Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Nastavenia správ odosielaných a prijímaných pomocou aplikácie Outlook Web App môžete prispôsobiť. Môžete napríklad nastaviť podpis, ktorý sa má pridať do odosielaných správ, alebo riadiť sledovanie správ.

Prechod na nastavenia pošty

  1. Vo webovom prehliadači sa prihláste do aplikácie Outlook Web App pomocou URL adresy získanej od osoby, ktorá spravuje e-maily vo vašej organizácii. Zadajte meno používateľa a heslo a potom vyberte položku Prihlásiť sa.

  2. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Možnosti.

  3. Na table Možnosti vyberte položku Nastavenie.

Zmena nastavení pošty

Pomocou nastavenia Možnosti správy môžete ovládať, aká akcia sa má vykonať, keď premiestnite alebo odstránite položku. Môžete tiež nastaviť prehrávanie zvuku po prijatí novej položky, automatické vyprázdnenie priečinka Odstránené položky po odhlásení a zobrazenie upozornenia pri odosielaní správy, ktorej zrejme chýba príloha.

Nastavenie

Popis

Po premiestnení alebo odstránení položky

V rozbaľovacej ponuke vyberte akciu, ktorá sa má automaticky vykonať po premiestnení alebo odstránení položky.

Po prijatí novej položky prehrať zvuk

Pri prijatí novej položky do poštovej schránky sa prehrá zvuk.

Zobrazovať upozornenie, keď príde nový e-mail

Po prijatí novej správy sa v hornej časti okna aplikácie Outlook Web App zobrazí oznámenie.

Zobrazovať upozornenie, keď príde nová hlasová správa

Po prijatí novej hlasovej pošty sa v hornej časti okna aplikácie Outlook Web App zobrazí oznámenie.

Zobrazovať upozornenie, keď príde nový fax

Po prijatí nového faxu sa v hornej časti okna aplikácie Outlook Web App zobrazí oznámenie.

Pri odhlásení vyprázdniť priečinok Odstránené položky

Toto nastavenie použite, ak chcete po odhlásení z aplikácie Outlook Web App automaticky vyprázdniť priečinok Odstránené položky.

Varovať pri odoslaní správy, ktorej zrejme chýba príloha

Keď je začiarknuté toto nastavenie, zobrazí sa varovanie, ak v správe spomeniete prílohu, ale žiadnu nezahrniete. Správu však môžete odoslať s prílohou alebo aj bez nej.

Na začiatok stránky

Pomocou potvrdení o prečítaní môžete určiť, čo sa stane, keď dostanete správu, ktorej odosielateľ požiadal o oznámenie o prečítaní správy.

Nastavenie

Popis

Pred odoslaním odpovede sa opýtať

Túto možnosť vyberte, ak chcete pred odoslaním potvrdenia zobraziť výzvu. Toto nastavenie je predvolené.

Vždy odoslať odpoveď

Túto možnosť vyberte, ak chcete vždy po vyžiadaní automaticky poslať odosielateľovi potvrdenie o prečítaní.

Nikdy neodoslať odpoveď

Túto možnosť vyberte, ak nikdy nechcete odoslať potvrdenie o prečítaní odosielateľom, ktorí pre svoje e-mailovú správu vyžiadali potvrdenia.

Na začiatok stránky

Nastavenie Konverzácie použite, ak chcete riadiť zobrazovanie správ v zobrazení konverzácie.

Tip: K týmto nastaveniam sa dostanete aj prejdením na položky Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Možnosti zobrazenia > Konverzácie.

Nastavenie

Popis

Usporiadať správy v table na čítanie konverzácií v tomto poradí

Vyberte, či sa má najnovšia alebo najstaršia správa zobraziť hore alebo dole.

Zvoľte, ako usporiadať správy v zobrazení Zoznam v rozbalenej konverzácii

Vyberte, či má zobrazenie správ zodpovedať spôsobu usporiadania v table na čítanie, alebo sa má zobraziť strom konverzácie.

Skryť odstránené položky

Vyberte, či sa majú odstránené položky zobraziť alebo skryť.

Na začiatok stránky

Podpis e-mailu je text, ktorý môžete pridať na koniec odosielaných správ. Ak používate Outlook Web App aj Outlook, podpis je potrebné vytvoriť v oboch aplikáciách. Informácie o vytvorení a použití podpisov e-mailu v Outlooku nájdete v téme Vytvorenie a pridanie podpisu do správ. Informácie týkajúce sa aplikácie Outlook Web App nájdete v téme Vytvorenie a pridanie podpisu e-mailu v aplikácii Outlook Web App.

