Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Pomocou všeobecných možností môžete zadať formátovanie pre všetky okamžité správy a ďalšie celkové nastavenia pre Microsoft Lync Online komunikačný softvér.

Čo vás zaujíma?

Otvorenie všeobecných možností

V hlavnom okne Lyncu môžete všeobecné možnosti otvoriť jedným z dvoch spôsobov:

 • Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom na položku Všeobecné.

 • Vedľa tlačidla Možnosti kliknite na šípku Zobraziť ponuku , kliknite na položku Nástroje, potom na položku Možnosti a potom na položku Všeobecné.

Na začiatok stránky

Nastavenie formátu okamžitých správ

Všeobecné možnosti v časti Okamžité správy určujú, ako sa text zobrazuje v okne okamžitých správ. Grafické emotikony v správach môžete zobraziť pri zadávaní kombinácií klávesov, napríklad:

: )

Ak sa rozhodnete zobraziť emotikony, táto kombinácia klávesov sa v okne konverzácie zobrazí ako emotikon. Môžete sa tiež rozhodnúť rozlišovať medzi položkami strán v konverzácii cez okamžité správy pomocou striedavého tieňovania pozadia.

Nastavenia, ktoré môžete zadať v dialógovom okne Zmena písma , sa použijú iba na text, ktorý zadávate v okamžitých správach.

Nastavenie formátu okamžitých správ

 • Otvorte všeobecné možnosti a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete v okamžitých správach zobrazovať emotikony, v časti Okamžité správy začiarknite políčko Zobrazovať emotikony v okamžitých správach . Ak chcete, aby sa namiesto emotikonov zobrazovali ich typografické ekvivalenty, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  • Ak chcete pri zmene zapisovania použiť iné podfarbenie pozadia, začiarknite políčko Zobraziť striedajúcu sa farbu pozadia správ v konverzácii .

  • Ak chcete zmeniť písmo textu, ktorý zadávate v okamžitých správach, kliknite na tlačidlo Zmeniť písmo . V dialógovom okne Zmena písma vyberte písmo, štýl, veľkosť, efekty písma, farbu a skript. Kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie jazykových možností

Ak máte nainštalované viaceré jazykové verzie Lyncu Online, môžete vybrať požadovaný jazyk v časti Jazyk.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností kvality

Ak vaša organizácia túto funkciu povolila, môžete sa zúčastniť programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft (CEIP). Ak sa rozhodnete zúčastniť sa, váš počítač alebo zariadenie automaticky odošle spoločnosti Microsoft informácie o spôsobe používania určitých produktov. Informácie z vášho počítača sa kombinujú s inými údajmi programu CEIP, ktoré pomáhajú spoločnosti Microsoft riešiť problémy a zlepšovať produkty a funkcie, ktoré zákazníci najčastejšie používajú.

 • Ak sa chcete zúčastniť programu CEIP, otvorte položku Všeobecné možnosti a začiarknite políčko Povoliť spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o tom, ako používam Lync .

Na začiatok stránky

Nastavenie možností zapisovania do denníka

Denníky využívajú správcovia systému na zhromažďovanie, analyzovanie a ukladanie údajov. Správca systému vás môže požiadať, aby ste pri riešení problémov zapli niektorú z dvoch možností zapisovania do denníka. Ak sa na to nezobrazí výzva, nemusíte sa týmito možnosťami zaoberať.

 • Otvorte všeobecné možnosti a potom na základe žiadosti správcu systému začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok Zapnúť zapisovanie do denníka v Lyncu a zapnúť zapisovanie udalostí do denníka Windowsu pre Lync .

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×