Nastavenie možností presmerovania hovorov

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Možnosti presmerovania hovorov môžete kedykoľvek vynulovať kliknutím na ponuku presmerovania hovorov v ľavom dolnom rohu hlavného okna programu Lync. Možnosti presmerovania hovorov sú dostupné, iba ak ich vaša organizácia podporuje. Ak si nie ste istí, ktoré možnosti programu Microsoft Lync 2010 sú povolené, obráťte sa na tím podpory vo svojej organizácii. V prípade tiesňových hovorov sa pravidlá presmerovania hovorov vypnú na 120 minút, aby vám mohli pracovníci tiesňovej služby zavolať späť.

Dôležité:  Ak nakonfigurujete presmerovanie hovorov v programe Lync 2010, po pripojení hovoru sa volajúcej osobe zobrazí číslo, na ktoré chcete hovor presmerovať. Je to možné iba v prípade hovorov z programu Lync na program Lync.

Čo chcete urobiť?

Otvorenie možností presmerovania hovorov

Okno s možnosťami presmerovania hovorov otvoríte nasledujúcim spôsobom:

 • Otvorte program Lync 2010 a v jeho hlavnom okne vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Kliknite na tlačidlo Možnosti Tlačidlo Lync – možnosti a potom kliknite na položku Presmerovanie hovorov.

  • V ľavom dolnom rohu kliknite na ponuku presmerovania hovorov a potom na položku Nastavenie presmerovania hovorov.

Na začiatok stránky

Nastavenie zvonenia hovorov iba na telefóne v práci

Ak chcete, aby hovory zvonili iba na vašom telefóne v práci, vykonajte tieto kroky:

 • Otvorte okno s možnosťami presmerovania hovorov a vyberte položku Vypnúť presmerovanie hovorov.

Na začiatok stránky

Nastavenie presmerovania hovorov

Ak chcete hovory presmerovať, vykonajte tieto kroky:

 • Otvorte okno s možnosťami presmerovania hovorov, kliknite na položku Presmerovať hovory sem (predvolený výber) a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Kliknite na položku Hlasová schránka.

  • Kliknite na položku Nové číslo alebo kontakt, vyhľadajte požadovaný kontakt alebo naň kliknite. Ak chcete zistiť, ako sa nastavujú telefónne čísla, pozrite tému Nastavenie možností telefónov a telefónnych čísel.

  • Kliknite na položku Moji delegáti a v dialógovom okne Delegáti pridajte kontakty, ktoré majú prijímať vaše hovory. Môžete tiež zadať, že hovory budú zvoniť na ich telefóne až po uplynutí určitého času. V zozname kontaktov v programe Lync sa vytvorí skupina Delegáti, ktorá bude obsahovať vybratých delegátov.

Ak chcete zmeniť pracovné hodiny v klientovi na odosielanie správ a spoluprácu programu Microsoft Outlook, pozrite tému Zmena pracovného času a pracovných dní v programe Outlook.

Na začiatok stránky

Nastavenie zvonenia hovorov naraz na viacerých telefónoch

Ak chcete, aby hovory zvonili na viacerých telefónoch naraz, vykonajte nasledujúce kroky:

 • Otvorte okno s možnosťami presmerovania hovorov a kliknite na položku Súčasne zvoniť.

  • Zobrazte možnosti telefónov a do poľa Iné zadajte požadované telefónne číslo. Toto číslo by sa malo zobraziť v rozbaľovacom zozname pre položku Súčasne zvoniť.

  • Kliknite na šípku nadol a vyberte položku Moja skupina tímových hovorov. V dialógovom okne Skupina tímových hovorov pridajte kontakty, ktoré budú prijímať hovory zároveň s vami. Môžete tiež zadať, že hovory budú zvoniť na ich telefóne až po uplynutí určitého času. V zozname kontaktov programu Lync sa vytvorí skupina Tímový hovor, ktorá bude obsahovať vybraté kontakty pre tímové hovory.