Nastavenie

Popis

Textové pole

Zadajte podpis, ktorý chcete použiť v textovom poli. Na formátovanie písma podľa vašich predstáv použite formátovací panel.

Môj podpis vložiť automaticky do správ, ktoré odosielam

Začiarknite toto políčko, ak chcete automaticky zahrnúť podpis do všetkých odosielaných položiek vrátane odpovedí a preposielaných správ.

Nezabudnite:

  • Ak nezačiarknete políčko na automatické zahrnutie podpisu do odosielaných správ, môžete do správy pridať podpis výberom ponuky VložiťVložiť v hornej časti správy a výberom položky Váš podpis.

  • V aplikácii Outlook Web App do podpisu nemôžete zahrnúť súbor s obrázkom (napríklad s obrázkom vo formáte .gif alebo .tif).

Na začiatok stránky

V nastaveniach Formát správy nastavte predvolený formát nových správ. Správy môžete formátovať aj pri ich vytváraní pomocou panela s nástrojmi na formátovanie v nových správach.

Nastavenie

Popis

Vždy zobraziť pole Skrytá kópia

Toto nastavenie použite, ak chcete pridať pole Skrytá do všetkých nových správ. Príjemcovia, ktorých mená sú uvedené v poli Skrytá, dostanú kópiu správy, ale ich mená sa nezobrazia v zozname príjemcov. Príjemcom skrytých kópií sa nezobrazia mená iných príjemcov skrytých kópií.

Vždy zobraziť pole Od

Toto nastavenie použite, ak chcete zobraziť pole Od vo všetkých nových správach.

Vytvárať správy v tomto formáte

Toto nastavenie použite, ak chcete nastaviť predvolený formát odosielaných správ. Môžete nastaviť buď formát HTML, alebo Obyčajný text. S formátom HTML môžete nastaviť veľkosť písma, štýl a farbu použitú v správach.

Písmo správy

Toto nastavenie použite, ak chcete vybrať predvolené písmo pre vytvárané správy. Táto možnosť je k dispozícii, iba ak ste v nastavení Vytvárať správy v tomto formáte vybrali formát HTML.

Nezabudnite:

  • Zmenou nastavení v jednotlivých správach môžete zobraziť alebo skryť polia Od a Skrytá a prepínať medzi formátom HTML a obyčajným textom.

Na začiatok stránky

Zvyčajne Outlook Web App zobrazuje tri riadky informácií pre každú správu v priečinku doručenej pošty: odosielateľa, predmet a časť prvého riadka textu. Ak chcete najprv zobraziť odosielateľa alebo predmet a zobraziť alebo skryť riadok ukážky, použite možnosť Zoznam správ.

Prejdite na položky Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Nastavenie zobrazenia > Zoznam správ.

Nastavenie

Popis

Rozloženie

Vyberte, či sa má ako prvá informácia zobraziť meno odosielateľa alebo predmet.

Text ukážky

Vyberte, či chcete zobraziť alebo skryť text ukážky.

Pomocou nastavení tably na čítanie môžete riadiť, kedy sa majú správy zobrazené na table na čítanie označiť ako prečítané.

Tip: K týmto nastaveniam sa dostanete aj prejdením na položky Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Nastavenie zobrazenia > Tabla na čítanie. Tu môžete zmeniť rozloženie tably na čítanie pre konkrétny priečinok alebo pre všetky priečinky.

Nastavenie

Popis

Písať text do tably na čítanie

Správy sa vytvárajú na table na čítanie namiesto v novom okne.

Písať text do samostatného formulára

Správy sa vytvárajú v novom okne.

Označiť položku zobrazenú na table na čítanie ako prečítanú

Správy zobrazené na table na čítanie sa označia ako prečítané, ak ich necháte vybraté dlhšie ako zadaný počet sekúnd.

Označiť položku ako prečítanú po zmene výberu

Položka sa označí ako prečítaná, keď zobrazíte niečo iné.

Neoznačovať automaticky položky ako prečítané

Túto možnosť vyberte, ak chcete manuálne označovať položky ako prečítané.

Na začiatok stránky

Súvisiace informácie

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×