Poznámka: Už nebudete môcť vytvárať nové prípady eDiscovery v SharePointe Online (v samostatných plánoch služieb Microsoft 365 a SharePoint v službe Microsoft 365). Na vytváranie prípadov eDiscovery a blokovanie vymazania eDiscovery začnite používať Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu pre Office 365. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie prípadov eDiscovery v Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu. Aj naďalej však budete môcť upravovať existujúce prípady eDiscovery v službe SharePoint v službe Microsoft 365.

Ak chcete nakonfigurovať elektronické vyhľadávanie a nastaviť centrum elektronického vyhľadávania v SharePoint Online, musíte byť Microsoft 365 globálnym správcom v organizácii Microsoft 365. Po nastavení eDiscovery môžu používatelia s požadovanými povoleniami vytvárať prípady eDiscovery, blokovať vymazanie obsahu, spúšťať vyhľadávania eDiscovery a exportovať výsledky vyhľadávania.

Tu je postup nastavenia Centra eDiscovery v službách Microsoft 365:

Krok 1: Vytvorenie Centra eDiscovery

Krok 2: Konfigurácia služby Exchange Online ako zdroja výsledkov

Krok 3: Vytvorenie skupiny zabezpečenia pre správcov vyhľadávania eDiscovery

Krok 4: Priradenie povolení na eDiscovery v SharePointe Online

Krok 5: Priradenie povolení na eDiscovery v službe Exchange Online

Krok 1: Vytvorenie Centra eDiscovery

V službe SharePoint Online sa Centrum eDiscovery vytvorí ako kolekcia lokalít a predstavuje koreňovú lokalitu danej kolekcie lokalít. Prípady eDiscovery sa vytvárajú ako podlokality v tejto kolekcii lokalít.

Kolekciu lokalít Centra eDiscovery vytvoríte podľa tohto postupu.

 1. Prihláste sa do služieb Microsoft 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v Office 365 a vyberte položku Správca, aby sa otvoril Centrum spravovania služby Microsoft 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Microsoft 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Na karte Kolekcie lokalít kliknite na položku Nová a potom na položku Kolekcia súkromných lokalít.

 5. Na stránke Nová kolekcia lokalít vyplňte tieto polia alebo časti:

  • Názov: Zadajte názov kolekcie lokalít eDiscovery, napríklad Centrum eDiscovery spoločnosti Contoso.

  • Adresa webovej lokality: Vytvorte adresu webovej lokality Centra eDiscovery podľa tohto postupu:

   • V rozbaľovacom zozname pre názov domény vyberte názov domény.

   • V rozbaľovacom zozname pre cestu URL adresy môžete použiť cestu /sites/ alebo zadať ľubovoľnú spravovanú cestu.

   • Do poľa názvu URL adresy zadajte názov URL adresy Centra eDiscovery, napríklad eDiscovery.

  • Výber šablóny: V tejto časti postupujte takto:

   • Vyberte jazyk kolekcie lokalít.

   • V časti Vyberte šablónu kliknite na položku Podnik a potom na položku Centrum eDiscovery.

  • Časové pásmo: Vyberte časové pásmo z rozbaľovacieho zoznamu.

  • Správca: Zadajte meno osoby, ktorá bude správcom kolekcie lokalít Centra eDiscovery. Ak chcete vyhľadať osobu, môžete kliknúť na položku Skontrolovať mená alebo Prehľadávať. Odporúčame vybrať osobu z vašej organizácie, ktorá bude zodpovedná za spravovanie blokovaní vymazania a vyhľadávacích dotazov eDiscovery.

  • Kvóta ukladacieho priestoru: Zadajte počet megabajtov (MB), ktoré chcete vyhradiť pre túto kolekciu lokalít. Do kvóty ukladacieho priestoru kolekcie lokalít sa ukladajú len metaúdaje o prípadoch eDiscovery, vyhľadávacích dotazoch a blokovaniach vymazania. Skutočné výsledky vyhľadávania sa neukladajú v kolekcii lokalít Centra eDiscovery. Odporúča sa vyhradiť jeden gigabajt ukladacieho priestoru (približne 1 024 MB).

