Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Nastavenie a používanie hosťovského prístupu v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Windows Moderátor, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Ak potrebujete všeobecnú pomoc, navštívte Podporu spoločnosti Microsoft.

Používajte Microsoft Teams pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na nastavenie prístupu hostí a prístupu k tímom ako hosť. Testovali sme ho s JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržiavajú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Pozvanie ľudí mimo organizácie, ako sú napríklad partneri alebo konzultanti, ako hosť v Microsoft Teams im poskytuje prístup k tímovým chatom, schôdzam a súborom.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Zoznam klávesových skratiek môžete v aplikácii Microsoft Teams zobraziť jednoduchým spôsobom. Stlačením klávesovej skratky Ctrl+E prejdite do poľa Hľadať, napíšte /keys a potom stlačte kláves Enter.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky so službou Microsoft 365.

 • Najnovšie verzie aplikácie JAWS už nemajú pre Microsoft Teams nastavený režim virtuálneho kurzora PC ako predvolený. Pokyny na zapnutie režimu virtuálneho kurzora PC nájdete v téme Zapnutie virtuálneho kurzora čítačky JAWS.

Obsah tohto článku

Nastavenie povolení hosťovského používateľa

Vlastníci a správcovia môžu nastaviť hosťovské povolenia pre tím. Hosťom môžete povoliť vytvárať, aktualizovať alebo odstraňovať kanály.

 1. V hlavnom zobrazení Microsoft Teams stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Teams and channels list" (Zoznam tímov a kanálov).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve tím, ktorého hosťovské povolenia chcete upraviť, a potom stlačením medzerníka otvorte kontextové ponuky pre tím.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Manage team" (Spravovať tím), a stlačte kláves Enter. Ozve sa: "Members tab" (Karta Členovia).

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Settings tab" (Karta Nastavenia), a stlačte kláves Enter.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Guest permissions" (Povolenia hosťa), a stlačením medzerníka rozbaľte časť Povolenia hosťa na karte Nastavenia .

 6. Jedným stlačením klávesu Tab presuňte výber na obsah sekcie Povolení hosťa . Prechádzajte medzi nastaveniami v sekcii pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol. Ak chcete zapnúť nastavenie, stlačte medzerník.

Poznámka: V čítačke NVDA sa to nazýva režim prehľadávania. V čítačke JAWS sa to nazýva režim virtuálneho kurzora.

Vlastníci a správcovia môžu nastaviť hosťovské povolenia pre tím. Hosťom môžete povoliť vytvárať, aktualizovať alebo odstraňovať kanály.

 1. V hlavnom zobrazení Microsoft Teams stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "Teams and channels list" (Zoznam tímov a kanálov).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve tím, ktorého hosťovské povolenia chcete upraviť, a potom stlačením medzerníka otvorte kontextové ponuky pre tím.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Manage team" (Spravovať tím), a stlačte kláves Enter. Ozve sa: "Members tab" (Karta Členovia).

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Settings tab" (Karta Nastavenia), a stlačte kláves Enter.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Guest permissions" (Povolenia hosťa), a stlačením medzerníka rozbaľte časť Povolenia hosťa na karte Nastavenia .

 6. Jedným stlačením klávesu so šípkou nadol presuňte zameranie na obsah sekcie povolení hosťovského hosťa . Prechádzajte medzi nastaveniami v sekcii pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol. Ak chcete zapnúť nastavenie, stlačte medzerník.

Prístup k tímu ako hosť

Vlastník alebo správca tímu vás môže pridať do tímu ako hosťa. Dostanete pozvánku do tímu ako e-mail.

Poznámka: Ak chcete získať prístup k tímu ako hosť, je potrebné udeliť pozvanej organizácii prístup k niektorým informáciám o vašom profile.

 1. V poštovej aplikácii otvorte e-mail s pozvánkou, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Open Microsoft Teams" (Otvoriť Microsoft Teams), a stlačte kláves Enter.

 2. V prehliadači sa otvorí stránka Prihláste sa do svojho konta . Ak chcete pozvánku prijať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Accept" (Prijať), a stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete v Microsoft Teams prepínať medzi bežnou organizáciou a organizáciou, do ktorú ste boli pridaní ako hosť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Profile" (Profil), a stlačte medzerník.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Accounts and orgs" (Kontá a organizácie), a stlačte kláves Enter.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov organizácie, do ktorej ste boli pridaní ako hosť, a potom "Guest" (Hosť), a stlačte kláves Enter. Teraz máte prístup k tímu, do ktorý ste boli pozvaní ako hosť.

Pozrite tiež

Vytváranie a úprava tímov v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k schôdzi v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy s čítačkou obrazovky s aplikáciou Microsoft Teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Používajte Microsoft Teams v Macu s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme macOS, na nastavenie hosťovského prístupu a prístupu k tímom ako hosť.

