Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Pre zvuk v aplikácii Lync môžete nastaviť a používať mikrofón a reproduktory vstavané v počítači, náhlavnú súpravu alebo iné zariadenie. Najlepšiu kvalitu zvuku počas Lync schôdze alebo hovoru dosiahnete, ak použijete zvukové zariadenie optimalizované na Skype for Business (Lync).

Poznámka: Ak používate Lync s Windowsom 8.1, aktualizujte ovládače zariadenia na najnovšiu verziu. Pozrite si tému Stiahnutie a inštalácia ovládačov pre Windows 8.1.

Nastavenie zariadenia

 1. V hlavnom okne Lync prejdite na položku Možnosti Snímka obrazovky s tlačidlom Možnosti Lyncu > Zvukové zariadenie a potom vyberte požadované zariadenie.

  Snímka obrazovky s kolieskom možností

  Snímka obrazovky s nastavením zvuku

 2. Kliknite na zelenú šípku vedľa položky Reproduktor a vypočujte si ukážkový tón. Hlasitosť môžete upraviť presunutím jazdca.

 3. Ak chcete otestovať hlasitosť mikrofónu, povedzte doň niečo. Hlasitosť je optimálna, keď sa ukazovateľ priebehu nachádza v strede testovacej oblasti. Hlasitosť mikrofónu upravíte presunutím jazdca vedľa položky Mikrofón.

 4. Ak si chcete vypočuť ukážkové zvonenie, keď prijímate hovor, kliknite na tlačidlo so zelenou šípkou nachádzajúce sa vedľa položky Zvonenie. Hlasitosť zvonenia upravíte presunutím jazdca.

 5. Kliknite na položku Skontrolovať kvalitu hovoru, podľa výziev zaznamenajte krátku správu a prehrajte ju. Nastavte zvuk podľa potreby. Upozorňujeme, že táto možnosť možno nebude pre vaše konto k dispozícii.

 6. Ak máte viac zvukových zariadení, môžete ich nastaviť tak, aby zvonili, keď prijmete hovor. V časti Sekundárne zvonenie vyberte položku Zvoniť aj a potom vyberte ďalšie zariadenie.

  Môžete tiež vybrať položku Zrušiť stlmenie počas zvonenia telefónu, čím sa automaticky zruší stlmenie zvuku reproduktorov pri prijímaní hovoru cez Lync.

 7. Ak chcete počas schôdze zabezpečiť najlepšiu kvalitu zvuku, vyberte možnosť Povoliť stereofónne prehrávanie zvuku, keď je to možné.

 8. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Tip: V každej časti si môžete vybrať rôzne zariadenia pre mikrofón a reproduktory. Ak sa však chcete vyhnúť ozvene, je lepšie používať rovnaké zariadenie pre mikrofón aj reproduktory. Ak nemáte inú možnosť a musíte použiť rôzne zariadenia, ozvenu môžete minimalizovať tak, že znížite hlasitosť reproduktorov.

Ak sa vaše zariadenie v zozname nezobrazuje, skontrolujte, či je pripojené priamo k počítaču, a podľa pokynov dodaných so zariadením ho nainštalujte. Ak zariadenie nie je možné nastaviť, prečítajte si tému o riešení problémov. Ako rýchle alternatívne riešenie môžete použiť pripojenie k schôdzi cez telefón. Pozrite si tému Pripojenie k schôdzi cez Lync cez telefón.

Testovanie kvality zvuku

Pred uskutočnením schôdze alebo hovoru cez Lync skontrolujte, či zvukové zariadenie funguje podľa vašich predstáv. Upozorňujeme, že možnosť Skontrolovať kvalitu hovoru nemusí byť pre vaše konto k dispozícii.

 1. Na ľavej dolnej strane hlavného okna aplikácie Lync kliknite na položku Vybrať primárne zariadenie.

 2. Kliknite na položku Skontrolovať kvalitu hovoru, podľa výziev zaznamenajte krátku správu a prehrajte ju.

 3. Ak s kvalitou zvuku nie ste spokojní, prejdite na položku Nastavenie zvukového zariadenia a nastavte mikrofón a reproduktory alebo vyberte iné zariadenie.

Snímka obrazovky s ponukou Vyberte svoje primárne zariadenie

Ďalšie informácie o zvuku v programe Lync:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×