Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo vytvorte konto.
Dobrý deň,
Select a different account.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Microsoft sa zaväzuje rešpektovať vaše súkromie. V rámci tohto záväzku vám poskytujeme informácie o tom, aké údaje sa zhromažďujú a používajú Microsoft pri používaní aplikácie Microsoft Whiteboard, ako aj nastavenia ochrany osobných údajov na ovládanie týchto údajov. K dispozícii sú nastavenia ochrany osobných údajov pre diagnostické údaje a online funkcie.

Informácie o týchto nastaveniach ochrany osobných údajov získate pri prvom spustení Whiteboardu. Potom si môžete prezrieť nastavenia ochrany osobných údajov v nastaveniach > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie.

Poznámky: 

Do ktorej kategórie zabezpečenia súladu patrí Whiteboard?

Aplikácie Whiteboard pre Windows 10, iOS a web spĺňajú podmienky úrovne C, čo znamená, že zodpovedajú globálnym normám vrátane SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA a vzorových doložiek EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Centrum dôveryhodnosti spoločnosti Microsoft.

Diagnostické údaje pre Whiteboard

Zhromažďujeme diagnostické údaje, keď používate Whiteboard, aby sme mohli nájsť a vyriešiť problémy, identifikovať a zmierniť hrozby a zlepšiť vaše možnosti práce. Tieto údaje neobsahujú vaše meno, obsah súborov ani informácie o aplikáciách, ktoré nesúvisia s Whiteboardom.

Existujú dve úrovne diagnostických údajov: povinné a voliteľné.

Povinné diagnostické údaje predstavujú minimálne množstvo údajov, ktoré potrebujeme zhromažďovať, aby bola Whiteboard zabezpečená, aktuálna a fungovala podľa očakávaní. Napríklad informácie o verzii Whiteboardu nainštalovanej v zariadení alebo informácie, ktoré označujú, že Whiteboard zlyháva pri pokuse o spustenie.

Voliteľné diagnostické údaje sú údaje, ktoré nám pomáhajú zlepšovať Whiteboard a poskytujú rozšírené informácie, ktoré nám pomáhajú diagnostikovať a riešiť problémy. Napríklad informácie o tom, ako používatelia pridávajú rýchle poznámky alebo text na tabuľu, čo nám môže pomôcť zlepšiť prostredie produktu vykonaním zmien používateľského rozhrania.

Online funkcie pre Whiteboard

Whiteboard poskytuje nasledujúce online funkcie, ktoré využívajú cloudové služby na poskytovanie základných funkcií:

 • Vložte wordový alebo powerpointový dokument, ktorý používa službu poskytovanú balíkom Microsoft Office na skonvertovanie vybratého súboru na obrázok, ktorý možno umiestniť na tabuľu.

Pri používaní týchto pripojených funkcií Whiteboard zhromažďuje požadované údaje služieb a odosiela ich do Microsoft. Ide o údaje, ktoré sú potrebné na zachovanie zabezpečenia, aktuálnosti a výkonu služby podľa očakávaní. Keďže tieto údaje úzko súvisia s pripojeným prostredím, sú oddelené od požadovaných alebo voliteľných úrovní diagnostických údajov.

Ak ste prihlásení do Whiteboardu pomocou Microsoft konta, ako je napríklad osobná outlook.com e-mailová adresa, tieto online funkcie môžete vypnúť prechodom na položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie.

Konfigurácia nastavení ochrany osobných údajov pre Whiteboard pre vašu organizáciu

Ak ste správcom svojej organizácie, môžete ovládať tieto možnosti:

 • Aká úroveň diagnostických údajov sa zhromažďuje a odosiela do Microsoft o klientskom softvéri Whiteboard spustenom v zariadení používateľa.

 • Určuje, či sú voliteľné online funkcie vo Whiteboarde k dispozícii pre vašich používateľov.

Ak chcete nakonfigurovať úroveň diagnostických údajov, prihláste sa do Centrum spravovania služby Microsoft 365 pomocou konta správcu. Na domovskej stránke Centra spravovania prejdite na položku Zobraziť všetkynastavenia >> nastavenia organizácie > Whiteboard.