  • Kvóta prostriedkov servera: Ponechajte predvolenú hodnotu 300 pre kolekciu lokalít Centra eDiscovery.

 6. Po kliknutí na tlačidlo OK sa vytvorí nová kolekcia lokalít.

Po chvíli sa v zozname kolekcií lokalít zobrazí nová kolekcia lokalít Centra eDiscovery.

Na začiatok stránky

Krok 2: Konfigurácia služby Exchange Online ako zdroja výsledkov

Aby sa z Centra eDiscovery dalo vyhľadávať v poštových schránkach služby Exchange Online, vyhľadávanie treba nakonfigurovať tak, aby obsahovalo Exchange Online ako zdroj výsledkov pre kolekciu lokalít Centra eDiscovery. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa zdrojov výsledkov.

Použite tento postup na konfiguráciu služby Exchange Online ako zdroja výsledkov pre Centrum eDiscovery, ktoré nastavujete.

 1. Prejdite do nového Centra eDiscovery, ktoré ste vytvorili v kroku 1. Použite adresu webovej lokality, ktorú ste zadali, napríklad https://contoso.com/sites/eDiscovery.

 2. Prejdite na položky Nastavenie > Nastavenie lokality.

 3. Na stránke Nastavenie lokality v časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Zdroje výsledkov hľadania.

 4. Na stránke Spravovať zdroje výsledkov kliknite na možnosť Nový zdroj výsledkov.

 5. V časti Všeobecné informácie zadajte do poľa Názov text Exchange Online a podľa potreby zadajte popis.

 6. V časti Protokol vyberte možnosť Exchange.

 7. V časti Zdrojová URL adresa programu Exchange začiarknite políčko Použiť automatické vyhľadávanie.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Po konfigurácii služby Exchange Online ako zdroja výsledkov pre Centrum eDiscovery môžu správcovia vyhľadávania eDiscovery vyhľadávať v poštových schránkach služby Exchange Online pomocou Centra eDiscovery.

Poznámka: Presvedčte sa, že ste Exchange Online nakonfigurovali ako zdroj výsledkov pre kolekciu lokalít Centra eDiscovery. Ak túto službu nakonfigurujete na úrovni podlokality alebo prípadu eDiscovery, nebudete môcť vyhľadávať v poštových schránkach služby Exchange Online.

Na začiatok stránky

Krok 3: Vytvorenie skupiny zabezpečenia pre správcov vyhľadávania eDiscovery

Správcovia vyhľadávania eDiscovery potrebujú príslušné povolenia na vyhľadávanie obsahu na lokalitách SharePoint Online a v poštových schránkach služby Exchange Online, blokovanie vymazania obsahu a export výsledkov vyhľadávania. Vhodným spôsobom na priradenie povolení skupine ľudí je vytvoriť skupinu zabezpečenia v službe Exchange Online, pridať do tejto skupiny zabezpečenia členov a potom k skupine zabezpečenia priradiť povolenia súvisiace s vyhľadávaním eDiscovery v službách SharePoint Online a Exchange Online.

Skupinu zabezpečenia v službe Exchange Online vytvoríte podľa tohto postupu.

 1. Prihláste sa do služieb Microsoft 365 pomocou konta globálneho správcu.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v Office 365 a vyberte položku Správca, aby sa otvoril Centrum spravovania služby Microsoft 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Microsoft 365.)

 3. V centre spravovania služby Microsoft 365 vyberte položku správca > Exchange.

 4. V Centre spravovania pre Exchange prejdite na položky Príjemcovia > Skupiny.

 5. Kliknite na položky Nové > Skupina zabezpečenia.

 6. Na stránke Nová skupina zabezpečenia vyplňte tieto polia:

  • Zobrazovaný názov: Tento názov sa zobrazuje v zdieľanom adresári a v zozname skupín v Centre spravovania pre Exchange. Použite názov, ktorý identifikuje účel skupiny, napríklad Správcovia vyhľadávania eDiscovery.

