Nastavenie všeobecných možností

Výberom možností môžete zadať nastavenia hovorov, schôdzí, kontaktov a celkové nastavenia. V závislosti od nastavenia Lyncu vo vašej organizácii môžu byť niektoré možnosti vypnuté. Ďalšie informácie získate od tímu technickej podpory.

Poznámka:  Tento článok sa vzťahuje na služby Office 365 prevádzkované spoločnosťou 21Vianet v Číne.

Obsah tohto článku

Hovory a schôdze

Telefónne číslo

Zadajte mobilné číslo zariadenia iPhone s predvoľbou krajiny alebo oblasti. Ak sa Lyncu nepodarí použiť na zvukový hovor alebo videohovor Wi-Fi ani mobilnú dátovú sieť, zavolá vám späť na toto číslo a pripojí vás k zvukovej časti hovoru cez Lync.

Pri prvom prihlásení do Lyncu v iPhone sa zobrazia pokyny na konfiguráciu vášho telefónneho čísla. Mobilné číslo môžete aktualizovať takto:

  1. Ťuknite na položku Moje informácie a potom ťuknite na položku Možnosti.

  2. Na obrazovke Možnosti ťuknite v časti Hovory a schôdze na položku Telefónne číslo a zadajte číslo svojho mobilného telefónu vrátane predvoľby krajiny a oblasti.

Vyžadovanie Wi-Fi pre VoIP, hlas, obsah

Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava nastavení používania údajov.

Moje poverenia

Predvolene je možnosť Moje poverenia zapnutá, aby sa v Lyncu zobrazovali všetky informácie o schôdzach a hlasovej schránke.

Nastavenie Exchange vám umožňuje zadať poverenia, ak sú poverenia Exchange oddelené od nastavení Lyncu. Ak sú rovnaké, ponechajte prepínač Použiť poverenia Lyncu nastavený na možnosť ZAPNUTÉ. Poverenia Exchange potrebujete na zobrazenie schôdzí a hlasovej pošty.

Nastavenia servera HTTP Proxy sú potrebné, ak má podniková sieť server proxy vyžadujúci nastavenie poverení. Tieto informácie treba zadať, aby ste sa mohli prihlásiť a používať aplikáciu v podnikovej Wi-Fi sieti.

Kontakty a fotografie

Ak chcete zobraziť alebo skryť obrázky kontaktov, ťuknite na možnosť ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ.

Keď je táto možnosť vypnutá, obrázky sa nesťahujú ani nezobrazujú.

Zjednodušenie ovládania

Textový telefón (TTY)

Režim textového telefónu (TTY) sa používa na odosielanie textu prostredníctvom telefónnej linky. Na interpretáciu zmeneného zvuku je zariadenie TTY potrebné pripojiť k zariadeniu iPhone, inak sa môže znížiť kvalita zvuku. Použitie režimu TTY počas konferenčného hovoru tiež môže spôsobiť problémy s kvalitou zvuku.

Podľa predvoleného nastavenia je režim TTY vypnutý. Zapnete ho ťuknutím na položku ZAPNUTÉ.

Zväčšovanie

Ak v telefóne zapnete možnosť Zväčšovanie, budete môcť pomocou gest zväčšiť ľubovoľnú zobrazenú stránku vrátane stránok Lyncu.

1.       V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Zväčšovanie.

2.       Zapnite funkciu Zväčšovanie.

3.       Na ľubovoľnej obrazovke, ktorú chcete zväčšiť, postupujte takto:

  • Ak chcete obsah priblížiť, dvakrát ťuknite tromi prstami.

  • Ak chcete zmeniť úroveň zväčšenia, dvakrát ťuknite a podržte položku dvomi prstami. Potom potiahnutím prstov nahor alebo nadol zvýšte alebo znížte úroveň zväčšenia. Pri dosiahnutí požadovanej úrovne zväčšenia pohyb prstov zastavte.

  • Ak chcete obnoviť pôvodné zobrazenie obrazovky bez zväčšenia, znova dvakrát ťuknite tromi prstami.

Pomocník a ďalšie informácie

Ťuknutím na položku Pomocník zobrazíte témy a videá Pomocníka.

Ak chcete zobraziť informácie o verzii, podmienkach používania a prehlásenie o ochrane osobných údajov, vykonajte nasledovné kroky:

  1. Ťuknite na položku Moje informácie a potom ťuknite na položku Možnosti.

  2. Na obrazovke Možnosti v časti Iné ťuknite na položku Informácie.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×