Ak chcete nakonfigurovať dostupnosť voliteľných pripojených funkcií, použite cloudovú službu politiky balíka Office v Centre spravovania Aplikácie Microsoft 365. Prihláste sa pomocou konta správcu a prejdite na položku Prispôsobenie > Správa politík. Politika, ktorú chcete nakonfigurovať, má názov Povoliť používanie ďalších voliteľných pripojených funkcií v balíku Office.

Nastavenie diagnostických údajov pre vašu organizáciu

Poznámka: Tieto informácie sa vzťahujú len na správcov.

Môžete si vybrať úroveň diagnostických údajov, ktoré sa zhromažďujú a odosielajú do Microsoft o klientskom softvéri Whiteboard spustenom v zariadeniach vo vašej organizácii. Voliteľné diagnostické údaje sa odošlú do Microsoft, pokiaľ nezmeníte nastavenie v Centrum spravovania služby Microsoft 365. Ak sa rozhodnete odosielať voliteľné diagnostické údaje, zahrnú sa aj požadované diagnostické údaje.

Okrem povinných alebo voliteľných možností je k dispozícii aj možnosť Žiadne. Ak vyberiete túto možnosť, do Microsoft sa neodošlú žiadne diagnostické údaje o klientskom softvéri Whiteboard spustenom v zariadení používateľa. Táto možnosť však výrazne obmedzuje schopnosť Microsoft zisťovať, diagnostikovať a riešiť problémy, s ktorými sa vaši používatelia môžu stretnúť pri používaní Whiteboardu.

Vaši používatelia nebudú môcť zmeniť úroveň diagnostických údajov pre svoje zariadenia, ak sú prihlásení do Whiteboardu pomocou poverení organizácie (niekedy sa označujú ako pracovné alebo školské konto). Ak sú však prihlásení do Whiteboardu pomocou Microsoft konta, ako je napríklad osobná outlook.com e-mailová adresa, potom môžu zmeniť úroveň diagnostických údajov vo svojich zariadeniach prechodom na nastavenia > ochrana osobných údajov a zabezpečenie.

Voliteľné nastavenie online funkcií pre vašu organizáciu

Správcovia sa môžu rozhodnúť, či budú voliteľné online funkcie vo Whiteboarde k dispozícii pre svojich používateľov. Tieto pripojené funkcie budú k dispozícii pre vašich používateľov, pokiaľ nezmeníte nastavenie v Centrum spravovania služby Microsoft 365.

Tieto online funkcie sa líšia, pretože sa na ne nevzťahuje komerčná zmluva vašej organizácie s Microsoft. Voliteľné online funkcie ponúkajú Microsoft priamo vašim používateľom a riadia sa Microsoft zmluvou o poskytovaní služieb namiesto podmienok poskytovania online služieb.

Aj keď sa rozhodnete sprístupniť tieto voliteľné online funkcie používateľom, vaši používatelia majú možnosť vypnúť ich ako skupinu prechodom na položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie. Používatelia majú túto možnosť len vtedy, ak sú prihlásení do Whiteboardu pomocou poverení organizácie (niekedy sa označujú ako pracovné alebo školské konto), nie ak sú prihlásení pomocou Microsoft konta, ako je napríklad osobná outlook.com e-mailová adresa.

Funkcie, ktoré využívajú voliteľné online funkcie, zahŕňajú:

 • Odoslať pripomienky

 • Hľadanie obrázkov cez Bing

 • Vloženie prepojenia

 • Vloženie videa

Udalosti požadovaných diagnostických údajov zhromažďované whiteboardom

Nižšie sú uvedené požadované udalosti diagnostických údajov zhromaždené whiteboardom vrátane zoznamu údajových polí v každej udalosti.

