Výberom možností môžete zadať nastavenia hovorov, schôdzí, kontaktov, zjednodušenia ovládania a celkové nastavenia, ako je napríklad Pomocník. V závislosti od nastavenia organizácie môžu byť niektoré možnosti vypnuté. Ďalšie informácie získate od tímu technickej podpory.

Čo chcete urobiť?

Hovory a schôdze

Telefónne číslo

Zadajte svoje číslo mobilného telefónu spolu s predvoľbou krajiny a oblasti. Keď na pripojenie k schôdzi nebude k dispozícii Wi-Fi sieť alebo dátová sieť a v svojom iPade máte SIM kartu, Lync vám zavolá späť na toto číslo a pripojí vás k zvukovej časti hovoru cez Lync.

  1. Ťuknutím na prvú ikonu zľava prejdite na obrazovku O mne. Na obrazovke O mne ťuknite na položku Možnosti.

  2. Na obrazovke Možnosti ťuknite v časti Hovory a schôdze na položku Telefónne číslo a zadajte svoje mobilné telefónne číslo vrátane predvoľby krajiny a oblasti.

Vyžadovanie Wi-Fi pre VoIP, hlas, obsah schôdze

Ak má váš iPad mobilné dátové pripojenie, môžete určiť, či chcete uskutočňovať zvukové hovory a videohovory cez Lync a zdieľať obsah schôdzí len s použitím Wi-Fi, alebo používať mobilné dátové pripojenie v prípadoch, keď nie ste pripojení k Wi-Fi. Informácie o predvolených a alternatívnych nastaveniach nájdete v téme Úprava nastavení používania údajov.

Moje poverenia

V predvolenom nastavení je možnosť Moje poverenia zapnutá, aby sa v Lyncu zobrazovali všetky informácie o schôdzach a hlasovej schránke.

Nastavenie Exchange vám umožňuje zadať poverenia, ak sú poverenia Exchange oddelené od nastavení Lyncu. Ak sú rovnaké, ponechajte prepínač Použiť poverenia Lyncu nastavený na možnosť ZAP. Poverenia Exchange potrebujete na zobrazenie schôdzí a hlasovej schránky.

Nastavenia servera HTTP Proxy sú potrebné, ak má podniková sieť server proxy vyžadujúci nastavenie poverení. Tieto informácie budete musieť zadať, aby ste sa mohli prihlásiť a používať aplikáciu v podnikovej Wi-Fi.

Kontakty

Fotografie

  • Ak chcete zobraziť alebo skryť obrázky kontaktov, ťuknite na možnosť ZAP alebo VYP.

Zjednodušenie ovládania

Textový telefón (TTY)

Režim textového telefónu (TTY) sa používa na odosielanie textu prostredníctvom telefónnej linky. Na interpretáciu zmeneného zvuku je zariadenie TTY potrebné pripojiť k iPadu, inak sa môže znížiť kvalita zvuku. Použitie režimu TTY počas konferenčného hovoru tiež môže spôsobiť problémy s kvalitou zvuku.

Podľa predvoleného nastavenia je režim TTY vypnutý. Zapnete ho ťuknutím na položku ZAPNUTÉ.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Pomôžte nám pri zlepšovaní Lyncu

Ak vaša organizácia zapla túto funkciu, môžete sa zúčastniť programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft (CEIP). Ak sa rozhodnete zúčastniť sa, z iPadu sa budú spoločnosti Microsoft automaticky odosielať základné anonymné informácie o spôsobe používania programov a zariadení, typoch a počte chýb, ktoré sa vyskytli, ako aj rýchlosti služieb. Tieto informácie v spojení s ďalšími údajmi programu CEIP pomáhajú spoločnosti Microsoft pri riešení problémov a zdokonaľovaní produktov a funkcií, ktoré zákazníci najčastejšie používajú. Spoločnosť Microsoft nebude zaznamenávať vaše meno, adresu ani iné kontaktné údaje.

Účasť v programe CEIP je predvolene vypnutá. Ak sa chcete zúčastniť, ťuknite v časti Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov na položku Pomôžte nám pri zlepšovaní Lyncu a posuňte prepínač do polohy Zapnuté.

Iné

Zapisovanie do denníka

Denníky využívajú správcovia systému na zhromažďovanie, analyzovanie a ukladanie údajov. Správcovia systému od vás môžu vyžadovať, aby ste z dôvodu riešenia problémov zapli možnosť zapisovania do denníka. Ak to od vás správca nevyžaduje, nemusíte sa touto možnosťou zaoberať.

Ak chcete zapnúť zapisovanie do denníka, vykonajte toto:

  1. Ťuknutím na prvú ikonu zľava prejdite na obrazovku O mne. Na obrazovke O mne ťuknite na položku Možnosti.

  2. Na obrazovke Možnosti v časti Iné ťuknite na položku Zapisovanie do denníka a potom ťuknutím posuňte jazdec do polohy ZAP.

Odovzdávanie informácií o chybách pri prihlasovaní

Ak sa zobrazilo chybové hlásenie týkajúce sa prihlásenia, môžete výberom jednej z týchto možností odoslať záznamy o prihlasovaní do spoločnosti Microsoft.

Vždy: Vždy odovzdávať záznamy o prihlasovaní v prípade chyby.

Nikdy: Nikdy neodovzdávať záznamy o prihlasovaní.

Spýtať sa ma: Vyzvať používateľa na odovzdanie záznamov vždy, keď sa objaví chyba pri prihlasovaní.

Odoslanie súboru denníka

Ak chcete odoslať denník chýb tímu podpory, ťuknite na položku Odoslať súbory denníka a zadajte e-mailovú adresu vášho tímu podpory.

Pomocník

Ťuknutím na položku Pomocník zobrazíte témy a videá Pomocníka.

Informácie

  1. Ťuknite na položku Moje informácie a potom ťuknite na položku Možnosti.

  2. Na obrazovke Možnosti ťuknite v časti Iné na položku Informácie. Zobrazia sa informácie o verzii, podmienky používania a vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×