  • Alias: Zadajte alias skupiny zabezpečenia. Musí byť jedinečný v rámci vašej organizácie používajúcej Microsoft 365.

  • E-mailová adresa: Na vytvorenie časti e-mailovej adresy nachádzajúcej sa naľavo od symbolu @ sa automaticky použije názov, ktorý ste zadali do poľa Alias. Časť e-mailovej adresy zahŕňajúcu alias môžete v prípade potreby zmeniť.

  • Popis: Do tohto poľa môžete zadať popis účelu skupiny zabezpečenia súvisiaceho s eDiscovery.

 7. V časti Členovia kliknite na položku Pridať.

 8. Vyberte osoby, ktoré majú byť členmi tejto skupiny, a kliknite na položku Pridať. Po dokončení pridávania členov kliknite na tlačidlo OK, čím sa vrátite na stránku Nová skupina zabezpečenia.

 9. Začiarknite políčko Vyžaduje sa schválenie vlastníka, aby ste mohli spravovať členstvo tejto skupiny a určovať osoby, ktoré môžu použiť Centrum eDiscovery.

 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Krok 4: Priradenie povolení na eDiscovery v službe SharePoint Online

Ďalším krokom je priradenie povolení členom skupiny zabezpečenia vytvorenej v kroku 3, ktoré im umožnia používať Centrum eDiscovery a vyhľadávať obsah na lokalitách SharePoint. Tento krok zahŕňa priradenie troch rôznych povolení:

 • Priradenie povolení vlastníka k skupine zabezpečenia zahŕňajúcej správcov vyhľadávania eDiscovery pre Centrum eDiscovery, ktoré ste vytvorili v kroku 1. Ako vlastníci kolekcie lokalít budú môcť správcovia vyhľadávania eDiscovery vytvárať prípady, blokovať vymazanie zdrojov obsahu a exportovať výsledky vyhľadávania. Vlastníci kolekcie lokalít môžu tiež poskytnúť iným používateľom prístup k prípadom eDiscovery.

 • Nastavenie členov skupiny zabezpečenia zahŕňajúcej správcov vyhľadávania eDiscovery ako správcov všetkých kolekcií lokalít vo vašej organizácii využívajúcej SharePoint Online, ktoré obsahujú vyhľadateľný obsah. Správcovia vyhľadávania eDiscovery tým získajú prístup k všetkému obsahu vo vašej organizácii využívajúcej SharePoint Online a budú môcť zobraziť výsledky vyhľadávania v Centre eDiscovery.

 • Udelenie povolenia pre skupinu zabezpečenia zahŕňajúcu správcov vyhľadávania eDiscovery na čítanie denníkov prehľadávania obsahu vašej organizácie používajúcej SharePoint Online. Správcom vyhľadávania eDiscovery to umožní zobraziť všetky denníky prehľadávania obsahu, ktoré sú zahrnuté do zostavy pri exportovaní výsledkov vyhľadávania eDiscovery.

Dôležité: Ak vy alebo správca vyhľadávania eDiscovery potrebujete vyhľadávať obsah na lokalitách služby OneDrive pre prácu alebo školu, je potrebné priradiť konkrétne povolenia pre túto úlohu. Podrobné podrobné informácie nájdete v téme Priradenie povolení pre eDiscovery v centre zabezpečenia služby Microsoft 365 Security & Compliance.

Nastavte členov skupiny zabezpečenia ako vlastníkov kolekcie lokalít Centra eDiscovery podľa tohto postupu.

 1. V Centre eDiscovery prejdite na položky Nastavenie > Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Používatelia a povolenia na položku Povolenia lokality.

 3. Kliknite na < názov kolekcie lokalít > skupinu kolekcie lokalít Vlastníci.

 4. V rozbaľovacom zozname Nové kliknite na možnosť Pridať používateľov.

 5. Do poľa Pozvať ľudí zadajte názov skupiny zabezpečenia zahŕňajúcej správcov vyhľadávania eDiscovery a potom kliknite na položku Zdieľať.