Pozvanie ľudí mimo organizácie, ako sú napríklad partneri alebo konzultanti, ako hosť v Microsoft Teams im poskytuje prístup k tímovým chatom, schôdzam a súborom.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Nastavenie povolení hosťovského používateľa

Vlastníci a správcovia môžu nastaviť hosťovské povolenia pre tím. Hosťom môžete povoliť vytvárať, aktualizovať alebo odstraňovať kanály.

 1. V hlavnom zobrazení Microsoft Teams stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Teams and channels list" (Zoznam tímov a kanálov).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve tím, ktorého hosťovské povolenia chcete upraviť, a potom stlačením medzerníka otvorte kontextové ponuky pre tím.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Manage team" (Spravovať tím), a stlačte kláves Return.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Members, selected, tab" (Členovia, vybraté, karta).

 5. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Settings, tab" (Nastavenia, karta), a stlačte kláves Return.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Guest permissions" (Povolenia hosťa), a stlačením medzerníka rozbaľte časť Povolenia hosťa na karte Nastavenia .

 7. Jedným stlačením klávesu Tab presuňte výber na obsah sekcie Povolení hosťa . Prechádzajte medzi nastaveniami v sekcii pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol. Ak chcete zapnúť nastavenie, stlačte medzerník.

Prístup k tímu ako hosť

Vlastník alebo správca tímu vás môže pridať do tímu ako hosťa. Dostanete pozvánku do tímu ako e-mail.

Poznámka: Ak chcete získať prístup k tímu ako hosť, je potrebné udeliť pozvanej organizácii prístup k niektorým informáciám o vašom profile.

 1. V poštovej aplikácii otvorte e-mail s pozvánkou, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Open Microsoft Teams " (Otvoriť Microsoft Teams ), a stlačte kláves Return.

 2. V prehliadači sa otvorí stránka Prihláste sa do svojho konta . Ak chcete pozvánku prijať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Accept" (Prijať), a stlačte kláves Return.

 3. Ak chcete v Microsoft Teams prepínať medzi bežnou organizáciou a organizáciou, do ktorú ste boli pridaní ako hosť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Profile" (Profil), a stlačte medzerník.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov organizácie, do ktorej ste boli pridaní ako hosť, a potom "Guest" (Hosť), a stlačte kláves Return. Teraz máte prístup k tímu, do ktorý ste boli pozvaní ako hosť.

Pozrite tiež

Vytváranie a úprava tímov v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k schôdzi v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy s čítačkou obrazovky s aplikáciou Microsoft Teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Používajte Microsoft Teams VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme iOS, na prijímanie pozvánok hostí a na prístup k tímom ako hosť.

Pozvanie ľudí mimo organizácie, ako sú napríklad partneri alebo konzultanti, ako hosť v Microsoft Teams im poskytuje prístup k tímovým chatom, schôdzam a súborom.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Prístup k tímu ako hosť

Vlastník alebo správca tímu vás môže pridať do tímu ako hosťa. Dostanete pozvánku do tímu ako e-mail.

Poznámka: Ak chcete získať prístup k tímu ako hosť, je potrebné udeliť pozvanej organizácii prístup k niektorým informáciám o vašom profile.

 1. V poštovej aplikácii otvorte e-mail s pozvánkou, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Open Microsoft Teams" (Otvoriť Microsoft Teams), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. V prehliadači sa otvorí stránka Prihláste sa do svojho konta . Ak chcete pozvánku prijať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Accept" (Prijať), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete v Microsoft Teams prepínať medzi bežnou organizáciou a organizáciou, na ktorú ste boli pozvaní ako hosť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "More menu" (Ponuka Ďalšie), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "My orgs" (Moje organizácie).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov organizácie, do ktorú ste pozvaní, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky s aplikáciou Microsoft Teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Používajte Microsoft Teams s aplikáciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android, na prijímanie pozvánok hostí a na prístup k tímom ako hosť.

Pozvanie ľudí mimo organizácie, ako sú napríklad partneri alebo konzultanti, ako hosť v Microsoft Teams im poskytuje prístup k tímovým chatom, schôdzam a súborom.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Prístup k tímu ako hosť

Vlastník alebo správca tímu vás môže pridať do tímu ako hosťa. Dostanete pozvánku do tímu ako e-mail.

Poznámka: Ak chcete získať prístup k tímu ako hosť, je potrebné udeliť pozvanej organizácii prístup k niektorým informáciám o vašom profile.