 • Intentional.CanvasObject.Ink.DrawFirstStroke

  Táto udalosť sa zhromažďuje pri prvom pridaní písania rukou na panel v aplikácii Microsoft Whiteboard. Tieto informácie sú dôležité na zachytenie chýb súvisiacich s pridávaním písania rukou na panel. Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby sa zaručila, Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • Akcia – typ ťahu perom

  • Zdroj – metóda vstupu ťahu perom

 • Intentional.SurfSide.ActivationProtocol.LoadFromUri

  Zhromažďuje sa vždy, keď sa Microsoft Whiteboard spustí hovorom z inej aplikácie alebo procesu. Tieto informácie sú dôležité na zachytenie, ak sa Whiteboard nespustí pri správnom vyvolaní inou aplikáciou alebo procesom. Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby sa zaručila, Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • ApplicationExecutionState – stav spustenia aplikácie pri aktivácii protokolu

  • IsSignedIn – stav overenia používateľa

  • Druh – aplikácia alebo proces, ktorý spúšťa Whiteboard

 • Zámerná tabuľa.Init.DisplayWhiteboard

  Zhromažďuje sa prvýkrát Microsoft Whiteboard je skutočne zobrazený na klienta pre reláciu. Tieto informácie sú dôležité na zachytenie problémov so spustením. Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby sa zaručila, Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • IsPrelaunched – stav predbežného spustenia

  • IsProtocolActivation – typ spustenia aplikácie

 • Intentional.Whiteboard.Init.StartApp

  Zhromažďuje sa zakaždým, keď sa Microsoft Whiteboard spustí po skončení predchádzajúceho stavu bez zlyhania. Tieto informácie sú dôležité na zachytenie problémov so zlyhaním. Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby sa zaručila, Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • Prvý štart – prvé spustenie aplikácie v klientovi

 • Intentional.Whiteboard.KeyCategory.UseCategory

  Zhromažďuje sa vždy, keď sa funkcia používa prvýkrát (a len prvýkrát) na používateľa, reláciu/tabuľu v Microsoft Whiteboarde. Tieto informácie sú dôležité na to, aby ste sa uistili, že sa používajú kľúčové kategórie. Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby sa zaručila, Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • CategoryName – názov kľúčovej kategórie

 • Intentional.Whiteboard.KeyFeature.UseFeature

  Zhromažďuje sa vždy, keď sa funkcia používa prvýkrát (a len prvýkrát) na používateľa, reláciu/tabuľu v Microsoft Whiteboarde. Tieto informácie sú dôležité na to, aby ste sa uistili, že funkcie sú volané a použité. Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby sa zaručila, Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • FeatureName – názov kľúčovej funkcie

 • Intentional.Whiteboard.SafeBoot.StartApp

  Zhromažďuje sa vždy, keď sa Microsoft Whiteboard spustí po tom, ako sa predchádzajúci stav skončil zlyhaním. Tieto informácie sú dôležité na zachytenie problémov so zlyhaním. Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby sa zaručila, Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • Prvý štart – prvé spustenie aplikácie v klientovi

 • Zámerné.Tabuľa.Scrub.LoadSettings

  Zhromažďuje sa vždy, keď sa spustí Microsoft Whiteboard. Tieto informácie sú dôležité na zachytenie chýb priradených k nastaveniam nakonfigurovaným používateľom. Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby sa zaručila, Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • ActivePen – stav režimu pera

  • CollectFullTelemetryWithoutSignIn – úplná kolekcia telemetrie bez prihlásenia

  • DefaultWhiteboardBackgroundColor – predvolená farba pozadia panela

  • DefaultWhiteboardBackgroundPattern – predvolený vzor pozadia panela

  • FlightStatus – stav letu

  • InkToShape – povolenie písania rukou na tvar

  • InkToTable – povolenie písania rukou na tabuľku

  • SignInEnabled – povolenie prihlásenia používateľa

  • SharingWithoutSignInEnabled – povolenie panela zdieľania

  • ToolbarLocation – predvolené umiestnenie panela s nástrojmi na obrazovke

  • TeamSettingsSource – povolenie nastavení aplikácie Teams

Pozrite tiež

Pomocník pre Microsoft Whiteboard

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×