Nastavenie osobných možností

Pomocou okna osobných možností môžete určiť nastavenie prihlasovania, vybrať informácie, ktoré sa majú zobraziť ostatným, ako aj určiť spôsob spolupráce komunikačného softvéru Microsoft Lync Online s programami balíka Microsoft Office.

Čo chcete urobiť?

Otvorenie osobných možností

V hlavnom okne programu Lync môžete otvoriť okno s možnosťami Osobné jedným z týchto spôsobov:

 • Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom na položku Osobné.

 • Vedľa tlačidla Možnosti kliknite na šípku Zobraziť ponuku a potom kliknite na položky Nástroje, Možnosti a Osobné.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností položky Moje konto

Pomocou možností v časti Moje konto môžete zadať svoju prihlasovaciu adresu a nakonfigurovať pripojenie k serveru Microsoft Lync Server 2010.

 • Otvorte okno osobných možností a v časti Moje konto zadajte do poľa Prihlasovacia adresa názov svojho používateľského konta. Príklad: peterkovac@microsoft.sk.

 • Kliknite na tlačidlo Spresniť a nakonfigurujte pripojenie k serveru Lync Server 2010. Konfigurácia sa zvyčajne nastavuje automaticky alebo ju nastavuje tím podpory.

 • Ak chcete zjednodušiť spúšťanie, automaticky sa prihlasovať a spúšťať program Lync Online pri každom prihlásení do systému Windows, začiarknite políčko Po prihlásení do systému Windows automaticky spúšťať program Lync.

 • Ak chcete, aby sa po spustení otvorilo hlavné okno programu Lync pred ostatnými oknami, začiarknite políčko Pri spúšťaní zobrazovať program Lync v popredí. Ak túto možnosť nevyberiete, po spustení programu Lync sa v oblasti oznámení systému Windows zobrazí ikona programu Lync.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností správcu osobných informácií

Pomocou možností v časti Správca osobných informácií môžete určiť spôsob spolupráce programu Lync s programami balíka Microsoft Office.

 1. Otvorte okno osobných možností a v časti Správca osobných informácií vyberte z rozbaľovacieho zoznamu položku Microsoft Exchange alebo Microsoft Outlook alebo Žiadne.

  Ak vyberiete možnosť Microsoft Exchange alebo Microsoft Outlook, vo funkcii hľadania programu Lync sa použije okrem globálneho zoznamu adries ako zdroj kontaktov aj zoznam kontaktov programu Microsoft Outlook. Ak vyberiete možnosť Žiadne, vo funkcii hľadania programu Lync sa budú ponúkať iba kontakty z globálneho zoznamu adries a nebude sa používať adresár systému Windows ani zoznam kontaktov programu Outlook.

 2. Ak vyberiete možnosť Microsoft Exchange alebo Microsoft Outlook, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete, aby sa v informáciách o vašej prítomnosti automaticky zohľadňovala účasť na plánovanej schôdzi, začiarknite políčko Aktualizovať moju prítomnosť podľa informácií kalendára. Pomocou nasledujúcich nastavení môžete podrobnejšie určiť, kto môže vidieť tieto informácie:

   • Ak sa majú tieto informácie zobrazovať kontaktom vo vašej pracovnej skupine, začiarknite políčko Zobraziť predmet schôdze a umiestnenie kontaktom so vzťahom na ochranu osobných údajov Pracovná skupina.

   • Ak sa majú kontaktom zobraziť informácie o stave Mimo pracoviska, začiarknite políčko Zobraziť informácie o stave Mimo pracoviska kontaktom so vzťahmi na ochranu osobných údajov Priatelia a rodina, Pracovná skupina a Kolegovia . Ak chcete skryť informácie o stave Mimo pracoviska pred všetkými kontaktmi, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  • Ak chcete ukladať históriu konverzácie v programe Outlook, začiarknite políčko Ukladať konverzácie cez okamžité správy v priečinku História konverzácie môjho e-mailového programu. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, história okamžitých správ sa nebude ukladať.

  • Ak chcete ukladať denníky telefonických hovorov, začiarknite políčko Ukladať denníky hovorov v priečinku História konverzácie môjho e-mailového programu. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, denníky hovorov sa nebudú ukladať.

  • Ak chcete ukladať kontakty na serveri Microsoft Exchange Server, začiarknite políčko Ukladať kontakty programu Lync v priečinku osobných kontaktov na serveri Exchange. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, kontakty programu Lync sa uchovajú len v programe Lync.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností umiestnenia

Pokiaľ to vaša organizácia povolila, môžete určiť, či je možné zdieľanie vášho umiestnenia s inými programami.

 • Ak chcete povoliť, aby sa v iných programoch používali informácie o vašom umiestnení, otvorte okno osobných možností a v časti Umiestnenie začiarknite políčko Zdieľať informácie o mojom umiestnení s ďalšími používanými programami . Ak chcete skryť svoje umiestnenie v iných programoch, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností zobrazenia fotografie

Pomocou možností v časti Zobrazenie fotografie môžete určiť, či chcete zobrazovať fotografie iných ľudí.

 • Ak chcete zobraziť fotografie iných ľudí v programe Lync, otvorte okno osobných možností a v časti Zobrazenie fotografie začiarknite políčko Zobraziť fotografie kontaktov. Ak nechcete zobraziť fotografie v programe Lync, zrušte začiarknutie tohto políčka. Keď sa fotografie nezobrazujú, v zozname kontaktov môžete vidieť väčší počet kontaktov.

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie informačného kanála aktivity

Zoznam Informačný kanál aktivity v programe Lync zobrazuje najaktuálnejšie zmeny stavu v kontaktoch vrátane osobných poznámok, zmenených obrázkov a aktualizovaných informácií o funkcii alebo pracovisku. Môžete určiť, či budú vaše kontakty vidieť informácie o vás v zozname Informačný kanál aktivity.

 • Otvorte okno osobných možností a v časti Informačný kanál aktivity začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť všetky aktualizácie v časti Informačný kanál aktivity.

Na začiatok stránky

Nastavenie rozšírených možností pripojenia

Ak ste dostali od tímu technickej podpory taký pokyn, pomocou dialógového okna Rozšírené nastavenie pripojenia vyberte automatickú alebo manuálnu konfiguráciu pripojenia ku komunikačnej službe.

Ak chcete nakonfigurovať rozšírené nastavenia pripojenia, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte program Lync Online, kliknite na tlačidlo Možnosti, vyberte možnosť Osobné a potom kliknite na tlačidlo Rozšírené.

 1. Podľa pokynov tímu technickej podpory vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení:

 2. Automatická konfigurácia

 3. Manuálna konfigurácia Zástupca tímu technickej podpory vám poskytne podľa požiadaviek správne hodnoty pre interné aj externé názvy serverov.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×