Podľa tohto postupu nastavte členov skupiny zabezpečenia zahŕňajúcej správcov vyhľadávania eDiscovery ako správcov kolekcie lokalít. Tento postup zopakujte pre každú kolekciu lokalít vo vašej organizácii využívajúcej SharePoint Online.

 1. Prejdite na lokalitu najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít a potom kliknite na položky Nastavenie > Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Používatelia a povolenia na položku Správcovia kolekcie lokalít.

 3. Do poľa Správcovia kolekcie lokalít zadajte názov skupiny zabezpečenia zahŕňajúcej správcov vyhľadávania eDiscovery a potom kliknite na tlačidlo OK.

Podľa tohto postupu udeľte členom skupiny zabezpečenia zahŕňajúcej správcov vyhľadávania eDiscovery povolenia na čítanie informácií denníkov prehľadávania obsahu vašej organizácie.

 1. Prihláste sa do služieb Microsoft 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v Office 365 a vyberte položku Správca, aby sa otvoril Centrum spravovania služby Microsoft 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Microsoft 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. V Centre spravovania služby SharePoint kliknite na položku Vyhľadávanie.

 5. Na stránke Správa vyhľadávania kliknite na položku Povolenia denníka prehľadávania obsahu.

 6. Do poľa Povolenia denníka prehľadávania obsahu zadajte názov skupiny zabezpečenia zahŕňajúcej správcov vyhľadávania eDiscovery a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Krok 5: Priradenie povolení na eDiscovery v službe Exchange Online

Posledným krokom je priradenie povolení na eDiscovery v službe Exchange Online pre skupinu zabezpečenia, ktorú ste vytvorili v kroku 3. Urobíte to tak, že skupinu zabezpečenia pridáte do skupiny rolí spravovania zisťovania v službe Exchange Online. Členovia skupiny zabezpečenia potom budú môcť používať Centrum eDiscovery na vyhľadávanie v poštových schránkach, blokovanie ich vymazania a export výsledkov vyhľadávania v poštových schránkach.

Podľa tohto postupu priraďte k skupine zabezpečenia zahŕňajúcej správcov vyhľadávania eDiscovery povolenia na eDiscovery v službe Exchange Online.

 1. Prihláste sa do služieb Microsoft 365 pomocou konta globálneho správcu.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v Office 365 a vyberte položku Správca, aby sa otvoril Centrum spravovania služby Microsoft 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Microsoft 365.)

 3. V centre spravovania služby Microsoft 365 vyberte položku správca > Exchange.

 4. V Centre spravovania pre Exchange prejdite na položky Povolenia > Roly správcu.

 5. Kliknite na položku Spravovanie zisťovania a potom na položku Upraviť.

 6. V časti Členovia kliknite na položku Pridať.

 7. Vyberte skupinu zabezpečenia, ktorú ste vytvorili pre správcov vyhľadávania eDiscovery, kliknite na položku Pridať a potom na tlačidlo OK.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Skupina zabezpečenia zahŕňajúca správcov vyhľadávania eDiscovery je teraz uvedená na table s podrobnosťami v časti Členovia.

Na začiatok stránky

Ďalšie kroky

Po nastavení vyhľadávania eDiscovery v organizácii využívajúcej Microsoft 365 môžu správcovia vyhľadávania eDiscovery pomocou Centra eDiscovery vytvoriť prípady eDiscovery, blokovať vymazanie obsahu a poštových schránok, spustiť vyhľadávania eDiscovery a exportovať výsledky vyhľadávania. Ďalšie informácie o vykonávaní týchto úloh sa nachádzajú v témach:

Plánovanie a spravovanie prípadov elektronického vyhľadávania

Pridanie obsahu do prípadu elektronického vyhľadávania a zadržanie zdrojov v podržaní