  • Kliknite na šípku nadol a vyberte položku Moji delegáti. V dialógovom okne Delegáti pridajte osobu, ktorá má prijímať vaše hovory. Osobu, ktorú chcete poveriť prijímaním svojich hovorov, môžete vybrať zo zoznamu kontaktov. Rovnako ju môžete kedykoľvek odstrániť a pridať inú osobu. Prečítajte si časť Úprava delegátov, ktorá sa nachádza ďalej v tejto téme.

Na začiatok stránky

Zadanie času, po uplynutí ktorého sa hovory presmerujú

Ak chcete zadať čas, po uplynutí ktorého sa hovory presmerujú, vykonajte tieto kroky:

 1. Otvorte okno s možnosťami presmerovania hovorov a v časti Aktuálne nastavenia presmerovania hovorov kliknite na položku Neprijaté hovory sa presmerujú sem.

 2. V dialógovom okne Neprijaté hovory vyberte miesto, kam sa má hovor presmerovať, napríklad Hlasová schránka, a nastavte oneskorenie (v sekundách), po uplynutí ktorého sa hovor presmeruje.

Na začiatok stránky

Úprava členov skupiny tímových hovorov

Skupina tímových hovorov je skupina osôb, ktoré môžu prijímať vaše pracovné hovory za predpokladu, že tím podpory povolil pre týchto používateľov zjednotenú komunikáciu (UC). Keď nastavíte skupinu tímových hovorov (pozrite časť Nastavenie zvonenia hovorov naraz na viacerých telefónoch vyššie v tejto téme), môžete pridať a odobrať členov skupiny, ako aj vybrať, kto môže prijímať hovory vo vašom mene.

 • Otvorte okno s možnosťami presmerovania hovorov, kliknite na položku Upraviť členov skupiny tímových hovorov a potom vykonajte ľubovoľný z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať ďalšieho člena, kliknite na položku Pridať, dvakrát kliknite na požadovaný kontakt a potom na tlačidlo OK.

  • Ak chcete niektorého člena odstrániť, vyberte požadovaný kontakt a kliknite na položku Odstrániť.

  • Ak chcete zadať oneskorenie, po uplynutí ktorého začnú zvoniť telefóny skupiny, kliknite na požadovanú hodnotu v rozbaľovacom zozname.

Na začiatok stránky

Úprava delegátov

Keď nastavíte delegátov (pozrite časť Nastavenie zvonenia hovorov naraz na viacerých telefónoch vyššie v tejto téme), môžete pridať a odstrániť jednotlivcov, ako aj vybrať, ktorí delegáti môžu prijímať hovory vo vašom mene. V zozname kontaktov programu Lync sa vytvorí skupina Delegáti.

Na úpravu alebo odstránenie delegátov musí byť zapnutá funkcia Presmerovanie hovorov. Ak chcete zaistiť, aby hovor zazvonil v programe Lync alebo v delegátovom telefóne v oboch prípadoch presmerovania hovorov (výber položky Súčasne zvoniť alebo Presmerovať hovory sem), je potrebné začiarknuť políčko Prijímanie hovorov v dialógovom okne Delegáti.

 • Otvorte okno s možnosťami presmerovania hovorov a kliknite na položku Upraviť mojich delegovaných členov.

  • Ak chcete pridať ďalšieho člena, kliknite na položku Pridať, dvakrát kliknite na požadovaný kontakt a potom na tlačidlo OK.

  • Ak chcete odstrániť jedného z viacerých delegátov, v zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt, kliknite na položku Odstrániť a potom na tlačidlo OK.

  • Ak chcete odstrániť jediného existujúceho delegáta, vyberte požadovaný kontakt, kliknite na položku Odstrániť a potom na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zadať oneskorenie, po uplynutí ktorého začnú zvoniť telefóny skupiny, kliknite na požadovanú hodnotu v rozbaľovacom zozname.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×