Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Kalendár je plne integrovaný s e-mailom, kontaktmi a ďalšími funkciami aplikácie Outlook Web App. Pomocou nastavení Kalendára môžete určiť predvolený vzhľad a nastavenia svojho kalendára.

Tento článok sa týka aplikácie Outlook Web App, ktorú používajú organizácie spravujúce e-mailové servery fungujúce v Exchange Serveri 2013 alebo 2010. Ak používate Microsoft 365 alebo Exchange Server 2016 alebo 2019, váš e-mailový program sa nachádza v Outlooku na webe. Pomoc s Outlookom na webe nájdete v téme Získanie pomoci s Outlookom na webe.

  1. Vo webovom prehliadači sa prihláste do aplikácie Outlook Web App pomocou URL adresy získanej od osoby, ktorá spravuje e-maily vo vašej organizácii. Zadajte meno používateľa a heslo a potom vyberte položku Prihlásiť sa.

  2. V hornej časti stránky vyberte položku Kalendár.

  3. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenie Ikona Nastavenia > Možnosti.

  4. V časti Možnosti vyberte položku Nastavenia a potom vyberte položku Kalendár.

Potrebujem zmeniť nastavenie pre

Pomocou nastavenia Vzhľad určíte, ako má váš kalendár vyzerať.

Nastavenie

Popis

Zobraziť pracovný týždeň ako

Vyberte, ktoré dni sa v kalendári zobrazia v zobrazení Pracovný týždeň.

Nastaviť pracovné hodiny

Vyberte čas začatia a čas ukončenia pracovného času. Voľný čas sa zobrazuje v tmavšej farbe ako zvyšok kalendára. Ak používate nástroj Rozvrhový asistent, pracovné hodiny všetkých účastníkov sa zohľadnia pri navrhovaní časov schôdzí.

Zobraziť čísla týždňov v zobrazení mesiaca

Začiarknutím tohto políčka zobrazíte počet týždňov pri zobrazení kalendára v zobrazení mesiaca .

Prvý deň týždňa

Deň, ktorý tu vyberiete, sa v zobrazení Týždeň zobrazí ako prvý deň týždňa.

Prvý týždeň v roku

Ak máte zapnutú možnosť Zobrazovať čísla týždňov v zobrazení mesiaca, môžete rozhodnúť, odkiaľ sa má číslovanie začať: od prvého dňa v roku, od prvého štvordňového týždňa alebo od prvého úplného týždňa.

Zobraziť hodiny v

Pomocou tohto nastavenia nastavíte prírastky, v ktorých kalendár zobrazuje čas. Pomocou tlačidla možností vyberte 15-minútové alebo 30-minútové prírastky.

Nastavenie Pripomenutia určuje nastavenie predvolených pripomenutí pre položky kalendára. Pripomenutia sú predvolene zapnuté a nastavené na 15 minút pred termínom udalosti.

Nastavenie

Popis

Zobraziť upozornenia pripomenutí

Začiarknutím tohto políčka zobrazíte pripomenutia pre položky kalendára.

Prehrať zvuk v čase termínu pripomenutia

Začiarknutím tohto políčka sa v čase termínu pripomenutia prehrá zvuk.

Predvolené pripomenutie

Pomocou tohto nastavenia určíte, ako dlho pred začatím udalosti sa má zobraziť predvolené pripomenutie.

Pomocou nastavenia Automatické spracovanie určíte spôsob spracovania žiadostí o schôdzu, odpovedí na navrhovanú schôdzu a oznámení o schôdzi.

Nastavenie

Popis

Odstrániť žiadosti o schôdzu a odpovede, ktoré boli aktualizované

Začiarknutím tohto políčka automaticky odstránite neaktuálne žiadosti o schôdzu a odpovede na navrhovanú schôdzu z priečinka Doručená pošta.

Odstrániť upozornenia na preposlané schôdze

Začiarknutím tohto políčka budú upozornenia o preposlaní schôdze automaticky umiestnené do priečinka Odstránené položky. Predvolene tieto upozornenia prijmete vtedy, keď schôdzu, ktorú organizujete, prepošle niektorý z jej účastníkov ďalej. Výber tejto možnosti neovplyvní spracovanie odpovedí na žiadosti o schôdzu.

Oznámenia o udalostiach kalendára sa vo forme textových správ odosielajú priamo do vášho kalendára. Ak ste ešte odosielanie oznámení vo forme textových správ nezapli, zobrazí sa tlačidlo s označením nastaviť oznámenia. Po nastavení oznámení vo forme textových správ budete môcť tieto nastavenia spravovať.

Nastavenie

Popis

Oznámenia o aktualizácii kalendára v priebehu: <počet dní) dní

Začiarknutím tohto políčka budete prijímať oznámenia o aktualizáciách kalendára. Po začiarknutí tohto políčka vyberte rozsah jeden až sedem dní. Začiarknutím políčka Iba počas pracovných hodín obmedzíte prijímanie oznámení len na pracovné hodiny, ktoré ste určili v nastavení Vzhľad.

Oznámenia na pripomenutia schôdze

Začiarknutím tohto políčka budete prijímať oznámenia o nadchádzajúcich schôdzach vo forme textových správ. Začiarknutím políčka Iba počas pracovných hodín obmedzíte prijímanie oznámení len na pracovné hodiny, ktorú ste určili v nastavení Vzhľad.

Programy denného kalendára

Začiarknutím tohto políčka budete svoju dennú agendu prijímať prostredníctvom textových správ. Po začiarknutí tohto políčka si vyberte čas, v ktorom sa má agenda odoslať.

Ak máte problémy s kalendárom, použite na kontaktovanie oddelenia technickej podpory prepojenie Umožnite nám pomôcť pri riešení problémov s vaším kalendárom. Ak ho chcete použiť, vyberte prepojenie a:

  1. Vyberte položku Nastavenia > Možnosti> Nastavenia > kalendári.

  2. Vyberte položku Dovoľte nám pomôcť vám pri riešení problémov s kalendárom.

  3. Do poľa Vyhľadať správy obsahujúce tieto slová v predmete zadajte predmet položky kalendára, s ktorou máte problémy.

  4. Vyberte položku Odoslať.

Po revízii denníkov kalendára vás bude kontaktovať oddelenie technickej podpory.

Kalendár v aplikácii Outlook Web App

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×