Vyhľadávanie a používanie kľúčových slov v ediscovery

Vytvorenie a spustenie dotazov elektronického vyhľadávania

Exportovanie obsahu elektronického vyhľadávania a vytváranie zostáv

Ďalšie informácie

 • Na nastavenie Lyncu Online pre eDiscovery nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. Konverzácie v Lyncu sa predvolene ukladajú do priečinka História konverzácie v poštovej schránke služby Exchange Online príslušného používateľa a pri splnení kritérií vyhľadávania sa vrátia vo výsledkoch vyhľadávania eDiscovery. Používatelia však môžu odstrániť položky v priečinku História konverzácie alebo vypnúť nastavenie, ktoré ukladá konverzácie v Lyncu do ich poštovej schránky. Ak chcete zachovať konverzácie v Lyncu pre eDiscovery, na poštové schránky používateľov je potrebné uplatniť miestne blokovanie vymazania alebo blokovanie vymazania na súdne účely. Pozrite tému Vytvorenie alebo odstránenie miestneho blokovania vymazania.

 • Správca služby SharePoint Online môže konfigurovať zdroje výsledkov pre všetky kolekcie lokalít a lokality v rámci organizácie využívajúcej SharePoint Online. Správca kolekcie lokalít alebo vlastník lokality môže spravovať zdroje výsledkov buď pre kolekciu lokalít, alebo pre lokalitu.

 • Prečo je vhodné použiť skupinu zabezpečenia v službe Exchange Online? Ak vytvoríte skupinu zabezpečenia v službe Exchange Online, môžete túto istú skupinu použiť na priradenie povolení v službe SharePoint Online aj službe Exchange Online. Ďalšou výhodou priradenia povolení k skupine namiesto ich priradenia jednotlivým používateľom je, že vám to umožní jednoduché spravovanie prístupu do Centra eDiscovery. Ak napríklad budete chcieť poskytnúť prístup do Centra eDiscovery novému zamestnancovi, stačí ho len pridať ako člena skupiny zabezpečenia zahŕňajúcej správcov vyhľadávania eDiscovery.

 • Obsah na lokalitách SharePoint alebo iných webových lokalitách je vyhľadateľný vtedy, ak ho môže prehľadávať vyhľadávacia služba priradená k Centru eDiscovery. Obsah, ktorý nemožno prehľadávať, sa nezahrnie do výsledkov vyhľadávania eDiscovery.

 • Prečo treba správcom vyhľadávania eDiscovery udeliť povolenia na čítanie informácií denníkov prehľadávania obsahu v službe SharePoint Online, ako je popísané v kroku 4? V denníku prehľadávania obsahu sa sledujú informácie o stave prehľadávaného obsahu. Ako súčasť výsledkov vyhľadávania sa stiahnu chyby denníka prehľadávania obsahu, ktoré sa uložia do excelového súboru s názvom Chyby indexu SharePointu umiestneného v priečinku Zostavy. Vďaka tomu si správcovia vyhľadávania eDiscovery môžu pozrieť chyby týkajúce sa neúspešného indexovania.

 • Vlastníci kolekcie lokalít majú úplnú kontrolu nad Centrom eDiscovery a všetkými podlokalitami prípadov vyhľadávania eDiscovery. Môžu tiež vytvárať podlokality prípadov vyhľadávania eDiscovery. Vlastníci Centra eDiscovery preto môžu vytvárať prípady vyhľadávania eDiscovery a každému z nich priradiť jedinečné povolenia. Vďaka tomu môže vlastník poskytnúť úplnú kontrolu nad konkrétnym prípadom vyhľadávania eDiscovery konkrétnemu správcovi vyhľadávania eDiscovery alebo skupine zabezpečenia tak, že im priradí povolenia vlastníka.

 • Ak hlavný účel skupiny zabezpečenia vytvorenej v kroku 3 spočíva v priradení povolení na eDiscovery k skupine používateľov, môže byť vhodné túto skupinu skryť v adresári vašej organizácie. Ak to chcete urobiť, vyberte skupinu v Centre spravovania pre Exchange a kliknite na položku Upraviť. Na stránke Všeobecné začiarknite políčko Skryť túto skupinu v zoznamoch adries a uložte zmenu. Používatelia môžu tejto skupine naďalej odosielať e-mailové správy tak, že zadajú jej e-mailovú adresu do poľa Komu:, skupina sa však nebude zobrazovať v adresári.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×