Nastavenia

Pomocou nastavení môžete upraviť hlas, oznámenia a možnosti zjednodušenia ovládania, ako aj kontakty či ďalšie nastavenia Lyncu 2013 pre Windows Phone.

Poznámka:  Tento článok sa vzťahuje na služby Office 365 prevádzkované spoločnosťou 21Vianet v Číne.

Čo vás zaujíma?

Vyžadovanie Wi-Fi pre VoIP, video, obsah

Nastavenie čísla mobilného telefónu

Oznámenia bez vyžiadania

Fotografie

Telefónny zoznam

Exchange

Server HTTP Proxy

TTY (pre nepočujúcich)

Motív s vysokým kontrastom

Lupa

Zapisovanie do denníka

Pomocník online

Vyžadovanie Wi-Fi pre, VoIP, video, obsah

Ďalšie informácie o týchto nastaveniach nájdete v téme Úprava nastavení používania údajov.

Nastavenie čísla mobilného telefónu

Zadajte číslo svojho Windows Phonu s predvoľbou krajiny/oblasti. Ak sa Lyncu nepodarí použiť na zvukový hovor alebo videohovor Wi-Fi ani mobilnú dátovú sieť, zavolá vám späť na toto číslo a spojí vás so zvukovou časťou hovoru cez Lync.

 1. Z ľubovoľnej obrazovky ťuknite na ikonu Viac () v dolnej časti obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenia.

 2. V časti Číslo mobilného telefónu zadajte číslo svojho mobilného telefónu.

Oznámenia bez vyžiadania

Oznámenia bez vyžiadania vás informuje o nových alebo zmeškaných zvukových hovoroch či videohovoroch, okamžitej správe alebo upozornení, keď ste prihlásení v Lyncu, ale nie ste aktívni vo svojom mobilnom zariadení. Oznámenia bez vyžiadania zapnete nastavením položky Oznámenia bez vyžiadania na hodnotu Zapnuté.

Fotografie

Ak chcete zobraziť svoju fotografiu a fotografiu iných kontaktov v mobilnom zariadení, nastavte položku Zobraziť fotografie na možnosť Zapnuté.

Telefónny zoznam

Ak chcete Lyncu umožniť prístup ku kontaktom v mobilnom telefóne pomocou funkcie vyhľadávania, nastavte položku Telefónny zoznam na hodnotu Zapnuté.

Exchange

Na obrazovke Exchange môžete upravovať nastavenia, na základe ktorých sa určuje, ako sa má Lync pripájať k serverom podporujúcim schôdze a hlasovú schránku.

Dôležité:  Tieto nastavenia bežne netreba meniť. Možnosti Použiť poverenia Lyncu a Automatická detekcia servera vypnite len v prípade, ak vás o to požiada tím podpory, ktorý vám tiež poskytne správne údaje, ktoré treba zadať.

Ak máte zmeniť poverenia Exchange Servera:

 1. Položku Použiť poverenia Lyncu prepnite na možnosť Vypnuté.

 2. Ťuknite na príslušné polia, zadajte meno používateľa, e-mailovú adresu a heslo. Potom zavrite obrazovku.

Ak máte vypnúť funkciu Automatická detekcia servera:

 1. Položku Automatická detekcia servera prepnite na možnosť Vypnuté.

 2. Ťuknite na prázdne pole a zadajte úplný názov domény (FQDN) alebo URL adresu webového servera Exchange presne tak, ako vám ich poskytol tím podpory. Potom zavrite obrazovku.

Server HTTP Proxy

Informácie o serveri HTTP proxy môžu byť potrebné, ak ste pripojení k Wi-Fi sieti, ktorá vyžaduje informácie o serveri proxy. Ak nenakonfigurujete informácie o serveri proxy, budete sa môcť prihlásiť a odoslať okamžitú správu používateľom pripojeným k rovnakej Wi-Fi sieti alebo im zavolať. Pri všetkých ostatných činnostiach však budete musieť do časti Nastavenie zadať informácie o serveri proxy. Aplikácia nedokáže zistiť server proxy z nastavení telefónu, preto je potrebné informácie o serveri proxy pridať konkrétne do nastavení aplikácie Lync. Informácie o serveri proxy pridáte takto:

 1. V dolnej časti ťuknite na ikonu Ďalšie (…) a potom na položku Nastavenie.

 2. Ťuknite na položku HTTP proxy, na obrazovke HTTP proxy zadajte informácie o serveri proxy Wi-Fi siete a potom ťuknite na položku Nastaviť server proxy.

Ak nepoznáte informácie o serveri proxy, kontaktujte tím technickej podpory.

TTY (pre nepoučujúcich)

Režim TTY (pre nepoučujúcich) sa používa na odosielanie textu prostredníctvom telefónnej linky. Na interpretáciu modifikovaného zvuku je zariadenie TTY potrebné pripojiť k zariadeniu Windows Phone, inak sa môže znížiť kvalita zvuku. Použitie režimu TTY počas konferenčného hovoru môže tiež spôsobiť problémy s kvalitou zvuku.

 • Predvolene je režim TTY vypnutý. Ťuknutím na položku Zap. ho zapnete.

Motív s vysokým kontrastom

Ak pri výbere motívu s vysokým kontrastom použijete všeobecné nastavenia svojho telefónu, aj pri zobrazení Lyncu sa použije vysoký kontrast. Nastavenie vysokého kontrastu zvýši kontrast medzi textom a pozadím, vďaka čomu bude obsah obrazovky čitateľnejší a prehľadnejší. Zapnete ho takto:

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu.

 2. Zapnite funkciu Vysoký kontrast.

Lupa

Ak v telefóne zapnete funkciu lupy, môžete pomocou gest zväčšiť ľubovoľnú prezeranú stránku vrátane stránok Lyncu. Zapnete ju takto:

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu.

 2. Zapnite funkciu Lupa.

 3. Na ľubovoľnej stránke, ktorú chcete zväčšiť, postupujte takto:

 4. Ak chcete obsah stránky zväčšiť na maximálnu mieru, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami.

 5. Ak chcete mieru zväčšenia zmeniť, dvakrát ťuknite dvoma prstami, podržte ich na obrazovke a posúvaním k sebe a od seba zmeňte zväčšenie na požadovanú úroveň.

Zapisovanie do denníka

Denníky využívajú správcovia systému na zhromažďovanie, analyzovanie a ukladanie údajov. Správcovia systému od vás môžu vyžadovať, aby ste z dôvodu riešenia problémov zapli možnosť zapisovania do denníka. Ak to od vás správca nevyžaduje, nemusíte sa touto možnosťou zaoberať.

 • Ak chcete zapnúť funkciu Zapisovanie do denníka diagnostiky, nastavte položku Zapisovanie do denníka diagnostiky na hodnotu Zapnuté.

Pomocník online

Ak chcete zobraziť online témy a videá Pomocníka s postupmi používania Lyncu vo Windows Phone, postupujte takto:

 • Na ľubovoľnej obrazovke ťuknite na ikonu Viac (…) v dolnej časti, potom ťuknite na možnosť Informácie a nakoniec na položku Pomocník.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×