 1. V poštovej aplikácii otvorte e-mail s pozvánkou, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Open Microsoft Teams" (Otvoriť Microsoft Teams), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. V prehliadači sa otvorí stránka Prihláste sa do svojho konta . Ak chcete pozvánku prijať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Accept" (Prijať), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete v Microsoft Teams prepínať medzi bežnou organizáciou a organizáciou, na ktorú ste boli pozvaní ako hosť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Navigation" (Navigácia), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Your orgs" (Vaše organizácie).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov organizácie, do ktorú ste pozvaní, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky s aplikáciou Microsoft Teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Používajte Microsoft Teams na webe pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na nastavenie prístupu hostí a prístupu k tímom ako hosť. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Pozvanie ľudí mimo organizácie, ako sú napríklad partneri alebo konzultanti, ako hosť v Microsoft Teams im poskytuje prístup k tímovým chatom, schôdzam a súborom.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • K zoznamu klávesových skratiek môžete jednoducho získať prístup z Microsoft Teams na webe. Stlačením klávesovej skratky Ctrl+E prejdite do poľa Hľadať, napíšte /keys a potom stlačte kláves Enter.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky so službou Microsoft 365.

 • Najnovšie verzie aplikácie JAWS už nemajú pre Microsoft Teams nastavený režim virtuálneho kurzora PC ako predvolený. Pokyny na zapnutie režimu virtuálneho kurzora PC nájdete v téme Zapnutie virtuálneho kurzora čítačky JAWS.

 • Ak používate Microsoft Teams na webe Online, ako webový prehliadač vám odporúčame používať Microsoft Edge a ako čítačku obrazovky Moderátora. Keďže sa Microsoft Teams na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Microsoft Teams na webe.

  Ak používate webový prehliadač Chrome alebo Firefox, odporúčame ako čítačku obrazovky používať JAWS alebo NVDA.

Obsah tohto článku

Nastavenie povolení hosťovského používateľa

Vlastníci a správcovia môžu nastaviť hosťovské povolenia pre tím. Hosťom môžete povoliť vytvárať, aktualizovať alebo odstraňovať kanály.

 1. V hlavnom zobrazení Microsoft Teams stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Teams and channels list" (Zoznam tímov a kanálov).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve tím, ktorého hosťovské povolenia chcete upraviť, a potom stlačením medzerníka otvorte kontextové ponuky pre tím.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Manage team" (Spravovať tím), a stlačte kláves Enter. Ozve sa: "Members tab" (Karta Členovia).

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Settings tab" (Karta Nastavenia), a stlačte kláves Enter.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Guest permissions" (Povolenia hosťa), a stlačením medzerníka rozbaľte časť Povolenia hosťa na karte Nastavenia .

 6. Jedným stlačením klávesu Tab presuňte výber na obsah sekcie Povolení hosťa . Prechádzajte medzi nastaveniami v sekcii pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol. Ak chcete zapnúť nastavenie, stlačte medzerník.

Poznámka: V čítačke NVDA sa to nazýva režim prehľadávania, v čítačke JAWS režim virtuálneho kurzora a v Moderátorovi režim skenovania.

Vlastníci a správcovia môžu nastaviť hosťovské povolenia pre tím. Hosťom môžete povoliť vytvárať, aktualizovať alebo odstraňovať kanály.

 1. V hlavnom zobrazení Microsoft Teams stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "Teams and channels list" (Zoznam tímov a kanálov).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve tím, ktorého hosťovské povolenia chcete upraviť, a potom stlačením medzerníka otvorte kontextové ponuky pre tím.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Manage team" (Spravovať tím), a stlačte kláves Enter. Ozve sa: "Members tab" (Karta Členovia).

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Settings tab" (Karta Nastavenia), a stlačte kláves Enter.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Guest permissions" (Povolenia hosťa), a stlačením medzerníka rozbaľte časť Povolenia hosťa na karte Nastavenia .

 6. Jedným stlačením klávesu so šípkou nadol presuňte zameranie na obsah sekcie povolení hosťovského hosťa . Prechádzajte medzi nastaveniami v sekcii pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol. Ak chcete zapnúť nastavenie, stlačte medzerník.

Prístup k tímu ako hosť

Vlastník alebo správca tímu vás môže pridať do tímu ako hosťa. Dostanete pozvánku do tímu ako e-mail.

Poznámka: Ak chcete získať prístup k tímu ako hosť, je potrebné udeliť pozvanej organizácii prístup k niektorým informáciám o vašom profile.

 1. V poštovej aplikácii otvorte e-mail s pozvánkou, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Open Microsoft Teams" (Otvoriť Microsoft Teams), a stlačte kláves Enter.

 2. V prehliadači sa otvorí stránka Prihláste sa do svojho konta . Ak chcete pozvánku prijať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Accept" (Prijať), a stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete v Microsoft Teams na webe prepínať medzi bežnou organizáciou a organizáciou, do ktorej ste boli pridaní ako hosť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Signed in to" (Prihlásení do) a potom názov vašej organizácie, a stlačte medzerník.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov organizácie, do ktorej ste boli pridaní ako hosť, a potom "Guest" (Hosť), a stlačte kláves Enter. Teraz máte prístup k tímu, do ktorý ste boli pozvaní ako hosť.

Pozrite tiež

Vytváranie a úprava tímov v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k schôdzi v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky s aplikáciou Microsoft Teams

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×