Nastavenie strany

Pomocou dialógového okna Nastavenie strany môžete nastaviť rozloženie a možnosti tlače strany.

Kliknite na kartu Rozloženie strany a potom v skupine Nastavenie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Bublina 4 .

Spúšťač dialógového okna Nastavenie strany

Nastavenie strany > možnosti strany

Orientácia    Vyberte položku medzi na šírku a na výšku.

Zmena mierky    Zväčší alebo zmenší hárok alebo výber pri tlači, aby sa zmestil na zadaný počet strán.

  • Prispôsobiť    Po výbere položky Adjust to (prispôsobiť) môžete zadať percentuálnu hodnotu do poľa % normálnej veľkosti .

  • Prispôsobiť    Keď vyberiete možnosť prispôsobiť komu, môžete zadať číslo do poľa strany – široká podľa a na pole vysoký . Ak chcete vyplniť šírku papiera a použiť toľko strán, ako je to potrebné, zadajte hodnotu 1 do poľa strany (s) dokorán a nechajte pole vysoká prázdne.

Veľkosť papiera    Ak chcete označiť veľkosť, ktorú chcete použiť pre vytlačený dokument alebo obálku, kliknite v tomto poli na položku písmeno, právnealebo iné možnosti veľkosti.

Kvalita tlače    V tomto poli kliknite na rozlíšenie a zadajte kvalitu tlače aktívneho hárka. Rozlíšenie je počet bodiek na lineárny palec (dpi), ktoré sa zobrazia na vytlačenej strane. Vyššie rozlíšenie poskytuje lepšiu kvalitu tlače v tlačiarňach podporujúcich tlač s vysokým rozlíšením.

Číslo prvej strany    Do tohto poľa zadajte výraz Automatické a začnite číslovať strany na "1" (ak je to prvá strana tlačovej úlohy) alebo na nasledujúcom sekvenčnom čísle (ak nie je prvou stranou tlačovej úlohy). Zadajte číslo, ktoré určuje začiatočné číslo strany iné ako "1".

Na začiatok stránky

Nastavenie strany > možnosti okrajov

Zadajte nastavenia okrajov a zobrazte výsledky v poli Ukážka .

  • Horný, dolný, ľavý, pravý    Ak chcete zadať vzdialenosť medzi údajmi a okrajom vytlačenej strany, upravte rozmery v poliach Horné, Dolné, ľavéa pravé .

  • Hlavička alebo päta    Do poľa Hlavička alebo do poľa Päta zadajte číslo, ktoré umožňuje nastaviť vzdialenosť medzi hlavičkou a hornou časťou strany alebo medzi pätou a dolnou časťou strany. Vzdialenosť by mala byť menšia než nastavenie okrajov, aby sa zabránilo prekrývaniu údajov v hlavičke alebo päte.

Centrovať na straneCentrovanie údajov na strane v okrajoch začiarknutím políčka zvislo , vodorovne alebo oboma.

Na začiatok stránky

Nastavenie strany > možnosti hlavičky a päty

Hlavičky    Kliknite na vstavanú hlavičku v poli Hlavička alebo kliknite na položku Vlastná hlavička a vytvorte vlastnú hlavičku hárka, ktorý chcete vytlačiť. Vstavaná hlavička sa skopíruje do dialógového okna Hlavička , v ktorom môžete naformátovať alebo upraviť vybratú hlavičku.

Päta    Kliknite na vstavanú pätu v poli Päta alebo kliknite na položku Vlastná päta a vytvorte vlastnú pätu hárka, ktorý chcete vytlačiť. Vstavaná päta sa skopíruje do dialógového okna Päta , v ktorom môžete naformátovať alebo upraviť vybratú pätu.

Rozdielne párne a nepárne strany    Ak chcete určiť, aby sa hlavičky a päty na nepárnych stranách rozlíšili od tých, ktoré sú na párnych stranách, začiarknite políčko rôzne párne a nepárne strany.

Iná prvá strana    Začiarknite políčko iné na prvej strane , ak chcete odstrániť hlavičky a päty z alebo na vytvorenie vlastných hlavičiek a piat na prvej vytlačenej strane. Ak chcete na prvej strane vytvoriť vlastnú hlavičku alebo pätu, začiarknite toto políčko, kliknite na položku Vlastná hlavička alebo Vlastná pätaa potom na karte Hlavička prvej strany alebo päta na prvej strane môžete pridať informácie o hlavičke alebo päte, ktoré sa majú zobraziť na prvej strane.

