok, ktorý chcete nahrať.

  Poznámka: Na presun o jednu úroveň vyššie v hierarchii priečinkov stlačte kláves Backspace.

 6. Ak nahrávate priečinok, v dialógovom okne Vybrať priečinok stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Select Folder" (Vybrať priečinok), a stlačte kláves Enter.

  V opačnom prípade v dialógovom okne Otvoriť nahrajte súbor stláčaním klávesu Tab, kým sa neozve "Open" (Otvoriť). Stlačte kláves Enter (alebo kombináciu klávesov Alt + O).

  Súbor alebo priečinok sa nahrá. V Moderátor sa po dokončení nahrávania ozzve: "Uploaded" (Nahrané).

Pozrite tiež

Ako vziať alebo vrátiť súbory do projektu v knižnici dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Pridanie obsahu a textu na stránku služby SharePoint prispôsobenej na zjednodušenie ovládania pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu SharePoint Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×