Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Veľkosť ukladacieho priestoru vyhradeného pre každý záznam v accessovej tabuľke môžete upraviť zmenou vlastnosti Veľkosť poľa pre číselné polia v tabuľke. Zmeniť môžete aj veľkosť poľa, ktoré je určené na ukladanie textových údajov, hoci táto akcia má na veľkosť používaného ukladacieho priestoru menší efekt.

Poznámka: Tento článok sa nevzťahuje na webové databázy Accessu a webové aplikácie Accessu.

Obsah tohto článku

Čo sa stane pri zmene veľkosti poľa?

Veľkosť poľa môžete zmeniť pre prázdne pole alebo pre pole, ktoré už obsahuje údaje. Efekt zmeny veľkosti poľa závisí od toho, či už pole obsahuje údaje.

 • Ak pole neobsahuje údaje.    Keď zmeníte veľkosť poľa, pre dané pole sa obmedzí veľkosť nových hodnôt údajov. V prípade číselných polí určuje veľkosť poľa presne priestor na disku, ktorý Access využíva pre každú hodnotu poľa. V prípade textových polí určuje veľkosť poľa maximálny priestor na disku, ktorý môže Access použiť pre každú hodnotu poľa.

 • Ak pole obsahuje údaje.    Keď zmeníte veľkosť poľa, Access skráti všetky hodnoty v poli, ktoré presahujú zadanú veľkosť poľa, a zároveň obmedzí veľkosť nových hodnôt údajov pre dané pole podľa vyššie popísaných kritérií.

Zmena veľkosti poľa pre číselné pole

Tip: Ak pole, ktorého veľkosť chcete zmeniť, obsahuje údaje, zvážte vytvorenie záložnej kópie databázy ešte pred vykonaním takejto zmeny.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na tabuľku obsahujúcu pole, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V mriežke návrhu tabuľky vyberte pole, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 3. Prejdite na tablu Vlastnosti poľa a na karte Všeobecné zadajte novú veľkosť poľa do vlastnosti Veľkosť poľa. K dispozícii sú nasledujúce hodnoty:

  • Byte – pre celé čísla z rozsahu od 0 do 255. Požiadavka na ukladací priestor je jeden bajt.

  • Integer – pre celé čísla z rozsahu od -32 768 do +32 767. Požiadavka na ukladací priestor je dva bajty.

  • Long Integer – pre celé čísla z rozsahu od -2 147 483 648 do +2 147 483 647. Požiadavka na ukladací priestor je štyri bajty

   Tip: Typ údajov Long Integer použite pri vytváraní cudzieho kľúča na prepojenie poľa s poľom hlavného kľúča typu AutoNumber v inej tabuľke.

  • Single – pre číselné hodnoty s pohyblivou desatinnou čiarkou z rozsahu od -3.4 x 1038 do +3.4 x 1038 a až po sedem platných číslic. Požiadavka na ukladací priestor je štyri bajty

  • Double – pre číselné hodnoty s pohyblivou desatinnou čiarkou z rozsahu od -1.797 x 10308 do +1.797 x 10308 a až po 15 platných číslic. Požiadavka na ukladací priestor je osem bajtov.

  • Replication ID – pre ukladanie identifikátorov GUID, ktoré sa vyžadujú pri replikácii. Požiadavka na ukladací priestor je 16 bajtov.

   Poznámka: Replikácia nie je podporovaná vo formáte súboru .accdb.

  • Decimal – pre číselné hodnoty z rozsahu od -9.999... x 1027 do +9.999... x 1027. Požiadavka na ukladací priestor je 12 bajtov.

Zmena veľkosti poľa pre textové pole

Tip: Ak pole, ktorého veľkosť chcete zmeniť, obsahuje údaje, zvážte vytvorenie záložnej kópie databázy ešte predtým, než budete pokračovať.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na tabuľku obsahujúcu pole, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V mriežke návrhu tabuľky vyberte pole, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 3. Prejdite na tablu Vlastnosti poľa a na karte Všeobecné zadajte novú veľkosť poľa do vlastnosti Veľkosť poľa. Zadať môžete hodnotu od 1 do 255. Toto číslo určuje maximálny počet znakov, ktoré môžu mať jednotlivé hodnoty. Pre väčšie textové polia použite typ údajov Memo (ak používate Access 2016, použite typ údajov Long text).

  Poznámka: Pre údaje v poli typu Text (typ údajov Short text, ak používate Access 2016) nevyhradzuje Access viac ukladacieho priestoru, ako je potrebné na uloženie aktuálnej hodnoty. Vlastnosť Veľkosť poľa určuje maximálnu veľkosť hodnoty poľa.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×