Mierka s dokumentom    Ak chcete určiť, či majú hlavičky a päty použiť rovnakú veľkosť písma a mierka ako hárok, začiarknite políčko Mierka s dokumentom . Toto políčko je predvolene začiarknuté. Ak chcete, aby sa veľkosť písma a mierka hlavičiek a piat nezávisle od mierky hárka vytvorila konzistentnú obrazovku na viacerých stranách, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Zarovnanie s okrajmi strán    Začiarknite políčko Zarovnať s okrajmi strán , aby ste sa uistili, že okraje hlavičky alebo päty sú zarovnané s ľavým a pravým okrajom hárka. Toto políčko je predvolene začiarknuté. Ak chcete nastaviť ľavý a pravý okraj pre hlavičky a päty na konkrétnu hodnotu nezávisle od pravého a ľavého okraja hárka, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Na začiatok stránky

Možnosti karty hárka nastavenia strany Excelu

Oblasť tlače    Kliknutím na pole oblasť tlače vyberte rozsah hárka, ktorý chcete vytlačiť, a potom potiahnite myšou oblasti hárka, ktoré chcete vytlačiť. Tlačidlo Zbaliť dialógové okno Tlačidlo Zbaliť na pravom konci tohto poľa dočasne presunie dialógové okno tak, aby ste zadávali rozsah výberom buniek v hárku. Po dokončení môžete znova kliknúť na tlačidlo, čím sa zobrazí celé dialógové okno.

Tlač názvov    Vyberte niektorú z možností v časti Tlačiť názvy na tlač rovnakých stĺpcov alebo riadkov ako názvov na každej strane tlačeného hárka. Ak chcete, aby sa v prípade jednotlivých strán nepoužívali konkrétne riadky ako vodorovný nadpis, vyberte možnosť riadky, ktoré sa majú opakovať . Ak chcete, aby sa na každej strane zobrazovali zvislé názvy, vyberte stĺpce, ktoré sa majú opakovať na ľavej strane. Potom v hárku vyberte bunku alebo bunky v stĺpcoch nadpisov alebo v riadkoch, ktoré chcete. Tlačidlo Zbaliť dialógové okno Tlačidlo Zbaliť na pravom konci tohto poľa dočasne presunie dialógové okno tak, aby ste zadávali rozsah výberom buniek v hárku. Po dokončení môžete znova kliknúť na tlačidlo, čím sa zobrazí celé dialógové okno.

Tlač    Určuje, čo sa vytlačí z hárka, či je výtlačok farebný alebo čiernobiely, a aká je kvalita tlače.

  • Mriežka    Začiarknutím políčka mriežky môžete do výtlačku zahrnúť mriežky hárka. Mriežka sa predvolene nevytlačí, bez ohľadu na to, či sa zobrazujú v hárku alebo nie.

  • Čierna a biela    Ak používate farebnú tlačiareň, začiarknite políčko čiernobiele , ale pri tlači sa má použiť len čiernobielo. Táto možnosť je predvolene vypnutá. Nemusíte ju vybrať, ak používate tlačiareň, ktorá tlačí len čiernobielo.

  • Konceptová kvalita    Začiarknutím políčka koncept kvality vytlačíte rýchlejšie pri použití nižšej kvality tlače, keď používaná tlačiareň obsahuje režim konceptovej kvality. Táto možnosť nemá žiadny vplyv na to, že tlačiareň nemá režim konceptovej kvality.

  • Záhlavia riadkov a stĺpcov    Začiarknutím políčka záhlavia riadkov a stĺpcov zahrňte do výtlačku tieto nadpisy.

  • Komentáre a poznámky    V tomto poli vyberte umiestnenie, do ktorého sa majú v výtlačku Zobraziť komentáre, ktoré ste pridali do buniek hárka. Ak chcete skombinovať všetky poznámky a vytlačiť ich spolu na strane, ktorá sa pridá na koniec výtlačku, vyberte položku na konci hárka . Vyberte položku ako zobrazené na hárku , ak chcete vytlačiť poznámky na pôvodnom mieste v hárku. V výtlačku sa nenachádzajú automaticky žiadne komentáre, pretože žiadny z nich je predvolene vybratý.

  • Chyby v bunke ako    V tomto poli vyberte spôsob zobrazenia chýb buniek v hárku, ktoré sa majú zobraziť na výtlačku. Predvolene sa chyby zobrazujú tak, ako sa zobrazujú, ale nie je možné ich zobraziť výberom položky <prázdne>, zobraziť ich ako dvojitý spojovník výberom položky --alebo zobraziť ich ako #N/a.

Poradie strán    Kliknite na položku nadol, potom znova alebo nad, potom nadol a nastavte poradie, v ktorom sa údaje očíslovali a vytlačia, keď sa nezmestia na jednu stranu. Pri výbere niektorej z týchto možností sa v ukážke obrázka zobrazí smer, v ktorom sa dokument vytlačí.

Súvisiace prepojenia

Opakovanie konkrétnych riadkov alebo stĺpcov na každej tlačenej strane

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Ukážka strán pracovného hárka pred tlačou

Tlač hárka alebo zošita

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×