Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Pomocou možností môžete určiť možnosti hlasu, schôdze a kontaktov a ďalšie celkové nastavenia Microsoft Lyncu 2010 v iPad.

Čo vás zaujíma?

Hlas a schôdze

Telefónne číslo

Zadané číslo mobilného telefónu používa Microsoft Lync Server 2010 na nastavenie odchádzajúcich pracovných hovorov. Pri uskutočnení pracovného hovoru sa hovor smeruje na Lync Server 2010, ktorý vám zavolá späť na svoje číslo mobilného telefónu. Po prijatí hovoru Lync Server uskutoční hovor príjemcovi hovoru.

Pri prvom prihlásení do Lyncu v iPad sa zobrazia pokyny na konfiguráciu môjho mobilného čísla. Ak chcete aktualizovať svoje mobilné číslo, postupujte takto:

  1. Ťuknite na položku Moje informácie a potom ťuknite na položku Možnosti.

  2. Na obrazovke Možnosti ťuknite v časti Hlas a schôdzana položku Telefón Číslo a potom zadajte svoje číslo mobilného telefónu.

Moje schôdze

Funkcia Moje schôdze umožňuje zobraziť položky kalendára microsoft Outlook vrátane schôdzí cez Lync Online v mobilnom zariadení.

  1. Ak chcete zapnúť možnosť Moje schôdze , ťuknite na položku Moje informácie a potom ťuknite na položku Možnosti.

  2. Na obrazovke Možnosti ťuknite v časti Hlas a schôdza vedľa položky Moje schôdze na jazdca na možnosť ZAPNUTÉ.

Moje poverenia

Predvolene je možnosť Moje poverenia zapnutá, aby Lync zobrazoval všetky informácie o schôdzach a hlasovej schránke v Lyncu spustenom v mobilnom zariadení.

Kontakty

Pripnuté kontakty

Ak chcete zobraziť pripnuté kontakty Lyncu v mobilnom zariadení, nastavte možnosť Pripnuté kontakty na možnosť ZAPNUTÉ.

Fotografie

Ak chcete zobraziť svoju fotografiu a fotografiu iných kontaktov v mobilnom zariadení, nastavte možnosť Fotografia na možnosť ZAPNUTÉ.

Iné

Zapisovanie do denníka

Denníky využívajú správcovia systému na zhromažďovanie, analyzovanie a ukladanie údajov. Správcovia systému od vás môžu vyžadovať, aby ste z dôvodu riešenia problémov zapli možnosť zapisovania do denníka. Ak to od vás správca nevyžaduje, nemusíte sa touto možnosťou zaoberať.

Ak správca systému požiada o denník, postupujte takto:

  • Ak chcete odoslať denníky, na obrazovke Zapisovanie do denníka ťuknite na položku Zapisovanie do denníka, skontrolujte, či je zapnutá možnosť Povoliť zapisovanie do denníka , a potom ťuknite na položku Odoslať súbory denníka.

Informácie

Ťuknutím na možnosť Informácie zobrazíte informácie o Pomocníkovi a verzii online.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×